Een gescheurde schouderpees

behandeling gescheurde schouderpees fysiotherapie Amsterdam Oost

Auteur: Erik Versluis, fysiotherapeut
Gepubliceerd op 17 augustus 2019
Laatste update op 01-08-2021
⏱ Leestijd: 8 minuten

De gescheurde schouderpees

Een gescheurde schouderpees wordt ook wel ‘rotator cuff ruptuur’ genoemd.

Je kunt je pees scheuren door een trauma, bijvoorbeeld een val. De meeste scheuren zien we echter zonder voorafgaand trauma en boven de 60 jaar. Per 10 jaar neemt de kans zelfs  met 15% toe. 

Hoe wordt de diagnose gesteld? Wat is de beste behandeling en hoe verloop het herstel?


Functie van de schouderpezen

Om de werking van de schouderpezen beter te kunnen begrijpen beschrijf ik de anatomie en functie even in het kort.

Ons schoudergewricht wordt omgeven door een viertal spieren, de ‘rotator cuff’. De functie van deze spieren met hun pezen is bewegen en stabiliseren van het schoudergewricht. 

De schouderkop wordt door de rotator cuff goed in de schouderkom gehouden. Samen met de spieren van het schouderblad helpt de rotator cuff bij alle hefbewegingen van de arm.

Op onderstaand plaatje zie je deze 4 schouderspieren afgebeeld.

rotator cuff schouder

Hieronder wordt de ‘hand metafoor’ afgebeeld. Het geeft je een indruk over de ligging van de schouderpezen.

metafoor schouderpezen anatomie ligging

De duim en vingers vertegenwoordigen allemaal een schouderpees.
De bovenste 3 pezen (vingers) grenzen dicht aan elkaar. Een scheur van één pees kan zo makkelijk doorlopen naar de naastgelegen schouderpees.

Vergelijk het met een scheur midden in een vel papier. Als je het papier uit elkaar trekt wordt de scheur groter en breidt zich uit.

Als meerdere pezen scheurden wordt de ‘grip’ op de schouder minder. Het heffen van je arm zal dan moeizamer gaan.

Peesscheuren komen overigen niet vaak op jonge leeftijd voor. Ze zijn dan namelijk nog sterk en elastisch.  


Wat zijn de symptomen bij een gescheurde schouderpees? 

(Nachtelijke) pijn en krachtverlies kunnen symptomen zijn van een gescheurde schouderpees.
Een scheur kan ontstaan na een trauma, zoals een val of een schouder uit de kom. Ook een bestaande, groter wordende scheur kan klachten geven. Dit zien we vaker boven de 60 jaar.

Krachtverlies bij een gescheurde schouderpees

schouderpees-scheur-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer
Grote peesscheuren kunