Een gescheurde schouderpees

behandeling gescheurde schouderpees fysiotherapie Amsterdam Oost

Auteur: Erik Versluis, fysiotherapeut
Gepubliceerd op 17 augustus 2019
Laatste update op 14-02-2022
⏱ Leestijd: 8 minuten

De gescheurde schouderpees

Een gescheurde schouderpees wordt ook wel een ‘rotator cuff ruptuur’ genoemd.

Je kunt je schouderpezen scheuren door een trauma, bijvoorbeeld een val. De meeste peesletsels zien we echter zonder voorafgaand trauma en zijn leeftijdgerelateerd.  De meeste personen zijn dan ook ouder dan 60 jaar.

Per 10 levensjaren neemt de kans op een peesscheur met 15% toe.

Hoe wordt de diagnose ‘gescheurde schouderpees’ gesteld? Wat is de beste behandeling ? En, hoe verloopt het herstel?


Functie van de schouderpezen

Om de werking van de schouderpezen beter te kunnen begrijpen beschrijf ik de anatomie en functie even in het kort.

Ons schoudergewricht wordt omgeven door een viertal spieren, de zogenaamde rotator cuff’. De functie van deze spieren en pezen is het bewegen en stabiliseren van het schoudergewricht. 

De schouderkop wordt door de rotator cuff goed in de schouderkom gehouden. Samen met de spieren van het schouderblad is de rotator cuff actief bij alle bewegingen van de arm.

Op onderstaand plaatje zie je deze 4 schouderspieren afgebeeld.

rotator cuff schouder fysiotherapie Middenweg Amsterdam

Hieronder wordt de ‘hand metafoor’ afgebeeld. Het geeft je een indruk over de ligging van de schouderpezen.

metafoor schouderpezen anatomie ligging

De duim en vingers vertegenwoordigen allemaal een schouderpees.
De bovenste 3 pezen (vingers) grenzen dicht aan elkaar. Een scheur van één pees kan zo makkelijk doorlopen naar de naastgelegen schouderpees.

Vergelijk het met een scheurtje midden in een vel papier. Als je het papier uit elkaar trekt wordt de scheur groter en breidt zich uit.

Als meerdere pezen scheuren wordt de grip op de schouderkop minder. Het heffen van de arm zal dan moeizamer gaan.

Peesscheuren komen niet vaak op jonge leeftijd voor. Pezen zijn dan nog sterk en elastisch.  


Symptomen bij een gescheurde schouderpees

Nachtelijke pijn, pijn bij het aanspannen van de schouderspieren kunnen symptomen zijn van een gescheurde schouderpees. We zien dit vaak op latere leeftijd.

Ook een bestaande, groter wordende peesscheur, kan toename van (nachtelijke) pijn geven. Dit gaat vaak gepaard met blijvend krachtverlies.

Krachtverlies bij een gescheurde schouderpees

schouderpees-scheur-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer
Grote peesscheuren kunnen op den duur tot veel krachtverlies leiden. Toch constateer ik in mijn praktijk dat veel patiënten prima in staat zijn hun arm te heffen. Hoe is dit dan mogelijk?

Zoals eerder is besproken wordt onze schouder omgeven door meerdere pezen, de rotator cuff. De schouder wordt als het ware ‘opgehangen’ in deze pezen. Als de scheur zich beperkt tot één of twee pezen dan kunnen de overige pezen het krachtverlies nog goed opvangen. Denk weer even aan het plaatje met de ‘hand’. Door de werking van de intacte, aangrenzende pezen blijft de schouderfunctie op niveau.

Het wordt wel een probleem als de peesscheur zicht uitbreidt naar de overige pezen. In dat geval is het mogelijk dat de pezen hun ‘houvast’ op de schouder verliezen. De arm kan onder deze omstandigheden nog maar beperkt geheven worden.

Zoals gezegd zien we grote peesscheuren vaak bij oudere patiënten. De patiënt op de volgende foto heeft uitgebreid schouderpeesletsel.
Hij kan zijn rechter arm nog maar gedeeltelijk heffen en trekt daarbij zijn schouderblad omhoog. Dit wordt ook wel het ‘shrug sign’ genoemd.

spierzwakte-schouder-gescheurde pees


Diagnose gescheurde schouderpees

Bij het lichamelijk onderzoek kan groot peesletsel aangetoond worden. De patiënt is in dit geval niet in staat de arm op te tillen en vervolgens vast te houden. Ook niet als de arm door de onderzoeker omhoog is gebracht. De arm valt bij het loslaten direct naar beneden. Dit wordt daarom ook wel de ‘drop arm test’ genoemd.

Toch zijn veel patiënten ondanks een peesscheur in staat de arm goed op te tillen. Zonder beeldvormend onderzoek kunnen we dan niet goed bepalen wat er met de schouderpees aan de hand is.

Met behulp van echografisch onderzoek zijn peesscheuren en andere peesafwijkingen goed in beeld te brengen. Steeds meer fysiotherapeuten hebben zich bekwaamd in deze vorm van beeldvormend onderzoek.

De echografische opnames in onderstaande video zijn bij Fysiotherapie Middenweg verricht. Het betreft een lengtescheur van de Supraspinatus, ook wel ‘Bovengraatspier’ genoemd. Deze spier is actief tijdens het optillen van de arm.

MRI scan

Naast echografisch onderzoek kan de orthopedisch chirurg ook een MRI-scan aanvragen. Deze scan geeft een nog overzichtelijker beeld van de pees-
condities. Zo kan bijvoorbeeld de grootte van de peesscheur nauwkeurig worden bepaald. Ook kan beoordeeld worden of de pees nog operatief te herstellen is.

Spiervervetting.

Naast peesscheuren kan ‘spiervervetting’ met een MRI-scan in beeld worden gebracht. Spiervervetting is een complicatie die kan optreden bij langer bestaande peesscheuren.

Spiervervetting treedt op bij langdurig functieverlies van de spier als gevolg van een grote peesscheur. Het spierweefsel neemt in volume af en wordt vervangen door vetweefsel.

De spier en pezen verliezen zo definitief hun volume en functie. Operatief herstel is in deze situatie niet meer mogelijk.


Behandeling van een gescheurde schouderpees

Een gescheurde schouderpees herstelt niet op een natuurlijke wijze. Toch kan in veel gevalen zonder operatie weer een goede schouderfunctie verkregen worden. Het merendeel van de schouderpeesletsels kan worden behandeld met fysiotherapie.

gescheurde-schouderpees- behandeling-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

Operatie van een peesscheur

Bij een acuut peesletsel op relatief jonge leeftijd (onder de 50 jaar) kan een operatie gewenst zijn. Zo kan worden voorkomen dat de scheur in de toekomst groter wordt en gaat uitbreiden. Dit zou namelijk tot versneld functieverlies van de schouder- en armfunctie kunnen leiden

Tijdens een operatie wordt de pees gehecht en vastgezet in het schouderbot. Een fraaie animatie daarvan zie je hieronder.

Bij oudere patiënten kan sprake zijn van schouderartrose (slijtage). Vaak zijn daarbij meerdere schouderpezen gescheurd. Dit kan tot aanhoudende pijn en blijvend krachtverlies van de schouder leiden. De ‘versleten’ pezen zijn niet meer operatief te herstellen.

De chirurg kan in dit geval kiezen voor het plaatsen van een bepaald type schouderprothese. Bij deze operatie worden de kop en kom omgedraaid. Dit wordt een ‘reversed schouderprothese’ genoemd.

schouderprothese omgekeerd delta

Door de bijzondere plaatsing van de prothese kan de sterke ‘Deltaspier’ de heffunctie van de arm overnemen.

Niet opereren bij een peesscheur

Niet opereren kan in veel gevallen tot goede uitkomsten leiden. Dit weet ik uit eigen ervaring maar ook uit recente wetenschappelijke studies. De schouderfunctie herstelt meestal weer op acceptabel niveau. Er kan sprake zijn van licht krachtverlies wat echter in het dagelijks leven nauwelijks merkbaar is.

Een groter wordende schouderpeesscheur kan aanhoudende pijnklachten geven. In dit geval kan soms een injectie of ontstekingsremmer helpen. Dit maakt vervolgens de weg vrij voor oefentherapie.

Een oefentraject van 3 tot 6 maanden kan nodig zijn om de schouderfunctie weer te herstellen. Dit is een wat rekbare periode omdat de herstelduur per persoon kan verschillen.


Kan een peesscheur vanzelf genezen?

Een peesscheur geneest niet meer spontaan. Dit is echter minder dramatisch dan het klinkt. De schouderfunctie kan namelijk weer goed herstellen. Kleine scheuren leveren in het algemeen geen problemen op. Of er klachten en beperkingen ontstaan hangt of van de grootte en lokatie van de peesscheur. Zie ook onder kopje ‘symptomen bij een gescheurde schouderpees’.


Revalidatie na een gescheurde schouderpees

Revalidatie van een geopereerde schouderpees vraagt een serieuze aanpak en geduld. De hersteltijd kan namelijk wel 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

 • De eerste 6 weken staan in het teken van peesherstel. De gehechte pees dient namelijk weer goed vast te groeien en mag niet teveel worden belast. Om die reden wordt de arm in een sling gedragen.

gescheurde-schouderpees- immobilisatie-brace

 • Ongeveer 7 tot 12 weken na de operatie wordt accent op herstel van beweeglijkheid en spierfunctie gelegd. Je zult merken dat de schouderpijn vermindert. Je kunt de arm onder schouderniveau weer redelijk gebruiken. Fietsen, autorijden en bureauwerk is in deze periode weer toegestaan.
 • Na 3 tot 6 maanden zul je een grote vooruitgang maken.  Het accent van de therapie ligt op herstel van dagelijkse functies. Explosief schouderbelastende sporten dienen nog vermeden te worden. Bij bovenhandse sporters kan de revalidatieduur wel 9-12 maanden duren. De schouder- en schouderpezen worden bij deze groep namelijk meer belast.

Het herwinnen van de sportspecifieke kracht en -beweeglijkheid is in deze fase de voornaamste doelstelling. Zonder operatie is de revalidatie korter, er zijn immers geen pezen gehecht.
De oefentherapie kan zodoende sneller worden opgebouwd.

De intacte schouderspieren moeten nu extra worden geoefend. Zij moeten het functieverlies van de beschadigde pees namelijk overnemen.

schouderoefeningen na peesscheur revalidatie

Ook de ‘sturende’ spieren van het schouderblad dienen goed geoefend te worden. Het schouderblad begeleidt het schoudergewicht namelijk bij onze armbewegingen. Hoe goed de schouderfunctie uiteindelijk herstelt verschilt per persoon.

Volledig herstel van de schouderfunctie is overigens niet in alle gevallen mogelijk. Enig krachtverlies of beperkte beweeglijkheid wordt nog wel eens gezien. Hier hoef je gelukkig niet al te veel van te merken.

Samenvatting.

 • Ons schoudergewricht wordt omgeven door 4 schouderpezen, de rotator cuff.  Deze spelen een belangrijke rol in het bewegen en stabiel houden van het schoudergewricht.
 • Klachten als gevolg van peesscheuren kunnen variëren. Peesscheuren hoeven niet altijd tot klachten te leiden. Zoals we zien op oudere leeftijd.
 • Een gescheurde schouderpees kan na een trauma of spontaan ontstaan. Spontaan ontstane scheuren zien we als gevolg van ouderdom.
 • De diagnose is met behulp van lichamelijk onderzoek, echografie of een MRI-scan eenvoudig te stellen.
 • De behandeling kan bestaan uit afwachten met fysiotherapie of opereren. Acute peesscheuren op relatief jonge leeftijd komen in aanmerking voor operatie.
 • Bij de operatie wordt de pees gehecht of vastgezet in het bot.
 • Als de schouderfunctie redelijk goed is kan een afwachtend beleid een goede keuze zijn.
 • De revalidatie na een schouderpees operatie duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Bij bovenhandse sporters kan dit uitlopen tot 12 maanden.
 • Volledig herstel van de schouderfunctie hoeft niet altijd plaats te vinden. Een afname van beweeglijkheid en kracht wordt vaak gezien.

Deze blog is op 14-03-2018 geplaatst en geactualiseerd op 14-02-2022

Bron:

 • Journal of Shoulder Elbow Surgery Mar; 27 (3);444-448; What happens to patients when we do not repair their cuff tears.Five-year rotator cuff quality-of-ligve index outcomes following nonoperative treatment of patients with full-thickness rotator cuff tears.
 • Rotator cuff tears: An evidence based approach; World J Orthop. 2015 Dec 18; 6(11): 902–918.
 • Systematic Review of All-Arthroscopic Versus Mini-Open Repair of Rotator Cuff Tears: A Meta-Analysis; Scientific Reports volume 6, Article number: 22857 (2016)
Delen:
 • Pieter de Wit

  11 januari 2020 bij 09:59 Beantwoorden

  Goedemorgen,

  Mijn naam is Pieter de Wit, leeftijd 72 jaar. Probleem is een afgescheurde schouderpees. Tevens is de biceps pees volledig verdwenen. Geadviseerd werd door de orthopeed een schouderoperatie te laten ondergaan. Ik zelf wil via therapie het e.e.a. herstellen middels de spieren. Heeft u nog suggesties ?. Ik ben nog vitaal en en ben nog zeer actief . Krachtinspanning is nu in mindere maten aanwezig.

  • Redactie

   15 januari 2020 bij 21:19 Beantwoorden

   Peesscheuren komen op oudere leeftijd veelvuldig en spontaan voor. Dit hoeft niet tot ernstig functieverlies te leiden. Mocht de kracht in de arm nog redelijk tot goed zijn dan verdient een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden met oefentherapie de voorkeur. Mocht dit niet tot afname van pijn en functieverbetering leiden dan kan vervolgonderzoek wenselijk zijn. Een volledig verdwenen bicepspees leidt tot gering krachtverlies in de arm. Dit behoeft geen verdere behandeling. Integendeel; de bicepspees wordt tijdens een operatie vaak bewust verwijderd ten einde minder irritatie in de schouder te geven.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg

 • Cox Linda

  24 februari 2020 bij 20:49 Beantwoorden

  Beste,
  Ik heb een partiële supraspinatuspees met bursitis. Moet ik dan even stoppen met oefeningen want die oefeningen met elastische ban doen pijn.
  MVG
  Linda Cix

  • Erik Versluis

   24 februari 2020 bij 21:42 Beantwoorden

   Beste Linda,

   Het is mij niet duidelijk of de oefeningen van begin af aan al pijnlijk zijn en in welke richting deze worden uitgevoerd. Een partiële supraspinatus ruptuur kan met een tijdelijke bursitis gepaard gaan. Hefbewegingen of oefeningen uitgevoerd boven schouderniveau kunnen dan pijnlijk zijn. Mochten de pijnklachten je hinderen bij het goed kunnen uitvoeren van de oefening dan zou ik dit voor een bepaalde tijd nalaten. Je zou kunnen proberen de elastische band wat langer te maken, dit is minder belastend voor de schouder. Je zou tijdelijk ‘isometrische’ oefeningen kunnen doen. Met ‘isometrische’ oefeningen span je de spier aan zonder een beweging maken. Bijvoorbeeld duwen tegen een muur of je arm naar binnen- of buiten draaien waarbij je het elastiek nauwelijks verlengt. Dit geeft in het algemeen minder pijn. Hoop dat je met deze adviezen even verder aan de slag kunt gaan. Met groet, Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg, Amsterdam

 • Annette Deckers

  5 juli 2020 bij 17:27 Beantwoorden

  Ik heb een afgescheurde schouderpees
  Maar ik krijg geen opaatje ivm leeftijd 67
  Jaar is nu 3 weken geleden
  Hoelang duurt redelijk herstel

  • Erik Versluis

   7 juli 2020 bij 11:49 Beantwoorden

   Geachte mevrouw Deckers,

   Indien er sprake is van 1 gescheurde schouderpees mag u er vanuit gaan dat uw schouderfunctie binnen 3 maanden weer op acceptabel niveau is. Van belang is de eerste fase de schouder binnen de pijngrens te bewegen. Meestal zijn dit de armbewegingen onder schouderniveau. Absolute rust is dus niet nodig. Het is wel verstandig u bij de oefeningen te laten adviseren / begeleiden door een (schouder) fysiotherapeut.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • Maria Cathalina

  18 september 2020 bij 15:16 Beantwoorden

  Ik ben een vrouw van 50 jaar. Als gevolg van een val is mijn supraspinatus volledig afgebroken. Er zijn inmiddels 3.5 maanden voorbij. Ook fysio gekregen intussen. Op de mri is te zien dat de gebroken pees inmiddels is weggetrokken. Die pees moet weer teruggetrokken worden om vastgezet te worden.Ik rook niet. drink bij gelegenheden. Ik ben niet erg sportief maar ben sinds een jaar wel flink in beweging. Wat is aan te raden, doorgaan met fysio of operatie.

  • Erik Versluis

   20 september 2020 bij 18:01 Beantwoorden

   Beste mevrouw Cathalina.

   Van de 4 schouderpezen is de supraspinatus wat betreft zijn functie het minst belangrijkst. We weten uit studies dat, ondanks een peesscheur, er zonder operatie weer goed tot acceptabel functieherstel kan plaatsvinden. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden met fysiotherapie is belangrijk.

   Zou men wel willen opereren dan dient hier niet te lang mee gewacht te worden. De kwaliteit van het peesrestant en spier neemt namelijk af.
   De kans op succes wordt daardoor aanzienlijk minder.

   Ik kan uit uw verhaal niet opmaken hoe uw schouderfunctie is. Maar als u merkt dat er geleidelijk verbetering in uw schouder en armfunctie optreedt, dan heeft doorgaan met fysiotherapie wat mij betreft de voorkeur. U zou dit natuurlijk ook nog met uw behandelend fysiotherapeut en orthopedisch chirurg kunnen bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • claeys christiaan

  13 december 2020 bij 14:48 Beantwoorden

  beste, een vraag,
  ik ben 59 jaar en geopereerd aan beide schouders van spierscheuren
  links is in orde,
  maar rechts is terug een grote scheur ontdekt via de scan ,
  deze is ontstaan volgens mij daar ik gevallen ben enkele maanden geleden
  na bespreking met de artsen is een voorstel gedaan om terug te opereren en te zien, als de herstlling nog kan gebeuren
  en de bestaande pees nog hechtbaar is
  dit zien ze als ze aan het opereren zijn
  mijn vraag , indien er geen herstelling meer mogelijk is kunnen er dan geen andere pezen of stukjes gebruikt worden van ergens anders ,
  heb ik mij laten vertellen , of is dit niet mogelijk
  indien niet meer mogelijk is, kan ik verder zonder deze pees ,
  en zoniet wat dan,
  tis dat ik zelfstandig ben en nog enkele jaren zou willen verder werken,
  dan wel op een lager ritme ,
  ik ben aan het luisteren om toch te proberen en aanvaardbare oplossing te vinden
  alvast bedankt voor de moeite

  • Erik Versluis

   14 december 2020 bij 10:21 Beantwoorden

   Geachte heer Claes,

   Vooropgesteld is het bekend dat gehechtte peesscheuren in de schouder in de tijd opnieuw kunnen scheuren. Dit gebeurt veelal zonder symptomen en functieverlies van de de schouder. Mocht in u geval de pezen niet meer te hechten zijn dat kan er mogelijk een peesverplaatsing gedaan worden. De chirurg kan dan de pees van de grote rugspier (Latissimus dorsi) verplaatsen. De overige schouderpezen moeten dan nog wel een acceptabele functie hebben.

   Zoniet, dan kan er in geval van ernstig functieverlies een omgekeerde schouderprothese geplaatst worden. Zie ook: https://fysiotherapiemiddenweg.nl/nieuws/herstel-na-een-schouderprothese/

   Chirurgen gaan echter niet over een nacht ijs. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden wordt vaak aangehouden. Dit om te zien of de schouder op natuurlijke wijze nog in functie kan verbeteren.
   Bij een redelijke schouderfunctie ben ik voorstander van een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden. De meeste progressie in deze periode te verwachten.

   Bespreek uw vragen in ieder geval ook met uw behandelend artsen en behandelend fysiotherapeut/kinesist.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg Amsterdam

 • Spiltyns peter

  11 januari 2021 bij 20:18 Beantwoorden

  Hallo, ik ben 55 jaar en altijd zwaar werk gedaan ( keukenplaatser kasten,graniet enz….) nu heb ik onlangs een spierscheur opgelopen in de bovenarm aan het capsel volgens de ortopedist, na echo heeft hij mij een cortisone spuit gezet vooraan de schouder.
  Nu,hij zegt mij dat een spierscheur nooit meer zal herstellen maar dat door de cortisone de ontsteking en pijn na een paar dagen gaat verdwijnen en dat ik nooit meer zwaar werk kan doen omdat de spier tot halfweg gescheurd is een opp. Van 7x4x5 mm en dat dit nooit meer hersteld alleen door zwaar te tillen ze naderhand helemaal gaat doorscheuren wat denk je hiervan.
  Grt peter

  • Erik Versluis

   12 januari 2021 bij 12:59 Beantwoorden

   Beste Peter,

   Weet je ook om welke pees het gaat? De orthopeed heeft gelijk dat de de pees niet meer gaat herstellen. Dit betekent overigens niet dat je een slechte armfunctie overhoudt, zelfs niet als de pees verder scheurt.

   Ik zou op voorhand dan ook niet durven zeggen dat je nooit meer zwaar werk kunt doen. Je kunt ook met een peesscheur prima functioneren. Dit leert ook de praktijk.

   Mogelijk zou je wel wat meer meer moeite kunnen hebben met bovenhands werk.

   MvG Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • i Talas

  15 februari 2021 bij 23:36 Beantwoorden

  beste ,
  mijn moeder is 76 jaar oud en diabetes patient, bijna 1 jaar terug is ze gevallen en hierbij is haar schouderpees gescheurd., blijkt uit foto.
  operatie is niet mogelijk. ze heeft pijn en minderkracht. wat kan er gebeuren tijdens operatie en na operatie. is dit met andere middelen te behandelen

  • Erik Versluis

   16 februari 2021 bij 09:26 Beantwoorden

   Beste meneer/mevrouw,

   Gezien de leeftijd en diabetes van uw moeder is men erg terughoudend met schouderpeesoperaties. De kans op complicaties is bij deze patiënten groter. En een pees na een jaar nog proberen te hechten is niet mogelijk. Mogelijk wegen de nadelen dus niet op tegen de te behalen voordelen.

   Fysiotherapie in combinatie met een ontstekingsremmende injectie kan de pijn verminderen en haar schouderfunctie verbeteren. Ik kan alleen niet uit uw bericht opmaken of zij dit ook gehad heeft. Mocht zij dit niet of slechts beperkt gehad hebben dan zou het zinvol kunnen zijn dit weer op te pakken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Tirza Atsma

  19 februari 2021 bij 08:42 Beantwoorden

  Goedemorgen,
  toevalig kom ik op deze site omdat ik onderzoek wat ik wel en niet mag.
  Ik heb na een jaar eindelijk duidelijkheid, een jaar gelden ben ik tegen een kast gelipen met mn schpuder ik ben een vrouw van 44 jaar. Eerst dacht ik dit wordt een flinke blauwe plek, maar eindelijk een fot, ze zagen niks. Een maand later een echo toen werd er eenbreukje geconstateerd, een week later een spuit en nu is na een MRI, we zijn een jaar verder, eindelijk duidelijk geworden dat ik een scheur in de schouderpees en een breukje in het ravensbekuitsteeksel heb.
  Nu werk ik 4 dagen met kleuters en mn werkgever zit me op de nek. Wat mag ik wel en niet doen.
  Ik heb veel pijn.
  Nu wil de orthopeet weer twee spuiten zetten en fysio. Maar ik heb er geen goed gevoel over…
  Ik kan mn arm vrij bewegen de schouderkom is vrij.
  Maar bij enige belasting heb ik al weer veel pijn en slaap ik weer niet en heb krachtverlies . Ik kan zeg maar niet een bloemenspuit bedienen. Die knijp beweging lukt niet
  Onderarm van rechts naar links draaien gaat wel redelijk maar voel ik wel. Van rechts naar links is pijnlijk
  Heeft u advies

  • Erik Versluis

   19 februari 2021 bij 16:50 Beantwoorden

   Beste mevrouw Atsma,

   U geeft aan al een jaar klachten te hebben waarbij destijds sprake was van een botbreukje en scheur in de schouderpees. Dit is erg lang. Doorgaans moet er binnen een aantal maanden toch wel een acceptabele verbetering zijn opgetreden.

   Het is mij niet duidelijk of u al fysiotherapie heeft gehad en weer moet hervatten, of nu pas moet gaan starten. Mocht u nog geen therapie hebben gehad dan kan schouderfysiotherapie u een eind verder brengen. Een breukje van het ravebekuitsteeksel kan in deze fase naar mijn mening geen klachten meer geven.

   Dit geldt wel voor een scheur in de schouderpees, als deze groot is en doorloopt van de voorkant naar de achterkant. Dit kan ik helaas niet uit uw verhaal opmaken. Een grote scheur in de infraspinatus (achterzijde schouder) of subscapularis (voorzijde schouder) kan tot krachtverlies en aanhoudende functiebeperking leiden.

   Een injectie kan de pijn verlichten maar verhelpt het euvel niet. De effectiviteit van injecties is bij langdurige klachten trouwens heel beperkt.
   Mocht u al uitgebreid therapie hebben gehad dan zou u nog eens een 2e mening kunnen aanvragen.

   Alvorens dit te doen is het wellicht goed uw klachten eerst met de (behandelend) fysiotherapeut en orthopeed te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Sil

  6 maart 2021 bij 08:08 Beantwoorden

  Goedemorgen,

  Ik ben 18 dec jl. geopereerd.
  Cuffruptuur ( cuffrepair scopisch, bicepspees tenodese) rechts .
  Ik ben 50 jaar en hoe dit gebeurt is weet ik niet . Ik werd er 5 nov. mee wakker !?

  Nu is mijn vraag wanneer mag ik weer gaan hardlopen ? Mijn fysio therapeut zegt dat ik het zelf uit moet proberen. Maar ik durf niet goed. Onderhands kan ik al veel maar de dreun in de schouder is dat wel goed?

  • Erik Versluis

   7 maart 2021 bij 11:25 Beantwoorden

   Beste Sil,

   Scheuren van de cuff (schouderpezen) kunnen spontaan ontstaan, bijvoorbeeld tijdens het omdraaien in bed. De kwaliteit van de pezen moet dan al wel slecht geweest zijn.

   Bijvoorbeeld door jarenlang zwaar werk, langdurig medicijngebruik (cortisonen) of een doormaakt trauma (val)

   In deze fase van de revalidatie is hardlopen toegestaan. Wel is het zo dat de schouder als gevolg van het armzwaaien gevoelig kan worden. Dit heeft geen nadelig effect op de gehechtte pezen.

   Wellicht zou je eerst met intervaltraining op laag niveau kunnen beginnen?
   Alternatieven zijn; looptijd inkorten, rust intervallen (in dagen) verlengen, of tempo matigen.

   Veel succes,

   Me vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Jessica van Ee

  18 maart 2021 bij 22:52 Beantwoorden

  Hallo,
  Dinsdag werd ik wakker met een hele schelle/stevige pijn in mijn bovenarm, aangezien ik dit niet vertrouwde (de pijn was intens en ik heb echt geen lage pijngrens) heb ik dus mijn vaste fysiotherapeut gevraagd of ik dus dinsdag middag terecht kon, dit kon. Echo gemaakt en hij zag inderdaad dat ik niet voor niks pijn heb. Er zit dus een scheur in mijn schouder, ingetapet voor ondersteuning en pijnstillers. Hij vond het nogal ‘speciaal’ want ik ben afgelopen tijd niet gevallen en ik heb geen specifiek moment meegemaakt wanneer het dus gebeurd zou moeten zijn. Hierbij komt ook nog dat ik pas 25 ben. Kan het zo zijn dat het er al langer was, maar ik er gewoon geen last van had en het toen verder is gaan scheuren…? (Want ik heb wel al langer tintelingen in mijn vingers) en 2jaar geleden heb ik een scooter ongeluk gehad dus misschien dat ik het toen daar heb opgelopen….? (Maar dat die klein was en nu dus groter is geworden)? Of kan dit niet?
  Mvg Jessica

  • Erik Versluis

   19 maart 2021 bij 10:48 Beantwoorden

   Beste Jessica,

   Ik weet niet precies wat je/jullie met ‘scheur’ bedoelen. Een scheur in je schouderpees vind ik, gezien je leeftijd en het feit je niet gevallen bent, niet erg waarschijnlijk.

   Een scheur in het bot moet door een trauma komen. Dit kan niet zomaar spontaan in de nacht ontstaan. Het kan zijn dat dit destijds bij het scooterongeval is ontstaan, maar kan onmogelijk in 2 jaar groter worden. Bot herstelt in het algemeen binnen 4-6 weken.

   Mogelijk heeft je therapeut een oud breukje geconstateerd. Onwaarschijnlijk dat je hier nu last van hebt. Een slijmbeursontsteking zou goed mogelijk kunnen zijn, Dit kan s’nachts ontstaan en hevige, tijdelijke pijn geven.

   Ik hoop dat ik je iets duidelijkheid en geruststelling heb kunnen geven.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Kristine Jagers

  19 april 2021 bij 12:16 Beantwoorden

  Een jaar geleden werd ik doorverwezen naar kinesist omwille van schouderproblemen. Uiteindelijk bleek er verkalking op de supraspinatuspees te zitten en was de slijmbeurs permanent ontstoken. onderging 3 x shockwave en infiltratie. Onlangs toch doorverwezen voor MRI wegens aanhoudende pijn bij oefenen. Bleek een partiële zijdescheur en verkalking in de pees de oorzaak. Ik heb ook een cervikale nekfusie van 3 wervels. deze combinatie geeft me chronische spierspanning en vaak wakker worden met nek/schouder en hoofdpijn. Kreeg doorverwijzing voor operatief herstel peesscheur maar orthopedist wenst niet te opereren wegens slechte kwaliteit pees. Ik ben 49 en loop hier al een jaar mee te sukkelen. Ik moest mijn leven aanpassen en rekening houden met mijn schouderbeperking. Nu ben ik nog vollop actief en kan ik niet zomaar minderen met werken. Kan er nu echt niets gedaan worden aan deze scheur? ik ben bang dat ze verder zal doorscheuren en ik heb best veel pijn.

  • Erik Versluis

   19 april 2021 bij 14:13 Beantwoorden

   Geachte mevrouw Jagers,

   Ik heb het vermoeden dat de aanwezige kalk in de schouderpees de voornaamste oorzaak is van de aanhoudende klachten. Het is mij overigens niet duidelijk welke pees deels gescheurd is. Mocht dit de Supraspinatus zijn dan heeft dit geen grote gevolgen voor uw schouderfunctie.

   Uit studies weten we dat (degeneratieve) scheuren ten gevolge van leeftijd veel voorkomen, veelal zonder symptomen.

   Mijn ervaring is dat klachten, mogelijk als gevolg van een peesscheur, na een oefentraject van aan aantal maanden weer herstellen. Alleen indien de pees verder scheurt zou dit een toename of terugkeer van pijnklachten kunnen geven.

   Wat betreft de kalk in uw schouderpees;

   Shockwavetherapie kan op langere termijn verlichting bieden. Een behandelalternatief zou barbotage kunnen zijn. Hierbij wordt onder echogeleide de kalk met een naald aangeprikt. Dit met als doel het oplossen te doen versnellen. Dit is alleen mogelijk indien de kalk nog compact van vorm is.

   Indien de kalk gefragmenteerd is in kleine deeltjes zal dit geleidelijk via de slijmbeurs oplossen. Totdat dit volledig gebeurd bestaat de de kans dat de pijnklachten in wisselende mate terugkomen.

   Veel sterkte met uw revalidatie.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut

 • Peter van Eekelen

  21 april 2021 bij 13:08 Beantwoorden

  Goedemiddag,
  In mei 2020 is een AC operatie uitgevoerd, waarvan het herstel prima verliep. In begin februari 2021 kreeg ik behoorlijk last van mijn arm en na 3 weken ging ik ermee naar mijn behandelend orthopeed. Hij vermoedde een peesscheuring. Er is daarna een MRI gemaakt en dat bevestigde zijn eerste diagnose. Een volledig cuff ruptuur.
  Nu is mijn leeftijd 64 jaar, werk met heel veel plezier en de gezondheid is verder prima. Ik heb natuurlijk veel op Google zitten zoeken naar de betekenis van de diagnose, en vraag mij ook af wat ik nu moet doen, ik heb de orthpeed nog eens gebeld en wat vragen gesteld over het herstel en ook een fysiotherapeut op het dorp. Op mijn vragen; Hoeveel kans maak ik op een blijvend volledig herstel, werd ik niet helemaal vrolijk. De kans op blijvend herstel is rond de 50% en de tijd die het in beslag neemt kan wel een jaar zijn. Mijn werk is heel veel autorijden, en momenteel heb ik nauwelijks klachten, volgens de fysio kan dit zijn omdat mijn andere pezen en spieren bepaalde functies overnemen. Ik heb best veel kracht in mijn arm, kan de arm ook prima omhoog doen.
  Ik sta voor een groot dilemma, kunt u mij misschien een advies geven?

  Met vriendelijke groet,

  • Erik Versluis

   21 april 2021 bij 14:33 Beantwoorden

   Geachte heer van Eekelen,

   Het klopt dat de kans op herstel gemiddeld genomen 50% is. Dit is in geval van pijnklachten waarbij de kracht nog redelijk is. Vrij recente studies laten zien dat de kans op succes binnen 2 jaar richting de 75% gaat indien er een oefentherapeutisch beleid heeft plaatsgevonden.

   Gezien uw leeftijd ga ik uit van een degeneratieve scheur (slijtage) welke doorgaans veel en zonder symptomen voorkomt. U geeft aan dat er momenteel weinig klachten zijn en u veel kracht heeft. Naar mijn mening en ervaring zal een operatie dan geen extra voordelen opleveren.

   Ik zou als ik u was een afwachtend beleid aanhouden eventueel ondersteund met oefeningen, waarbij de intacte spieren rond de schouder extra geoefend worden. Dit zou u met een (schouder) fysiotherapeut kunnen afstemmen.

   Ik wens u veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Spiltyns peter

  25 mei 2021 bij 15:18 Beantwoorden

  Hallo,
  onlangs heb ik u nog een bericht gestuurd en er een heel duidelijk antwoord op gekregen daarvoor dank.
  Drie maanden terug heb ik een o.p.aan de rotator cuff gehad die was voor 85 % afgescheurd en ben al een maand fisio aan het volgen, de beweeglijkheid van de schouder is tamelijk goed maar heb nog regelmatig bliksems in de bovenarm en ratelende pezen na de oefeningen.
  Volgende week moet ik terug op onderzoek gaan bij de orthopedist en heb angst dat hij mij terug werken gaat sturen, ik heb zwaar werk (keukenplaatser)
  tillen van zware kasten en dergelijke. Wat denk u van mijn situatie is het al verantwoord daar terug mee te beginnen en hoe lang denk je dat ik nog moet revalideren voor dergelijk werk aan te kunnen.
  Ben ondertussen 55 jaar.
  Groeten peter

  • Erik Versluis

   27 mei 2021 bij 15:04 Beantwoorden

   Beste Peter,

   Wetenschappelijke studies geven aan dat na 3 maanden werkzaamheden (onder schouderniveau) weer mogelijk zijn. Tillen van zware kasten valt daar naar mijn mening nog niet onder, mede om dat u aangeeft dat de rotator cuff voor 85% was afgescheurd. Deze handeling vraagt veel van de cuff.

   Zwaar werk, waarbij veel boven schouderniveau moet worden belast, adviseert men na 6 maanden weer te hervatten. Van belang is dan wel dat beweeglijkheid van de schouder terug naar normaal is.

   Ik verwacht overigens niet dat uw orthopedisch chirurg u al terug naar uw werk zal sturen. In neem aan dat hij de termijn van minimaal 6 maanden aanhoudt.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • gemma van heusden

  29 mei 2021 bij 15:01 Beantwoorden

  Vrouw 71 jaar
  Woensdag 26 mei j.l. ben ik tijdens het tennissen op mijn linkerschouder gevallen.
  de huisarts heeft foto’s laten maken …niets gebroken daarna zou ik nog langs gaan bij de chirurg op advies van de huisarts.
  Er kwam geen chirurg ik ben 71 jaar en bij ouderen wordt niet meer geopereerd was het antwoord. Ik ben een fitte 70+er en heb nog nooit pijn in mijn schouder gehad
  terug naar de huisarts die mij heeft aangeraden om een echo te laten maken….16 juni pas aan de beurt.
  De pijn was zeer heftig de eerste twee dagen. Nu een constante zeurende pijn in mijn schouder.

  Mijn bovenarm heb ik tegen mijn lichaam gebonden.
  Arm kan niet omhoog en wel enigszins achterwaarts en 5 cm zijwaarts….geen krachtverlies. nou ja een beetje
  Mijn vraag : wat is nu verstandig om te doen? ..alleen maar rust .tot 16 juni…rust roest of bepaalde oefeningen bij een fysiotherapeut z.s.m

  • Erik Versluis

   30 mei 2021 bij 09:20 Beantwoorden

   Geachte mevrouw van Heusen,

   Absolute rust tot 16 juni is wat mij betreft niet nodig. Het is belangrijk de schouder binnen bepaalde grenzen beweeglijk te houden.

   Realiseer uw wel dat een afwijking van een of meerdere schouderpezen geconstateerd zou kunnen worden. Boven de 60 jaar is er namelijk bij 40% van de mensen sprake van een peesscheur welke geen klachten veroorzaakt. Oftewel, deze horen bij het ouder worden. Dit is dan ook de reden dat er op uw leeftijd geen of weinig peesoperaties verricht worden.

   U geeft aan dat u op uw schouder bent gevallen. Mijn ervaring is de dat de kans op uitgebreid traumatisch peesletsel dan minder groot is.
   Als uw schouderfunctie binnen 6 weken weer goed op gang komt is verdere medische behandeling niet nodig.

   Het lijkt mij verstandig een afspraak bij een (schouder) fysiotherapeut te maken. Hij of zij kan u adviseren in oefeningen en leefregels voor de komende weken.
   Via onderstaande link kunt u zien welke schouderfysiotherapeuten er in uw buurt zijn.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

   https://www.schoudernetwerk.nl

 • Anoniem

  4 juni 2021 bij 15:15 Beantwoorden

  Kan een huisarts ook een injectie geven bij pijn van een scheurtje in de schouder pees?

  • Erik Versluis

   6 juni 2021 bij 11:32 Beantwoorden

   Goedendag,

   Er zijn veel huisartsen die dit doen. Maar ook die het liever overlaten aan de arts in het ziekenhuis.

   Dit wordt vaak onder echogeleide gedaan. Men wilt namelijk in de slijmbeurs en liever niet in de beschadigde pees injecteren.

   Men besluit hier meestal toe als de pijnklachten binnen 6 weken niet verminderen of zelfs verergeren.

   Let wel dat na een injectie de functie van schouder en schouderpezen nog niet optimaal is. Van belang is daarom de schouder nog wel een aantal weken te ontzien.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Annet

  20 juni 2021 bij 21:39 Beantwoorden

  Hallo,
  4,5 maand geleden ben ik tijdens het schaatsen gevallen, rechtstreeks op mijn schouder. Uit een röntgenfoto bleek een communitieve subcapitale humurus fractuur en tuberculum malus. Omdat de pijn bleef is na 4 maanden een echo gemaakt door een radioloog. Hieruit bleek dat ook 2 pezen voor 50% gescheurd zijn. Het betreft supraspinatuspees ( rafelige pees) en subscapularispees
  Verder wordt aangegeven: verdikte bursa bladen. Impingement. En Impingement en opstropen van de pees bij heffen.
  Fysiotherapie heeft mij al veel gebracht. Maar hoe nu verder nu ook de pees scheuren bekend zijn? Heffen op zij en naar achteren is zeer beperkt, naar voren tot neushoogte. Op aangedane zijde liggen is pijnlijk, ook regelmatig zeurende pijn in bovenarm. Ik ben benieuwd naar uw advies.

  • Erik Versluis

   21 juni 2021 bij 08:33 Beantwoorden

   Beste Annet,

   Na een breuk in de schouder is bekend dat pijnklachten nog maanden aanwezig kunnen zijn.

   Het is mij niet duidelijk of je nadien nog bij een orthopedisch chirurg geweest bent.
   Een scheur van de supraspinatus geeft op langere termijn in het algemeen geen problemen. Dit kan voor de subscapularis anders zijn.

   Deze pees heeft een belangrijke sturende en stabiliserende functie op je schouder. Ook het niet goed naar achter kunnen bewegen kan een gevolg zijn van de subscapularisscheur.
   De impingement kan veroorzaakt worden door de verdikte bursabladen, echter het proces kan ook in stand worden gehouden door stijfheid en krachtverlies van de schouder.

   Door het gecompenseerd bewegen kan een impingement (inklemming van slijmbeurs en pezen) in stand worden gehouden.

   Mocht je nog geen bezoek aan de orthopedisch chirurg hebben gebracht zou ik je adviseren eerst met hem/haar een afspraak te maken.
   Indien er een afwachtend beleid wordt voorgesteld dan dient in eerste instantie veel accent op herstel van schouderbeweeglijkheid en spierfunctie (waaronder de subscapularis) worden gelegd.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Sofie Vincke

  7 juli 2021 bij 10:40 Beantwoorden

  Beste
  Ik ben 54 jaar en onlangs opnieuw een echo laten nemen na 2 infiltraties in de schouder.
  Verdikt is een volledige diktescheur in de supraspinatuspees aan de medediale insertie. de ruptuur heeft een lengte van 10mm en breedte van 13mm. deze ruptuur is toegenomen bij 3 maanden geleden.
  De subscapuralispees is hypotroof
  De infraspinatuspees is gaaf
  De subacromiale bursa heeft een dikte van 2.5mm
  Denk je dat een opratie nodig is? Of kan ik dit voorkomen?
  Alvast dank
  Mvg
  Sofie

  • Erik Versluis

   7 juli 2021 bij 15:04 Beantwoorden

   Beste Sofie.

   We zijn tegenwoordig meer geneigd eerst naar de schouderfunctie te kijken en daarna pas naar de afwijkingen op een echo of scan. Wat er op de echo e zien is kan het gevolg zijn van een trauma, zoals een val.

   Ook kunnen deze afwijkingen leeftijdsgebonden zijn. Dit zien we vaak en hoeft verder geen behandeling. Dus als je voldoende kracht in je arm en schouder hebt dan kan met een afwachtend beleid (icm fysiotherapie) weer prima herstel optreden.

   Een peescheur nabij de insertie (aanhechting) leidt meestal niet tot krachtverlies. Van belang is dat de infraspinatus (bij jou gaaf) en de subscapularispees (bij jou wat ‘mager) functioneren. Deze pezen maken het mogelijk dat je je arm tot boven je hoofd kunt optillen. Deze pezen functioneren bij jou.

   Mocht de toename van de peesscheur wel gepaard gaan met flinke krachtafname, waarbij je niet meer in staat bent je arm hoog te heffen, dan kan een operatie uitkomst bieden. Ik heb de indruk dat dit (voorlopig) niet op jouw situatie van toepassing is.

   Ik hoop je bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  14 juli 2021 bij 09:22 Beantwoorden

  Ik woon België,tijd geleden ook met Vietnam en armen,zie op mijn leeftijd grote hard stuk rust en dicht bij luchtpijp,wat kan gedaan worden,ik ben nu 68
  Mijn arts zegt dat dit artrose isgraag antwoorden

  M.simoemail7803@gmail.com

  • Erik Versluis

   14 juli 2021 bij 11:23 Beantwoorden

   Geachte heer/mevrouw.

   Ik begrijp helaas uw vraag niet. Wat bedoelt u met een ‘groot hard stuk rust’ ? Als uw arts zegt dat het artrose is dan bedoelt hij/zij waarschijnlijk uw nek.

   In dat geval zou ik uw nek eens door een kinesist/fysiotherapeut in België laten onderzoeken. Mogelijk kan hij/zij iets voor u betekenen.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  22 juli 2021 bij 08:11 Beantwoorden

  Goedemorgen,
  Na een valpartij heb ik een rotator cuff ruptuur aan mijn rechter schouder opgelopen waarvoor ik 5 maanden geleden ben geopereerd. Nu vrijwel pijnvrij en heb ook 80/90% van mijn functies terug. Echter probeerde ik weer te tennissen, maar dat viel nog tegen, de slagen waren heel licht gevoelig, dat was dus niet echt een probleem, maar een lage backhand die ik omhoog wilde slaan deed erg pijn. Het zijn dan ook de diagonale bewegingen, van links onder naar rechts boven, die pijn doen. Mijn vraag is dan ook, is het wel verstandig om het tennissen weer op te pakken, of is het beter om het tennissen te vergeten? Naar mijn idee blijft zo’n schouder een zwakke plek die ik dan ook beter niet meer met tennissen kan belasten. Oh ja, ik ben inmiddels 70 jaar.
  Met vriendelijke groet, Mars

  • Erik Versluis

   23 juli 2021 bij 12:17 Beantwoorden

   Goedemorgen,

   Er kan na een operatie een blijvend, (licht) krachtverlies blijven bestaan. Een omhooggaande backhand beweging vraagt veel van de gehechte rotator cuff. Mogelijk is de huidige kracht niet toereikend voor deze beweging. Dit zou een verklaring voor de pijnklachten kunnen zijn.

   Echter, u geeft aan dat de operatie 5 maanden geleden is. Voor hervatting van de tennissport is dit nog relatief vroeg. Het is dan ook goed mogelijk dat wat extra schouderoefeningen (zie onderstaande links) en meer hersteltijd uw klachten kunnen verminderen of zelfs oplossen.

   De eindstatus na een operatie is pas na een jaar te bepalen, ofwel, u schouder kan de komenden 7 maanden nog beter worden.

   Het is prima om de tennissport te blijven beoefenen, maar de pijnlijke backhand zou ik voorlopig mijden.

   Via onderstaande link treft u oefeningen aan waarmee u de spieren traint die actief zijn bij de backhand.

   https://fysiotherapiemiddenweg.nl/oefeningen-bij-instabiele-schouder-fase-2/ (oefening 1 tot 4 en oef 6)

   https://fysiotherapiemiddenweg.nl/oefeningen-bij-slijmbeurs-of-peesontsteking-schouder-fase-3/. (oef 2 en 5)

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  29 juli 2021 bij 23:07 Beantwoorden

  Beste Erik,
  Hartelijk dank voor de informatie, ik zal de oefeningen van de filmpjes zeker opvolgen.
  Mvg, Mars

 • Jose Tromp

  2 augustus 2021 bij 11:12 Beantwoorden

  Goedemiddag Erik heb een vraag mijn operatie schouder afgescheurde pees half september. Mijn vraag is wat is beter een blokverdoving of algehele narcose.. HG Mevrouw Tromp.. Ik ben 62 jaar..

  • Erik Versluis

   2 augustus 2021 bij 13:02 Beantwoorden

   Beste mevrouw Tromp,

   Bij een schouderoperatie wordt in de regel een blokverdoving in combinatie met een algehele narcose gegeven.
   Het is namelijk gebleken dat een blokverdoving (lokale verdoving van de schouder- en armzenuwen in de nek) de eerste dagen na de operatie minder napijn geeft.

   Een enkele uitzondering wordt gemaakt bij patiënten die onder geen beding onder algehele narcose kunnen of willen. Ik heb dit in mijn carrière overigens maar 1 keer meegemaakt.

   Mocht u toch nog twijfels of vragen houden dan is het mijns inziens raadzaam dit even met uw behandelend anesthesist te bespreken.

   Mvg Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Sofie

  9 augustus 2021 bij 23:03 Beantwoorden

  Beste

  U hebt mijn vraag beantwoord op 7 juli waarvoor dank.
  Ik heb echter nog veel pijn in mijn schouder bij een zijwaartse beweging in mijn arm.
  Ondertussen heb ik een arto-CT laten nemen en in het verslag lees ik het volgende.
  een volledige en brede diktescheur op het niveau van het anterieur verloop van de supraspinatuspeesinsertie. mijn arts vertelde me dat de pees is afgescheurd en dit kan opgelost worden met een operatie. Ik heb niet veel krachtverlies, maar heb wel last van de pijn bij beweging.. Zal mijn pijn ook verdwijnen met een operatie?
  Verder heb ik de angst voor een dikke arm na de operatie, daar ik al mijn okselklieren kwijt langs deze kant na een borstoperatie 10 jaar geleden. Of moet ik hier niet echt voor vrezen?
  Alvast dank.
  M.v.g.
  Sofie

  • Erik Versluis

   10 augustus 2021 bij 21:41 Beantwoorden

   Beste Sofie,

   Als injectie, therapie en afwachten geen effect hebben dan kan een operatie helpen. Naast het hechten van de pees wordt ook de geïrriteerde /ontstoken slijmbeurs verwijderd. Deze kan een belangrijk aandeel in de pijnklachten hebben.

   Het is goed mogelijk dat nadien de pijnklachten verdwenen of sterk verminderd zijn. Er worden vaak operaties verricht bij patiënten waarvan de okselklieren verwijderd zijn. Dit kan tot wat meer oedeem (vocht) in de arm leiden.

   Uw behandeld arts en oncoloog kunnen u hier goed over inlichten.

   Ik wens u veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • Sascha

  11 augustus 2021 bij 03:45 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Ik ben 3 weken geleden van een ladder op mijn schouder gevallen. Direct naar SEH gegaan en foto laten maken. Geen botbreuk maar na 3 weken nog steeds pijn en een schouder die absoluut geen beweging naar buiten of omhoog kan maken. Na mij in te lezen weet ik bijna zeker dat er een of meerdere pezen gescheurd moeten zijn. De eerste mogelijke orthoafspraak is over 3 weken en dan wordt er ook gelijk een echo gemaakt. Ben ik er dan op tijd bij voor een eventuele hersteloperatie? Ik ben 42 jaar. Nu werk ik voor mezelf en is het bewegen van nijn arm cruciaal. Als ik toch geopereerd moet worden, hoelang duurt het dan meestal van diagnose tot herstel?

  • Erik Versluis

   11 augustus 2021 bij 11:44 Beantwoorden

   Beste Sacha,

   Mocht een operatie nodig zijn dan ben je zeker op tijd.

   In de praktijk zie ik mensen die 3-5 maanden na peestrauma alsnog met succes geopereerd zijn. Mocht men uitgebreid peesletsel bij je vaststellen dan zal een operatiedatum op korte termijn waarschijnlijk wel volgen.

   Het herstel van schouderfunctie na een operatie duurt 3-6 maanden met soms een uitloop naar 9 maanden. Dit wordt voor een groot deel bepaald door het soort werk dat men doet. Een stukadoor zal bijvoorbeeld meer hersteltijd nodig hebben dan iemand met een bureaufunctie.

   Ik hoop dat ik je bij deze voldoende geïnformeerd heb.

   Ik wens je veel sterkte!

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Thijs van Rijthoven

  25 augustus 2021 bij 12:25 Beantwoorden

  Hi Erik,

  Afgelopen maandag is bij mij geconstateerd dat ik scheurtjes in mijn supraspinatuspeea heb. Dit komt door zwaar trainen (sportschool) en ook het langdurig oefenen van handstands (doe ik dan meestal zonder een goede warming up). Ik ben 26 jaar en hou ervan sportief bezig te zijn en 2 keer per week naar de sportschool te gaan. Nu is mijn vraag: kan ik nog oefeningen doen met licht gewicht (lees 5/6 kilo) of beter niet de beweging maken waarbij mijn arm naar voren of naar boven gaat (voor de oefening). Is het bewegen van de arm juist goed of ook nog schadelijk aangezien het gevoelig is door de betreffende scheurtjes, geconstateerd met een echo.
  Over 4 weken wordt er weer naar gekeken.
  Opdrukken, handstand en oefeningen waarbij de arm naar voren of naar boven ga doe ik dus niet meer.
  Hoor graag wat uw advies is.

  Met vriendelijke groet,
  Thijs van Rijthoven

  • Erik Versluis

   26 augustus 2021 bij 08:08 Beantwoorden

   Beste Thijs,

   Is er een echo gemaakt omdat je schouderklachten hebt? In mijn praktijk kom ik niet vaak ‘scheurtjes’ tegen. Een pees kan een kleine- of grote scheur vertonen. Dit zien we meestal na een ongeval of op oudere leeftijd.
   Over ‘scheurtjes’ zou ik mij dus niet echt zorgen maken.

   Indien je de schouderoefeningen met lichter gewicht pijnvrij en gecontroleerd kan doen, dan is dit toegestaan. Dit kun je dan geleidelijk opbouwen. Opdrukken is wat mij betreft mogelijk, maar hierbij geldt hetzelfde.

   Handstandoefeningen zijn erg schouderbelastend. Mocht je deze voor een beroep of sportbeoefening niet nodig hebben dan zou ik dit nalaten. Er zijn genoeg alternatieven om je schouders te trainen.

   Ik hoop dat ik je met deze info heb kunnen helpen.

   Mvg Erik versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Thijs van Rijthoven

  26 augustus 2021 bij 14:49 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Hartelijk dank voor je reactie! Het was inderdaad naar aanleiding van aanhoudende pijn bij bepaalde oefeningen of bewegingen. Het ware scheurtjes in de lengte zei de fysiotherapeut. Kleine in ieder geval, dat wel. Fijn dat ik nog oefeningen kan doen, ligt en opbouwend zodat het geen pijn doet. En handstands achterwege laten is jammer maar geen probleem. Nogmaals bedankt!

  Prettige dag gewenst,
  Met vriendelijke groet,
  Thijs van Rijthoven

 • Tonnie van Geffen

  28 augustus 2021 bij 22:24 Beantwoorden

  Vraag heb al maanden pijn in boven arm3x een spuit in gehad daar na deur opdoen een klap van de wind klap op arm hevige pijn foto en echo gemaakt pees afgescheurd en een pees met scheuring weer spuit erin nu 14 dagen verder pijn begint weer in bovenarm schouderblad en nek vooral s nachts pijn wat zou u mij adviseren huisarts raad operatie af slechte ervaring mee nu eindelijk verwijzing voor naar orthopeed maar duurst nog 3 weken voordat ik daar terecht kan
  Graag advies

  • Erik Versluis

   29 augustus 2021 bij 09:45 Beantwoorden

   Beste Tonnie,

   Het is verstandig de schouder door een orthopeed te laten beoordelen. 3 weken wachten zal de schouder niet doen verslechteren.
   Injecties hebben geen zin meer, en doen bij herhaling op de lange duur meer kwaad dan goed.

   De vraag is welke pees is gescheurd, dit bepaalt namelijk voor een groot deel het beleid. Een grote scheur in de Infraspintus (achterzijde schouderblad) en Subscapularis (voorzijde) kan negatieve gevolgen voor de schouderfunctie op lange termijn hebben. Dit zijn namelijk belangrijke ‘stuur’ spieren en zorgen ervoor dat de arm opgetild en in de lucht gehouden kan worden. Deze pezen kunnen operatief gehecht worden.

   Ik deel de mening van uw huisarts overigens niet. Ik heb veel mensen behandeld die met succes geopereerd zijn. Er dient vooraf wel een grondige overweging te worden gemaakt. Ofwel, zal een operatie tot een betere uitkomsten leiden? Dit kan per persoon verschillen.

   Het soort peesletsel, leeftijd en verlies van schouderfunctie zijn onder andere bepalend voor het te volgen beleid.

   Een groot deel van de patiënten met een schouderpeesscheur kunnen zonder operatie en met fysiotherapie weer goed herstellen. De tijdsuur kan variëren van enkele maanden tot een klein jaar.

   Ik neem aan dat uw behandelend orthopeed de opties met u zal bespreken.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis fysiotherapie Middenweg

 • Tonnie van Geffen

  29 augustus 2021 bij 12:14 Beantwoorden

  Hallo graag advies heb al van af okt. Pijn in bovenarm heb 3x spuit voor pijn erin op 25 aug met deur open doen klap van wind brak er iets ofzo in arm weer naar huisarts eindelijk foto en echo
  Uitslag vollediger ruptuur van supraspinatuspees en partieel letsel van de infraspinatuspees rechts op echo
  Foto randwoekering tgv het gleno#d ac artrose in de zin van gewrichrsspleetversmalling lichte haakvorming van het acromion eindelijk mag ik nu naar orthopeed maar dat duurd nog enkele wegen graag advies van u

  • Erik Versluis

   1 september 2021 bij 12:51 Beantwoorden

   Beste Tonnie,

   In navolging op mijn eerdere reactie; de afwijkingen op de foto hebben niets met het trauma te maken. Deze zijn leeftijdgerelateerd en geven naar mijn idee geen klachten.

   Tot de afspraak met de orthopeed zou ik de arm te niet zwaar belasten. Dus beweeg zoveel mogelijk onder schouderniveau. Til geen zware lasten en voer geen bovenhandse klussen uit als dit met meer pijn gepaard zal gaan.

   Alle bewegingen welke binnen de pijngrens mogelijk zijn mogen gewoon uitgevoerd worden.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg.

 • Lily

  5 oktober 2021 bij 14:54 Beantwoorden

  Beste,
  Heb al een tijdje een peesontsteking in de supraspinatus, ben fysio gaan doen 1 per week en ondertussen een scheurtje van minder dan 1cm in de Supraspinatus bij gekregen. Weet niet of het komt door te zware fysio of dat het er al was. Zit er nu toch al een tijdje mee volg spierversterkende oefeningen het bewegen van de arm naar achter en boven gaat al stukken beter want ik krijg ook mobilisatie maar de pees wil maar niet versterken omdat ik gemakkelijk blessure krijg bij te zware fysio en daardoor het zeer traag gaat. Nu was ik terug bij de fysio arts en ze stelde voor te opereren. Sommige kennissen raden af en sommige niet. Enige wat mij tegen houdt is de revalidatie en hoelang is werkonbekwaam ben want ik werk in horeca en kan niet afwezig zijn. Is omdat mijn nek en schouderblad regelmatig verkrampen en dan krijg ik dry needling maar fysio zegt zolang ik de pees niet versterk de problemen blijven. Nu weet ik niet wat doen als het niet verbeterd opereren of fysio oefeningen en mobilisatie verder zetten en opbouwen ? Bedankt voor advies.

  • Erik Versluis

   6 oktober 2021 bij 13:23 Beantwoorden

   Beste Lily,

   Als mensen zich bij mij melden met een peesscheur(tje) wil ik altijd een aantal dingen weten;

   – Hoe en wanneer zijn de klachten ontstaan?
   – Hoe is de diagnose gesteld?
   – Heeft men eerder schouderklachten gehad?
   – Wat zijn de klachten en beperkingen die iemand ervaart?
   – Wat voor soort therapie heeft men tot nu toe gedaan en hoe ging het daarna met de klachten.

   Op basis van deze informatie kan ik inschatten wat de prognose is.

   Ik heb het vermoeden dat het scheurtje al in de pees aanwezig was en verantwoordelijk is voor de ontsteking.
   Over het algemeen worden scheuren van de supraspinatuspees niet (snel) geopereerd. Zeker niet als men wat ouder is en/of de klachten geleidelijk zijn ontstaan.

   Het is bekend dat men in het algemeen prima met een scheur(tje) in 1 van de schouderpezen kan functioneren. Er dient dan wel binnen 6 maanden afname van pijn en verbetering van schouderfunctie op te treden. Er zijn overigens veel mensen die na 6 maanden nog verdere verbetering merken. Dus afwachten kan zeker lonen.

   Ik weet niet precies wat je bedoelt met ‘zware fysio’. Je moet in ieder geval geen oefeningen doen die te pijnlijk zijn of tot meer klachten leiden. Van belang is dat je alle schouder- en arm bewegingen die nodig zijn in de horeca oefent. Kunnen blijven werken is namelijk belangrijker dan hele zware schouderoefeningen te kunnen doen.

   Je pees sterker maken is helaas niet mogelijk. Als er eenmaal een peesscheur(tje) aanwezig is zal dit blijven bestaan. Maar daar hoe je dus op lange termijn geen last van te hebben.

   Wat wel kan verbeteren is de functie van je schouder en arm. Bijvoorbeeld tijdens het tillen, reiken en heffen. Dit kun je doen door de oefeningen hier op af te stemmen.

   Ik hoop dat je iets met deze informatie kunt.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Kees Barten

  13 oktober 2021 bij 23:07 Beantwoorden

  Hallo mijn pees in de schouder is bijna afgescheurd, ik moet eerst 4 tot 6 weken rust houden, ik begrijp dat ik zwaar werk niet moet doen, maar wat mag ik wel doen. Zoals autorijden, bezig zijn op mijn I-pad enz.

  • Erik Versluis

   14 oktober 2021 bij 09:22 Beantwoorden

   Beste Kees,

   Alle hefbewegingen in voor- en zijwaartse richting dien je deze tijd te vermijden. Maar mogelijk belet de pijn je dit te doen.
   Autorijden is toegestaan als je zonder al te veel pijn beperkingen kunt sturen en schakelen, tenzij je een automaat hebt. De verkeersveiligheid moet vanzelfsprekend niet in het geding komen.

   Alle bewegingen onder schouderniveau zijn mogelijk. Dus je computer en iPad kun je wat mij betreft gebruiken.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Dennis

  21 oktober 2021 bij 22:20 Beantwoorden

  Ik ben 40 jaar oud. Als gevolg van een val 1 jaar geleden heb ik een pasta laesie in combinatie met een ruptuur in de biceps pees. Na 1 jaar. Heb ik nog steeds last. Vooral met veel pijn uitstraling naar de onderarm en soms hand. Is dit normaal? Ook heb ik (het lijkt wel meer bij koud weer) pijn scheuten aan de triceps. Is dit normaal? Zou er een operatie geadviseerd worden of kan na 1 jaar nog herstel verwacht worden? Kan de pijn in onderarm en triceps iets met zenuwpijn te maken kunnen hebben?

  • Erik Versluis

   22 oktober 2021 bij 20:27 Beantwoorden

   Beste Dennis,

   Bij een PASTA letsel (Partial Articulair Suprapinatus Tendon Avulsion) is een klein deel van de pees, in jouw geval de Supraspinatus van het bot gescheurd.

   Vaak leiden dit soort letsels niet tot klachten. Als de scheur een bepaalde grootte heeft kan dit wel een oorzaak zijn van aanhoudende klachtenklachten. Ook de nabij gelegen bicepspees kan bij een PASTA letsel klachten geven.

   Grotere PASTAl-letsels kunnen in aanmerking komen voor operatieve behandeling. Hierbij wordt met kijkoperatie een deel van de pees aan het bot teruggehecht. Aangezien je al een jaar last blijft houden raad ik je aan je schouderklachten nog eens met een orthopedisch chirurg te bespreken.

   De uitstralende pijn is afkomstig uit je schouder en heeft te maken met het peesletsel.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  1 december 2021 bij 11:56 Beantwoorden

  Beste Kees,

  Een leerzaam stukje schreef je !
  Daar heb ik zeker wat aan. Intussen is er een echo gemaakt en een consult ortopeed afgesproken. Echografisch blijkt er een scheur(tje) in de subscapularispees te zijn.
  Tot dusver is het advies: wel bewegen, niet belasten.
  Zeker lastig omdat je bijna steeds je schouder gebruikt.

  Ton van der Weijden, 65 jaar.

  • Erik Versluis

   2 december 2021 bij 08:40 Beantwoorden

   Beste Ton,

   Hoeveel je mag doen is een afhankelijk van de grootte van de scheur. De subscapularispees is breed en sterk en kan best wel wat schade verdragen.

   Hele grote scheuren kunnen in de tijd nog groter worden en de functie van de schouder beperken. Je behandelend orthopeed kan aan de hand van de echobeelden het juiste beleid bepalen.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Pascalle Van Aalst

  16 december 2021 bij 19:35 Beantwoorden

  Onze zoon van 17 is aangereden met zijn scooter en heeft een scheurtje in zijn infraspinatus.
  Hij sport normaal heel veel.
  Wat is dan nodig voor herstel, omdat er twee verschillende opties zijn.
  Mvg,
  Pascalle van Aalst

  • Erik Versluis

   17 december 2021 bij 17:05 Beantwoorden

   Beste Pascalle,

   Het lijkt mij raadzaam deze vraag eens aan een orthopedisch chirurg voor te leggen. Als ik de wetenschappelijke literatuur aanhoud wordt op jonge leeftijd vaak gekozen voor een operatieve behandeling. Dit om te voorkomen dat de scheur groter wordt en op latere leeftijd tot klachten / functieverlies gaat leiden.

   Scheuren in de schouderpezen kunnen niet uit zichzelf herstellen. Op oudere leeftijd wordt er meestal gekozen voor een afwachtend beleid. De schouderfunctie kan namelijk bij ouderen in het algemeen weer goed herstellen.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Mum

  20 december 2021 bij 02:15 Beantwoorden

  Hallo,

  Ik ben 42 jr oud.
  Ik had allang 14 jaar geleden mijn nek naar vingers erg pijn. En had ik al links schouder opratie. Help niet. Toch pijn. Tot nu nog steeds. En zeer erg recht nek naar vingers pijn.kan niet omhoge,omlage en draaien en achter en voor schouder en arm bewegen.als bewegen dan erg zo pijn. Ik had pas maandag naar het ziekenhuis om MRI geweest. Dan ga ik vrijdag naar huisarts van uitslag geweest. Blijk heb ik schouder 2 pees scheuren. Ik heb alleen schouder mri. Niet nek en arm en vingers. Als moet wel dan ga ik morgenochend naar de huisarts afspraken 9m ook erbij nek,arm,hand en vingers doen MRI. Wat vindt jij??????

  • Erik Versluis

   20 december 2021 bij 13:27 Beantwoorden

   Beste Mum,

   De huisarts kan door je nek en schouder te onderzoeken misschien bepalen waar de pijn in je arm, hand en vingers vandaan komt. Als de pijn uit de schouder komt dan zou een orthopedisch chirurg in het ziekenhuis verder onderzoek kunnen doen.

   Als de pijn toch uit de nek komt dan zou een neuroloog je eens kunnen onderzoeken.

   Ik wens je veel sterkte toe.

   Mvg Erik Versluis fysiotherapie Middenweg

 • Ronald Meeuw

  22 december 2021 bij 15:32 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Tijdens een survivalrun in Doorn (20 dagen terug) heb ik de lange bicepspees van mijn linkerschouder afgescheurd. Op de echo was goed te zien dat de pees ‘netjes’ opgerold nog aan mijn biceps vast zit. Op de echo was ook te zien dat mijn schouder verder nog prima in orde was. De scheuring is dan ook in mijn optiek ontstaan door overbelasting en pech.
  In ben van mening dan voor een optimale functie van mijn arm/schouder dit operatief hersteld moet worden maar mijn huisarts en de orthopeed menen dat ik prima zonder kan. Men vindt mij te oud voor deze operatie, daarnaast zijn er te veel risico’s bij de operatie en het zou maar om een gering krachtsverlies gaan indien er niet geopereerd wordt.
  Bent u het hiermee eens? En zo ja, heeft u enig idee om hoeveel % krachtsverlies het dan gaat? Mijn passie voor de (fysiek zwarte) survivalsport is groot. Ik doe (en laat) hier veel voor en wil deze sport nog jarenlang blijven beoefenen.

  Graag uw reactie.

  Mvrgr
  Ronald, 52 jaar.

  • Erik Versluis

   22 december 2021 bij 18:38 Beantwoorden

   Beste Ronald,

   Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. De meeste kracht wordt namelijk geleverd door de korte bicepspees. Je zult wel een gering krachtverlies overhouden maar dit is in de praktijk nauwelijks merkbaar. De survivalsport kun je dus op intensief niveau blijven uitoefenen.

   Bij een operatie kunnen ze je pees wel weer vastzetten, echter de originele positie en ligging van je pees kan niet meer worden gerealiseerd. Behoudens een cosmetisch effect (de spier wordt als het ware weer wat opgetrokken) voegt de behandeling dus niet veel extra functieherstel toe.

   Ik hoop dat je iets met dit antwoord kunt.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  23 december 2021 bij 11:56 Beantwoorden

  Dank je wel!

 • Anne Verkuijl

  20 januari 2022 bij 19:43 Beantwoorden

  Beste Erik, sinds 3 jaar ben ik aan het trainen ter voorbereiding van de Oversteek van het Noordzeekanaal (circa 40 km zwemmen, 12-15 uur, water temperatuur 15-17 graden, in zwempak). Hiervoor is normaalgesproken 2 jaar zwem- en koudetraining nodig en ik zou al in 2020 zwemmen maar dit is nu twee keer uitgesteld vanwege Covid-maatregelen. Het trainen ( regelmatig 5 tot 8 u zwemmen, krachttrainen, cardio training) duurt hierdoor al vrij lang.. mijn poging staat nu in augustus 2022 gepland. Sinds meer dan een jaar had ik al pijn in de schouder, tijdens, maar vooral na hetzwemmen (‘s nachts het meeste last). Ik ben er ´doorheen gezwommen’ denkende dat pijn erbij hoort en dat ik mijn pijngrens moet verhogen om mezelf te harden. Niet slim.. ik heb sinds twee jaar fysiotherapie, wat wel verlicht maar niet definitief de klachten wegnam. Onlangs heeft mri scn een gescheurde supraspinatus (15 mm, buitenkant pees) aan t licht gebracht. Wat nu? Ik zwem al niet sinds september 2021 ( op advies vd fysio en van mijn coach) en augustus is over 7 maanden. Crawlen doet pijn. Opereren of niet? Ik ben inmiddels 59 jaar. Als ik operereren laat, wordt het te krap om nog op tijd voldoende getraind te zijn in augustus, maar als ik met deze schouder toch zwem, riskeer ik waarschijnlijk een zwaardere blesssure? Het is een impasse! Heeft u advies? Ik heb in februari een afspraak met een ostheopaat en met een sportarts ( die me infiltratie heeft afgeraden).
  Bij voorbaat dank voor uw feedback!
  Anne

  • Erik Versluis

   22 januari 2022 bij 12:00 Beantwoorden

   Beste Anne,

   Nachtelijke nachtpijn wordt vaak ervaren bij (groter wordende) peesscheuren in de schouder. We weten dat op termijn (tot een jaar) afname van pijn en verbetering van functie kan optreden, zonder dat de pees hersteld. Schouderpezen herstellen namelijk niet op natuurlijke wijze.

   Je beoefent een schouderbelastende sport op intensief niveau. Bij de borstcrawl wordt de Suprapinatuspees flink belast.
   Een aantal factoren kunnen er voor zorgen dat de pees (verder) beschadigd en pijn blijft doen:

   1. te intensieve opbouw met onvoldoende arbeid-rust verhouding. Eerlijkheid gebied te zeggen dat dit soms lastig is in te schatten.
   2. er was al sprake van een scheur welke groter wordt door intensieve training. Naarmate we ouder worden wordt overigen de kans op een peescheur groter!
   3. Foutieve zwemtechniek waarbij de ruimte waarin de pezen bewegen te nauw wordt. Dit leidt tot grote druk- en wrijvingbelasting.
   4. Onvoldoende functie (samenspel) van de verschillende schouder- en schouderbladspieren.

   Ik heb de indruk dat als je al 2 jaar fysiotherapie hebt gehad ,zonder goed effect, het vervolg hiervan je ook niet verder zal brengen. Dit zou verklaard kunnen worden door het groter worden van de peesscheur.

   Dit kan operatief mogelijk hersteld worden maar dan dien je 9 -12 maanden te revalideren, als je de zwemsport tenminste weer zou willen hervatten.

   Ik raad je aan jouw schouderstatus en beleid nog eens goed met je behandelend therapeut, sportarts en orthopedisch chirurg te bespreken. Mogelijk zou er dan een zorgvuldige afweging kunnen worden gemaakt. Een waar jij je ook in zou kunnen vinden.

   Ik wens je veel sterkte toe.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anne Verkuijl

  24 januari 2022 bij 22:40 Beantwoorden

  Veel dank Eric!

  • Erik Versluis

   25 januari 2022 bij 09:04 Beantwoorden

   Graag gedaan!

   Gr Erik

 • Mevr. Van den Berg

  27 januari 2022 bij 13:25 Beantwoorden

  In mei 2021 viel ik op mijn schouder, sindsdien pijn (6 paracetamol per dag geslikt). Fysiotherapie was te pijnlijk om te doen.
  In augustus daarna kreeg ik een injectie en werd er een foto gemaakt bij de orthopeed, pijn weg. Het zou w.s. gaan om een scheur in de Spinataspier. Mijn botten zagen er bizonder goed uit voor mijn leeftijd nu 83 jaar. In januari werd de pijn weer hevig en kreeg ik weer een injectie daarvoor.
  Een manueel arts constateerde later dat mijn sleutelbeen wat verschoven was en verhielp dit.
  Een paar weken later begint de pijn weer op te spelen.
  Mijn vraag: kan ook gymnastiek (voor ouderen) een rol hebben gespeeld bij nu ergere pijn?

  • Erik Versluis

   27 januari 2022 bij 16:04 Beantwoorden

   Beste mevrouw van den Berg,

   Het is goed mogelijk dat gymnastiek uw klachten heeft verergerd. Als de Supraspinatuspees door een val scheurt kan dit nog vele maanden pijn en beperkingen van de armfunctie geven.

   Een injectie dempt de ontsteking en pijn maar doet niets aan de schouder- armfunctie. Met gedoseerd opbouwende oefeningen (fysiotherapie) en enig geduld zouden uw klachten op termijn moeten verdwijnen.

   Ik raad u aan tijdens de gymnastiek de armen niet boven uw hoofd te heffen. In de regel zijn armbewegingen onder schouderniveau goed uitvoerbaar.

   Ik wens u veel succes.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Marina Houmes lobelle

  1 februari 2022 bij 18:04 Beantwoorden

  Mijn naam is Marina Houmes lobelle getrouwd en heb twee zoons. En ik heb twee katten. Ik ben 58 jaar. Ik schrijf dagboeken. Mijn doel is om schrijver te worden. Ik kamp sinds 2019 met peesontsteking. En hierna bij de echo bleek ik gescheurde pees te hebben. Ik ben bang dat ik helemaal niks meer kan. Ook geen boeken schrijven. Ik ben ook bang dat me schouder zo ziek zou worden en geamputeerd word. Dan kan ik me schrijven wel vergeten. Vertel me alsjeblieft wat ervan waar is

  • Erik Versluis

   1 februari 2022 bij 20:49 Beantwoorden

   Beste Marina,

   Je hoeft je niet ongerust te maken hoor. Je schouder zou ondanks de peesontsteking en -scheur weer goed kunnen herstellen. Het is mij niet duidelijk of je al door een fysiotherapeut bent behandeld. Een oefenprogramma zou namelijk op den duur je pijnklachten kunnen verminderen en je armfunctie kunnen verbeteren.

   Het schrijven van boeken zou je wat mij betreft nog heel lang kunnen doen.

   Ik wens je veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Jolanda Rumes

  15 februari 2022 bij 13:58 Beantwoorden

  Beste,

  Ik ben 35 jaar en kapster van beroep. Al 1o jaar heb ik pijn in de bovenarm. En ook soms moeilijk omhoog kunnen heffen. Slapen op mijn schouder doet ook pijn. Nu is er uit onderzoek gebleken dat ik een impingement en begeleidende volledige diktescheur van de supraspinatuspeesinsertie heb. Wat moet er nu gebeuren?

  • Erik Versluis

   15 februari 2022 bij 21:21 Beantwoorden

   Beste Jolanda,

   Het is mij niet duidelijk of je bij een medisch specialist bent geweest en/of al een behandeltraject gevolgd hebt. Je behandelaren zouden je kunnen aangeven welke behandeling de eerste keuze heeft. Het feit dat je als kapster schouderbelastend werk doet kan he herstel belemmeren.

   Langdurige schouderklachten op basis van een peesscheur komen meestal niet in aanmerking voor een operatie. Langer bestaande peesscheuren zijn namelijk niet (goed) meer te hechten.

   In het algemeen stelt men eerst een periode (3-4 maanden) schouderfysiotherapie voor. Uit studies weten we dat er vaak een acceptabele schouderfunctie met minder pijn bereikt kan worden.

   Mochten de pijnklachten niet verminderen dan kan mogelijk met een injectie geprobeerd worden de chronische irritatie van slijmbeurs/schouderpees te verminderen.

   Mocht dit allemaal niet werken dan zou ik je adviseren toch nog eens het gesprek aan te gaan met een orthopedisch chirurg en fysiotherapeut.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis fysiotherapie Middenweg

 • Ruth Luma

  20 februari 2022 bij 10:44 Beantwoorden

  Ik heb een schouderpeesoperatie gehad paar dagen geleden. Ik slaap slecht met een sling om en heb ook veel napijn. Hoe snel kan de verankering loskomen als je in je slaap op je geopereerde kant wakker wordt.
  Zijn er mensen die flinke bloeduitstortingen hebben opgelopen na de operatie,

  • Erik Versluis

   20 februari 2022 bij 19:56 Beantwoorden

   Beste Ruth,

   Ik verwacht niet dat het kwaad kan als je op je geopereerde schouder bent wakker geworden. Als je de sling in de nacht draagt is je schouder goed beschermt.

   Bloeduitstortingen komen na schouderoperaties voor. Deze kunnen in omvang en per mens verschillen. Vooralsnog dus geen reden om bezorgd de zijn. Mocht je twijfels houden dan adviseer ik je even contact met de poli op te nemen. Zij kunnen dan bepalen of ze je eerder voor controle terug willen zien.

   Veel sterkte met je herstel.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Sunay Hyuseinov

  4 maart 2022 bij 00:23 Beantwoorden

  Hallo,

  Ik ben 46 jaar en ben chauffeur en heb een volledige diktescheur in supraspinatuspees rechterschouder. Ik kan mijn arm optillen tot 90° maar dan doet het pijn. Ik heb wel nog redelijke kracht. Om te rijden heb ik wel last. Orthopedist stelde operatie voor of kinesist. Wat heeft het meeste slaagkans want liever operatie vermijden als het kan. Zullen mijn andere pezen in de schouder kans maken om te scheuren omdat ze moeten compenseren? Alvast bedankt voor het antwoord

  • Erik Versluis

   4 maart 2022 bij 19:05 Beantwoorden

   Beste Sunay,

   Beide opties, dus opereren en afwachten kunnen goede resultaten geven. De literatuur is hier niet duidelijk over. Van operaties weten we dat de kans op het groter worden van de peesscheur mogelijk kleiner is. Toch zien we dat na verloop van tijd de geopereerde pees wederom kan scheuren. Na een operatie moet je overigens wel rekening houden met 4 tot 6 maanden revalideren.

   Met afwachten en oefentherapie kan in de meeste gevallen weer een goede schouderfunctie worden bereikt. Mocht het krachtsverlies met oefeningen niet afnemen en de pijn aanwezig blijven, dan kan na een aantal maanden een operatie alsnog overwogen worden.

   We weten overigens dat niet uitbreidende scheuren van de Supraspinatus geen verslechtering van de schouder-en armfunctie hoeft te geven. Om termijn zou het wel kunnen zijn dat de scheur door gaat lopen naar de aangrenzende pees. Ook dit hoeft nog niet direct tot functieverlies te leiden. Ik zie in mijn praktijk geregeld oudere patiënten met uitgebreid schouderpeesletsel (door slijtage) die zich prima in het dagelijks leven kunnen redden.

   De pijnklachten die je nu hebt zullen de komende periode wel gaan afnemen. Ik zou, als ik jou was, voorlopig met begeleiding van een kinesist het beloop afwachten.

   Ik wens j veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • Brigitte Fockaert

  19 maart 2022 bij 14:09 Beantwoorden

  Wat een grote toegankelijkheid van medici in Nederland
  Ben Belgisch en via arthro ct scan volgende schouderletsels
  Diktescheur supraspinatuspees overgrijpend naar infraspinatuspees
  Partiële scheur subscapulatispees en mediaalwaarts subluxatie proximale gedeelte lange kop bicepspees ten opzichte bicepsgoot
  10 jaar geleden aan zelfdeschouder geopereerd
  Orthopedist inspuiting gegeven met ostenil en zou 3x per jaar moeten gebeuren
  Hij is er vrijwel zeker van dat dit goed resultaat zal opleveren
  Tweede operatie kan niet meer en dan blijft enkel nog prothese over
  Wat is hier omtrent uw mening?
  Alvast dikke merci voor uw antwoord

  • Erik Versluis

   20 maart 2022 bij 20:36 Beantwoorden

   Beste Brigitte,

   Ik vermoed dat een matige conditie en grootte/uitgebreidheid van je schouderpezen je orthopedist heeft doen besluiten je niet te opereren. Tegenwoordig laten (para)medici zich meer leiden door de schouderfunctie dan afwijkingen te zien op foto of scan.

   Er zijn namelijk legio voorbeelden van patiënten die ondanks een of meerdere peesscheuren en/of slijtage van de schouder nog prima kunnen functioneren. Als met een paar injecties per jaar de schouderklachten beheersbaar zijn dan is dit (icm kinesitherapie) een legitiem beleid.

   Een prothese kan een acceptabel herstel van de schouderfunctie geven indien er sprake is van ernstige slijtage en functieverlies van de schouder. Een prothese operatie stelt men echter het liefst zo lang mogelijk uit.

   Ik hoop dat je iets met de informatie kunt.

   Mvg Erik Versluis fysiotherapie Middenweg

 • Brigitte Fockaert

  21 maart 2022 bij 13:31 Beantwoorden

  Grote dank voor uw snel en bemoedigend antwoord
  Hopelijk blijft de huidige situatie beheersbaar met injecties en kinesitherapie
  Mag
  Brigitte

 • Maria Soudant

  25 april 2022 bij 19:43 Beantwoorden

  Ik wil graag weten wat hier aan re doen is. Op 17 februari tijdens de storm van mijn fiets gewaaid en ten val gekomen op mijn linkerschouder. Gevolg bovenkop arm gebroken maar gelukkig zat die nog op zijn plaats. De kracht en mobiliteit in de arm was weg. Na 8 weken is de kracht in de onderarm terug maar de kracht om minn arm omhoog te doen of naar zijwaards te bewegen is er niet. Ik ervaar veel pijn,. Vanaf week 3 na het ongeval ben ik bezig met fysio. Wat opviel is dat pasief de bewegingen in de linker schouder/bovenarm wel kon..actief zit er geen beweging in en is de arm loodzwaar. Op aanraden an fysio een ech laten maken met de volgende resultaten:
  Echo Schouder links Bicepspees: lengte ruptuurtje intratendineus met een lengte van 5 mm proximaal in het caput longum van de bicepspees (IMA 10). Subscapularispees: enige atrofie. Geen rupturen. Supraspinatuspees: totaalruptuur. De musculus deltoideus is rechtstreeks tot caput humeri gelegen. Infraspinatuspees: enige atrofie. AC-gewricht: geen afwijking. Bursa: geen afwijkingen. Normaal beeld van de musculus coracobrachialis. Normale triceps.. Ik moet nu naar een orthopeed, wat kan ik verwachten? Wat is hier de beste handeling, ik wil graag van mijn pijn af. Ik ben net 60 jaar oud.

  • Erik Versluis

   26 april 2022 bij 15:30 Beantwoorden

   Beste Maria,

   De vraag is of het krachtverlies van je arm veroorzaakt wordt door de pijn of het geconstateerde peesletsel op de echo. Beiden kunnen namelijk tot krachtverlies leiden. Als een peescheur de oorzaak is dan moeten er altijd meerder pezen bij betrokken zijn. Een scheur van 1 pees (zoals bij jou de Supraspinatus) hoeft niet tot veel krachtverlies te leiden.

   Als, zoals je schrijft, de Deltoideus (schouderspier) rechtstreeks op het caput humeri (schouderkop) is gelegen dan vermoed ik, dat naast de Supraspinatuspees ook de nabijgelegen Infraspinatuspees is aangedaan. Dit verklaart mogelijk de atrofie (het ‘vermageren’ van de spier) van laatstgenoemde spier. E

   Een scheur van beide pezen kan dus krachtverlies van de arm en schouder geven.
   Atrofie van de schouderspieren is meestal het gevolg van een grote peesscheur.

   De orthopeed zou bij twijfel een MRI scan kunnen maken. Hij/zij krijgt dan een duidelijk overzicht over de toestand van de schouderpezen. Mochten deze niet meer functioneren dan kan een operatie wellicht nodig zijn.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Elke Bergmans

  27 april 2022 bij 12:48 Beantwoorden

  Beste,
  Ik heb auto ongeluk gehad
  Vrouw 34 jaar, werkende in zorg.
  Mijn schouders waren als kind hyperlax waardoor ik in iedere schouder 1 pin heb gekregen, deze zijn in Pelleberg gezet toen. Nooit meer last gehad van schouders. Sinds 10 april brak noodlot toe, met een ruk aan handrem en vol met mn voorhoofd tegen stuur, heb ik vrachtwagen ontweken. Nu die moment kreeg ik handrem zelf niet omlaag. (Schakelen met auto ging nog) röntgenfoto’s ok,buiten dat pin bewogen was. En echo zou niets op te zien zijn. Ze laten me nu kinesist doen, ma plas echt van pijn in broek. Huisarts blijft zeggen “hou vol bij kinesist” ik weet het niet meer. Kracht verlies, pijn bij beweging omhoog met hulp van linkse arm. Pijn trekt na borst (was ook eerst niet)
  Wat zou u doen als u mij als patiënt voor u had zitten met deze klachten?

  • Erik Versluis

   29 april 2022 bij 10:49 Beantwoorden

   Beste Elke,

   Als de röntgenfoto’s en echo geen bijzonderheden laten zien zou u er vanuit kunnen gaan dat er geen noemenswaardig letsel is. Dit neemt natuurlijk niet weg dat u nog veel pijn in de schouder kunt hebben.

   Ik zou, indien er twijfels van mijn kant zouden zijn, eerst uw schouderstatus met de behandelend specialist bespreken. De intensiteit en behandelvormen zou ik wel afstemmen op uw klachten. De behandeling zou wat gevoelig of pijn kunnen doen. Maar als u, zoals u aangeeft zeer veel pijn nadien ervaart, dan zou ik dit toch eens met uw behandelend kinesist bespreken.

   Ik wens u veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Bianca

  16 mei 2022 bij 14:08 Beantwoorden

  Goedemiddag na een val op mijn bovenarm 16 maart jongstleden op een woensdag. Ben ik de volgende dag doorwerwezen voor röntgenfoto deze gehad van bovenarm en elleboog en niet van schouder daar was niets uit gekomen dus had de huisarts het over spierscheuring en moest ik toch rusten. Echter werden op de zondag erna mijn hand en vingers blauw volgende dag weer huisarts in opleiding zei zei dat ik naast de Tramadol maar paracetamol moest slikken was beter voor de doorbloeding.
  Echter na 4 weken was de pijn zo heftig dat er besloten is om een echo te maken bij een gezondheidscentrum ik was inmiddels ook gestart met fysio. Echter bleek de echo niet goed een peesbeschadiging dus die arts in opleiding zei daar kan een spuit in wil je direct een afspraak. Echter heb ik deze afspraak de volgende dag gemaakt en had ik mijn eigen huisarts hij zij hier zet ik niet zomaar een spuit aan omdat het een peesbeschadiging is met kalk afzetting dit bleek er een direct al aan de hand te zijn met de pees dat verklaarde de blauwe vingers. En arm ook totaal niet te kunnen heffen jeetje zoveel pijn. De eigen huisarts heeft mij doorgestuurd naar orthopeed. Dezelfde dag als bezoek huisarts had ik ook afspraak fysio jij legde mij uit waar jij dacht dat de beschadiging zit bij de kop van de schouder naar de bovenarm. Na paar keer fysio is die vaak niet verder gegaan dan 10 minuten ivm pijn en de laatste 2 keer heeft ie getaped
  Ook vraagt de fysio zich nu af of er geen verdere schade is behalve de pees. Eindelijk kan ik vrijdag 20 mei a.s. door zorgbemiddeling naar de orthopeed in de brief staat dat ie ook weer foto’s wil maken maar ben een beetje bang dat er uit de foto’s niets komt en er is ja immers al een echo gemaakt waarom dan weer foto’s. Nu mijn vraag wat kan ik verwachten. Verga steeds van de pijn ook al 2 keer diclofenac gehad en terwijl ik nu van de fysio effe niks mag doen met die arm (rechts) behalve rondjes draaien en de arm laten hangen en rusten.

  • Erik Versluis

   18 mei 2022 bij 10:37 Beantwoorden

   Beste Bianca,

   Het is mogelijk dat er toch een klein breukje in de schouder is ontstaan. Dit wordt met standaard röntgenonderzoek niet altijd gesignaleerd. Dit zal overigens het beleid niet veranderen maar kan wel een verklaring zijn voor de aanhoudende pijn

   Een andere verklaring voor de pijn is de pees/slijmbeurs beschadiging. Zowel de pees als slijmbeurs kunnen pijn veroorzaken. Je schrijft dat er kalkafzetting te zien was. Ook dit kan voor een deel de pijn veroorzaken.

   Ik zou 20 mei het onderzoek en mening van de orthopeed eerste even afwachten. Ik denk dat hij/zij op basis van het lichamelijk onderzoek en de foto’s tot een conclusie zal komen. Dan zal ongetwijfeld meer duidelijk worden.

   Ik wens je veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Maria Smit

  17 mei 2022 bij 11:36 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Sinds augustus vorig jaar is mijn suprasopinatuspees volledige doorgescheurd (tijdens een ongelukkige manoeuvre).
  Eerst zaten de twee stompen nog dicht bij elkaar, maar nu zijn ze wat geweken. Ik kan mijn arm omhoog doen, maar ik kan er niet zo hoog mee komen als met mijn andere arm. ’s Nachts heb ik veel pijn.

  Ik heb moeite met mijn hand in mijn zij doen, mijn arm richting mijn rug bewegen, mijn haren kammen, slaande bewegingen maken (tafeltennissen en badmintonnen, of het simpelweg een vlieg doodslaan) is er niet meer bij.

  Ik wil dolgraag weer dansen, mijn arm om iemand heen kunnen slaan en vooral: weer zo mobiel worden als vóór 17 augustus 2021. In elk geval lijkt het mij geen overbodige luxe om er achter te komen welke bewegingen ik vooral niet meer moet maken.

  Ik heb bij een schoudertherapeut ‘gelopen’ maar van haar oefeningen kreeg ik steevast meer last. Dat had volgens mij alles te maken met de slijmbeursontsteking die er zit. Ik kreeg dan steeds ook soort van “een harde schijf” bij de aangedane plek. Het gaat om mijn dominante arm. Tevens de kant waarop ik slaap.

  Het liefst zou ik er door jou naar willen laten kijken, en jou willen vragen mij oefeningen mee te geven, maar Amsterdam is net een beetje te ver weg. Zelf woon ik in Zuid Oost Brabant. Wat raad je me aan te doen? Ik zit nu zo’n 9 maanden met die euvel.

  Hartelijke groet,

  Maria Smit

  • Erik Versluis

   18 mei 2022 bij 12:50 Beantwoorden

   Beste Maria,

   Herstel van pijn kan soms wel 9-12 maanden duren. Over het algemeen kan de schouderfunctie na een Supraspinatus scheur met een adequaat oefenprogramma weer goed herstellen. De keuze van de oefeningen is hier deels wel bepalend in.

   Als de slijmbeurs chronisch ontstoken blijft kan een injectie hier eventueel verlichting in brengen. Dit zou het oefenen makkelijker kunnen maken.

   Je zou eventueel nog eens in overleg met je behandelend fysiotherapeut een orthopeed kunnen consulteren. Mogelijk kan hij/zij nog iets voor je betekenen?

   Mvg Erik Versluis

 • De Groof Chantal

  24 mei 2022 bij 05:31 Beantwoorden

  Beste
  Ik heb een diktescheur vd supraspinatus.
  Mijn dokter heeft gezegd rusten en binnen een maand terug een echo
  Ik ben een alleenstaande zorgkundige van 64 j en ik begrijp ni goed wat de dokter bedoelde met rusten .
  Geneest zo.n diktescheur vanzelf ?

  • Erik Versluis

   24 mei 2022 bij 13:26 Beantwoorden

   Beste mevrouw de Groot,

   Een diktescheur kan volledig of gedeeltelijk zijn. Bij een volle diktescheur is de pees van boven naar beneden gescheurd. Bij een gedeeltelijk (partiële) scheur is de pees, zoals de naam al aangeeft, gedeeltelijk gescheurd.

   Een scheur in de schouderpees herstelt niet vanzelf. Een controle echo om het ‘herstel’ te beoordelen heeft dan ook geen nut. Rust houden bij een gescheurde schouderpees is een wat rekbaar begrip. Ik vermoed dat de dokter bedoelt dat u de arm niet te veel te belast. In de praktijk betekent dit niet teveel boven schouderniveau en binnen de pijn bewegen.

   Gelukkig kan, ondanks de peesscheur, uw schouderfunctie weer volledig en zonder medisch ingrijpen herstellen. De overige, intacte schouderpezen kunnen namelijk de functie van de beschadigde pees overnemen.

   Veel sterkte!

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Max Patiwael

  31 mei 2022 bij 05:39 Beantwoorden

  Beste Erik,
  Twee rechter schouderpezen waren bij een val in april 2020 volledig afgescheurd. Na een verkeerde diagnose werden de pezen pas na ruim vijf maanden gehecht. Na een jaar revalideren bleken na aanhoudende klachten dat bij een röntgenfoto en echo in februari 2022 de twee pezen opnieuw volledig zijn afgescheurd. Ik heb hierdoor diverse klachten, waaronder dat ik heel moeizaam kan schrijven, doordat ik mijn onderarm niet naar buiten kan draaien en ik hierdoor mijn hele arm moet heffen met pijn, omdat ook de supraspinatus is afgescheurd. Ik ben hierdoor in een conflict met de keuringsarts van het UWV, omdat ik niet wordt geloofd. Ik ben 61 jaar en volgens de orthopedisch chirurg zijn mijn schouderpezen niet meer te hechten. Kunt u een uitleg geven, waarom ik niet kan schrijven? Ik ben radeloos door het UWV, temeer omdat mijn fysieke situatie duidelijk is omschreven in mijn medisch dossier door de orthopedisch chirurg, de neuroloog en de fysiotherapeut, maar de keuringsarts van het UWV haar eigen conclusies trekt met haar eigen amateuristisch onderzoek.
  Met vriendelijke groet,
  Max Patiwael.

  • Erik Versluis

   31 mei 2022 bij 12:42 Beantwoorden

   Beste Max,

   Het is bekend dat grote, gehechte peesscheuren op den duur weer kunnen scheuren. Zeker als deze pas na 5 maanden zijn gehecht. De kwaliteit van het spier-peesweefsel neemt in deze tijd namelijk af. Het is overigens niet zo dat de schouderfunctie dan automatisch weer snel verslechterd. Veel mensen kunnen ondanks de nieuwe peesschade op acceptabel niveau functioneren.

   Als de peescheuren erg uitgebreid zijn dan kan dit tot verlies van de hef- en draaifunctie van de arm/schouder leiden. Dit is makkelijk te testen door de arm 90 graden gebogen met de elleboog in de zij te brengen en naar buiten te draaien. Mocht dit niet lukken dan kun je dit proberen met behulp van je andere arm om vervolgens de aangedane arm in de buitenwaartse draai vast te houden.

   Een voorbeeld zie je hier; https://www.youtube.com/watch?v=7UsAcorKQUk

   Mocht jij niet in staat zijn deze beweging/manoeuvre uit te voeren dan kan ik mij voorstellen dat je problemen ervaart bij het schrijven. Als de chirurg, neuroloog en fysiotherapeut deze mening delen dan vind ik het merkwaardig dat jouw keuringsarts daar andere ideeën over heeft. Ik neem overigens aan dat zij inzage heeft in de medische gegevens.

   Wellicht kan je fysiotherapeut je schouderstatus nog eens met haar bespreken? Hij/zij kan mogelijk een gedegen onderbouwing gegeven van de aard en gevolgen van je schouderbeperking.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • De Groof Chantal

  5 juni 2022 bij 08:47 Beantwoorden

  Beste Eric
  Ik heb nu al bijna een maand gerust zoals de huisdokter gezegd heeft maar de pijn is juist hetzelfde .
  Ben naar de orthopedist gegaan en hij stelde voor om de pees aan het bot vast te maken ,mijn arm achterwaarts brengen doet echt geen deugd
  Wat zou U doen aub

  • Erik Versluis

   5 juni 2022 bij 13:01 Beantwoorden

   Beste Chantal,

   Ik kon uit je vorige bericht niet opmaken hoelang je klachten aanwezig zijn en wat er verder aan gedaan is. Heb je fysiotherapie gehad? Het niet op de rug kunnen plaatsen van de arm zie ik ook bij andere pees- slijmbeurs aandoeningen. Dit hoeft dus niet met de ernst van de peesscheur te maken te hebben.

   In Nederland is het beleid dat men bij dergelijke peesscheuren bij dames en heren van jouw leeftijd liefst afwacht. Uit de wetenschap weten wij dat binnen een jaar de resultaten tussen opereren en niet-opereren min of meer gelijk zijn.

   Jouw orthopeed kan een reden hebben om voor een operatie te kiezen. Ik kan op afstand met gebrekkige informatie helaas niet bepalen of ik het er mee eens ben.

   In mijn praktijk overleg ik met de orthopeed als er na 3-4 maanden oefentherapie geen vermindering van klachten is opgetreden.

   Dus als jouw klachten langer dan deze termijn bestaan en therapie / injecties geen effect hebben gehad dan zou ik achter een consult van de orthopeed staan.

   Let wel dat je na een peesoperatie minimaal 3-4 maanden dient te revalideren.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis

 • De Groof Chantal

  5 juni 2022 bij 22:54 Beantwoorden

  Beste Eric
  De klachten dateren vanaf 1 maart en heb 3 spuiten gehad met lidocaine in het schoudergewricht omdat men er vanuit ging dat het een fronzen schouder was
  Op 23 maart is er een echo genomen en op 6 mei een arthro ct scan waaruit gebleken is dat er een onregelmatige kleine scheur dictaat in de supraspinatus. En een volledige diktescheur met contrast uitloop

 • Neeltje kuijpers

  28 juli 2022 bij 08:14 Beantwoorden

  Beste erik
  Mijn zoon van 13 heeft bij een val zijn subcapitale hunerus gebroken. Uiteindelijk conservatief beleid. Inmiddels 3 weken geleden. Bij start fysio werd opvallende intabikiteit schouder en krachtveelies geconstateerd Echo gemaakt door fysio: totale afscheuring subspinalis.
  Hii heeft geen pijn en heeft zijn armen naar voren en opzij.
  Wat te doen? Conservatief beleid of operatie met oogpunt op maximaal functioneel herstel nu maar ook voor de toekonst?

  • Erik Versluis

   28 juli 2022 bij 09:04 Beantwoorden

   Beste Neeltje,

   Instabiliteit en krachtverlies passen in deze fase van het herstel. Ik veronderstel dat je met ‘subspinals’ de ‘Supraspinatus’ of ‘Subscapularis’ bedoelt. Dit zijn de schouderpezen.

   Totaal (af)scheuren van deze pezen bij jeugdigen is zeer zeldzaam. Als de fysiotherapeut het bij het rechte eind heeft is dit letsel voor mij een reden een consult bij de orthopedisch chirurg aan te vragen.

   Veel sterkte!

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Neeltje kuijpers

  28 juli 2022 bij 14:10 Beantwoorden

  Dank voor je reactir. tie. Supraspinatus idd. Conclusie ft lichamelijk onderzoek en echo: (master hrschoolde ft) sterke verdenking totale ruptuur.
  Beleid Chirurg: prioriteit botheling. Na vakantie mri. Indien idd totale ruptuur dan ok.
  Qua tijdspad: trauma 1 -7 Begin sept mri.
  Hopelijk op deze termijn geen vervetting van pees? Wat is joiuw ervaring?

  • Erik Versluis

   28 juli 2022 bij 16:15 Beantwoorden

   Vervetting van de spier wordt vaak gezien bij uitgebreid, langer bestaand peesletsel. Dus dit zal zeker niet binnen deze termijn optreden.

   Mvg Erik Versluis

 • Ilja de Vries

  2 augustus 2022 bij 11:15 Beantwoorden

  Beste Erik,
  Ik heb ook een vraag. Mijn vrouw is van haar fiets gereden door een automobilist. Volledig afgescheurde supraspinatus pees. Ze is hier 2 maanden geleden aan geopereerd. Nu kan ze haar hand na 3x per week revalidatie pas 30 cm omhoog krijgen naar voren en opzij. Is dit normaal verloop bij herstel van dit soort operaties? En is hier volledig herstel van functie te verwachten? Ze is kapster en maakt zich zorgen of ze ooit nog wel aan het werk kan. Hoop dat u tijd vind voor een antwoord hierop. Alvast heel erg bedankt.
  Groetjes Ilja

  • Erik Versluis

   3 augustus 2022 bij 10:15 Beantwoorden

   Beste Ilja,

   2 maanden na de operatie zou ze normaal gesproken in staat moeten zijn verder te bewegen. Heeft de arts of fysiotherapeut hier een mening over kunnen geven?

   Het zou kunnen zijn dat de schouder verstijfd is. Dit is overigens door de behandelend fysiotherapeut makkelijk te beoordelen. Deze (onschuldige) complicatie kan na een peesoperatie en immobilisatiefase optreden. Ik verwacht overigens wel goed herstel van de schouderfunctie. Hier staat gemiddeld 4-6 maanden voor.

   In geval van een schouderverstijving (frozen shoulder) kan dit wat langer duren. Voor bovenhandse sporthervatting wordt veelal 9 maanden aangehouden, zeker in geval van grote peesscheuren.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis

 • Hans Donkers

  9 augustus 2022 bij 22:58 Beantwoorden

  Hallo Erik,
  Aangezien ik met een vraag zit mbt mijn blessure en ik vandaag een en ander heb besproken met mijn orthopeed ben ik gaan googlen. Ik kwam op jullie site terecht en heb met veel belangstelling de verhalen gelezen die hierboven staan beschreven. Aangezien ik niet in de buurt woon hoop ik dat je mijn vraag ook wilt beantwoorden.
  Ik heb 30 jaar geleden mijn arm gebroken, deze hebben ze operatief gezet en staat een beetje geroteerd in de kop van de schouder.
  Al een aantal jaren heb ik nachtelijke pijn, echter heeft mijn vrouw hier meer last van dan ik zelf. Ik houd haar wakker met pijngeluiden tijdens mijn slaap. Zelf weet ik dit de dag erna niet meer,
  Vorig jaar werden de klachten erger en ook overdag merkbaar en bleek na echo dat ik een scheurtje heb in de supraspinatus,
  De orthopeed wil nu een biceptenodese uitvoeren omdat ook blijkt dat ik hier klachten van ondervind.
  Door de lange herstel periode bij ook een eventuele herstel van de aanhechting van de supraspinatus twijfel ik een beetje om dit te doen.
  Is dit met fysiotherapie te behandelen dat ik weer fit wordt of is het toch beter te opereren?
  Ik ben 44 jaar en sport nog heel graag.

  • Erik Versluis

   10 augustus 2022 bij 14:05 Beantwoorden

   Beste Hans,

   Ik veronderstel dat de pijnklachten niet uit het schoudergewricht komen. Na een schouderbreuk met standsverandering van de kop kan namelijk versnelde arthrose (slijtage) optreden. Dit zal ongetwijfeld door de orthopeed zijn uitgesloten.

   Een scheurtje van de Supraspinatuspees is op zich niet bijzonder. Hier kan men in het algemeen prima mee functioneren. Een ontsteking of instabiliteit van de bicepspees zien we vaak bij een scheur van de schouderpees. Dit kan je aanhoudende schouderklachten verklaren.

   Het lastige is dat er veel patienten met dit type aandoeningen zijn die nergens last van hebben. Men dient dan ook terughoudend te zijn met opereren. Tenzij een goede diagnose, een gedegen oefenprogramma en afwachtend beleid van 3-6 maanden geen effect heeft op de pijnklachten.

   Om meer duidelijkheid te krijgen of deze afwijkingen daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de klachten verwijs ik mensen nog wel eens door voor een (proefinjectie). Dit zal in jouw geval in het schoudergewricht of (onder echogeleide) nabij de bicepspees gegeven kunnen worden.

   Mochten de pijnklachten afnemen of zelfs verdwijnen dat kan met redelijk zekerheid de diagnose gesteld worden. Mochten de klachten op korte termijn terugkeren dan kan een operatie uitkomst bieden.
   Als bovenstaande niet gedaan is dan zou je dit nog eens met je behandelend orthopeed kunnen bespreken.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • H schreuder

  10 augustus 2022 bij 18:02 Beantwoorden

  Vanmorgen een echo gemaakt pees volledig afgescheurd bij schouder ben benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren
  Heb in de nacht pijn moet eerst naar huisarts en daarna naar orthopeed
  Ben gevalen met de race fiets

  • Erik Versluis

   10 augustus 2022 bij 21:20 Beantwoorden

   Geachte meneer/mevrouw Schreuder,

   Goed dat u een consult bij de orthopeed krijgt. Het vervolgbeleid wordt bepaald door de grootte van de peesscheur, de lokatie hiervan, de eisen die aan de schouderfunctie worden gesteld en een eventueel verleden van peesgerelateerde schouderklachten.

   Compleet afgescheurde schouderpezen komen we in de praktijk weinig tegen. Bij de grotere schouderpeesletsels kan een scheur doorlopen tot in de naburige pees. Het feit dat u nachtelijk pijn ervaart kan ik mij voorstellen. Dit is een bekend symptoom bij letsels van de schouderpezen.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Hans Donkers

  10 augustus 2022 bij 19:54 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Onwijs bedankt voor je reactie! Wat een service en klasse!
  Ik heb hier zeker wat aan en ga ermee aan de slag.

  Nogmaals dank!!

  Groet Hans

 • Anja van Bemmelen.

  24 augustus 2022 bij 05:58 Beantwoorden

  Om te beginnen; respekt dat jullie online mensen helpen met vragen beantwoorden.
  Nu het volgende; ik heb sinds een aantal weken dus ook last van mijn bovenarm. Ik voel dat de pijn links achter zit als ik er op druk. ’s Nachts neemt de pijn toe. Na googlen vermoed ik dat ik ook een scheur heb in een spier bij de schouder (niet gevallen ofzo…ben 53 en in overgang waarbij spieren sowieso afnemen las ik dus scheur spontaan kan dan inderdaad begrijp ik). Ik ben gister voor de 2e x naar de dokter geweest omdat ik eerst met voltaarngel moest smeren in de hoop dat dat zou helpen. Maar dat heeft niet geholpen dus nu heb ik een doorverwijzing gekregen om een echo te laten maken en ben over 2 weken aan de beurt. Maar de dag erna gaan we op vakantie 10 dagen en gaan we ook een kloofwandeling doen waarbij we ons via kabels ook een aantal keren omhoog moeten trekken. Nu is de vraag; mag ik dit? Ik weet immers dan alleen telefonisch misschien nog maar de uitslag maar verder is er dan nog geen herstel ofzo?
  En mag ik er ook mee hardlopen? Ik heb trouwens weer thuiswerken op de planning staan maar mag dat met een gescheurde schouderspier?

  Groetjes,
  Anja.

  • Erik Versluis

   24 augustus 2022 bij 13:51 Beantwoorden

   Beste Anja,

   Geleidelijk ontstane- en nachtelijke pijnklachten betekenen niet altijd dat er sprake is van een peesscheur. Je geeft in je 2e bericht aan dat je de pijn 10 cm boven je elleboog ervaart. Dit is zoals je zegt de locatie van de bicepspees/spier. Deze spier behoort niet tot de schouderspieren.

   De biceps kan pijnlijk zijn bij het tillen of met weerstand buigen van je elleboog. Je dient de klachten dan ook ter plaatse van de elleboog te ervaren. Pijn in je bovenarm kan wel de oorzaak van een schouderklacht zijn.

   Ik verwacht, ongeacht de bevindingen van de echo, dat je kunt/mag hardlopen. Als er wel sprake is van een peesscheur dan is thuiswerken (pc werk) eveneens mogelijk. Wel kan het zijn de langdurig in de dezelfde houding zitten niet prettig is. Probeer dan geregeld even van je stoel op te staan en korte pauzes te nemen.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anja van Bemmelen.

  24 augustus 2022 bij 06:10 Beantwoorden

  Beste fysiotherapeut,

  Even een correctie op mijn vorige vraag, ik vermoed dat het misschien niet eens de schouderspier is maar eerder de bicepsspier. Ik meende dat de pijn door mij weken terug het eerst gesignaleerd werd lichtjes en langzaam erger werd aan de voorkant of zijkant van de bovenarm, waar ik ook een klein beetje verdikking zie. Maar als ik nu druk op de achterkant van de biceps zo een cm of 10 boven de elleboog, dan voel ik dat daar vooral de pijn vandaan komt. De vragen die ik hierboven heb gesteld blijven voor mij dezelfde vragen.
  Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
  Groetjes,
  Anja van Bemmelen.

 • Michaël Mewis

  5 september 2022 bij 00:17 Beantwoorden

  Hallo, er zijn kleine scheurtjes in de pees en een slijmbeursontsteking van mijn linkerschouder ontdekt maar cortisone al laten zetten sinds 2019 maar nu helpt het niet meer dus operatie vastgelegd voor in januari.
  Ik ben nu nog thuis tot 18/9 van een slijmbeursontsteking operatie aan de rechterkant, gaat nu veel beter.
  Nu is mijn vraag, kan mijn werk nog gaan doen als magazijnier tot mijn operatie zonder het risico te nemen dat die scheurtjes verder scheuren of neem ik beter rust tot dan, groeten.

  • Erik Versluis

   5 september 2022 bij 13:30 Beantwoorden

   Beste Michael,

   Al jij je werkzaamheden zonder toename van pijn kunt uitvoeren dan zie ik geen bezwaar. Kleine peesscheurtjes worden namelijk niet snel groter.

   Mocht je in de bovenhandse posities toch klachten ervaren dan zou wellicht je collega deze taken kunnen overnemen?

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • Ineke Bakker

  16 september 2022 bij 11:12 Beantwoorden

  Hallo Eric,
  Ik had na het snoeien van mijn hoge heg in mijn tuin pijn in mijn arm en kon hem moeilijk optillen,ik dacht spierpijn daar moet ik even doorheen maar het werd erger envkon mijn arm niet meer optillen ik ben 75 jaar en nog aardig vitaal maar dit belemmerd mij erg ik ben naar Echozorg in Amsterdam gegaan en daar heeft Robert de Zoete met een echo geconstateerd dat mijn pees geheel verdwenen was dr,Schillemans de orthopeed zei dat een operatie niet veel uithaalt op mijn leeftijd en als ik veel pijn krijg ik een injectie moet komen halen ik geloof wel dat ze kundig zijn maar wilde graag meer weten maar daar was allemaal geen tijd voor ,ik vind jouw site een verademing duidelijk en no nonsens wat zou jij mij adviseren,ik kan mijn arm redelijk bewegen niet zijwaarts buigen het knarst en kraakt van jewelste maar de pijn is te verdragen ik zou als het erger zou worden graag naar jou gaan,ik woon in amsterdam noord ik het verstandig zo door te gaan of kunnen er nog stappen ondernomen kunnen worden om het te verbeteren?
  Bij voorbaat veel dank.

  • Erik Versluis

   17 september 2022 bij 19:39 Beantwoorden

   Beste mevrouw Bakker,

   De peesscheur waar men het bij Echozorg over heeft kan niet door het snoeien van de heg ineens verdwenen zijn. Dit betreft dan ook een zogenaamde ‘degeneratieve scheur’ die in de loop van de tijd is ontstaan en leeftijd gebonden is. Tenzij u in het verleden een schouderletsel heeft doormaakt.

   Het klopt dat de pees niet meer te hechten is. Dit heeft met uw leeftijd te maken maar, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Ik verwacht dat uw schouderfunctie weer kan terugkeren naar het niveau van voor het ontstaan van de klachten.

   Van belang is geen bewegingen te maken welke toe pijntoename gaan leiden. In de regel zijn dat alle bovenhandse bewegingen. In het algemeen zie ik herstel van functie en pijnvermindering na 6-8 weken na het ontstaan van de klachten.

   Mochten uw schouderklachten toch aanhouden dan bent u van harte welkom voor beoordeling van uw schouder.

   Mvg Erik Versluis

 • Luc Vinck

  29 september 2022 bij 09:28 Beantwoorden

  Geachte, na een jaar en 1 maand heb ik nog steeds last en kracht verlies. Er waren 2 bundels over zijn operatief hersteld .
  Met de wettelijke kine beurten 70 tal is beweegbaarheid ok maar kracht boven 1kg lukt niet als de bovenarm vd borst is verwijderd geregeld kan ik niet de normale beweging uitvoeren bv iets uit de kast nemen boven het hoofd en 10m later wel ? Een autorit van 30km uit naar pijn Een uurtje aan Buro achter pc uit naar pijn ga zomaar verder en dan in rust verkrampt de spieren in de bovenarm zeker met de nacht met daarbij trillen vd spieren pff torsbeweging bv sleutelen gaat niet .Nu zelf aan oefenen met een gewicht van 750gr 3x /dag zonder resultaat. Als men mijn schouder ziet zit er een grote zonk in (ontvetting?)
  wat zou u raad zijn aub ik kan mijn functie niet meer uitoefenen ik ben 55
  grtjs luc

  • Erik Versluis

   29 september 2022 bij 13:56 Beantwoorden

   Beste Luc,

   Ik kan op afstand alleen een vermoeden uitspreken. Na hechting van groot peesletsel kan er krachtverlies aanwezig blijven. Het komt echter ook voor dat operatief gehechtte pezen op termijn weer kunnen scheuren en tot verder krachtverlies leiden.

   De ‘zonk’ of kuil? waarover je schrijft kan een ingevallen schouderspier zijn. Deze verliest zijn vorm en volume indien de bijbehorende pees niet meer goed functioneert.
   Is je schouder recent nog door jouw therapeut of chirurg beoordeeld? Anders zou ik dit eerste adviseren.

   Echografisch onderzoek (vaak ook door fysiotherapeuten uitgevoerd) kan meer duidelijkheid over de toestand van de schouderpezen geven.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • Leona

  10 oktober 2022 bij 21:44 Beantwoorden

  Beste
  Ik heb een scheur van 1 cm in de ssp pees , ik vermoed dat ik dit een paar maanden geleden opgelopen heb door een bruuske beweging met de fiets. Ik heb een infiltratie spuitje gehad ,maar helpt niet, nu drie weken geleden en de last is er terug. Ik speel 2 x in de week badminton! Is het beter om hiermee te stoppen of mag ik dit op een rustiger niveau verder doen ?
  Hoe geraak ik hier vanaf zonder operatie ? Wat is uw advies hierover ?

  • Erik Versluis

   11 oktober 2022 bij 09:03 Beantwoorden

   Beste Leona,

   Scheuren van de Supraspinatuspees worden meestal conservatief, dus zonder operatie behandeld. Als het je dominante schouder betreft zou ik de bovenhandse bewegingen nog mijden als deze pijnlijk zijn.

   Een gericht oefenschema kan op termijn je schouderfunctie weer optimaliseren. Ik adviseer je hiervoor een fysiotherapeut met schouderexpertise te benaderen, als je dat nog niet gedaan hebt.

   Mocht je geen vooruitgang bemerken dan zou ik je adviseren een orthopedisch chirurg te consulteren. Er kan namelijk een indicatie zijn om wel te opereren. Dit hangt o.a. af van de leeftijd, heeft men eerder schouderklachten gehad?, grootte van de scheur en activiteiten/sport niveau van de persoon.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut

Plaats een Reactie

×
Top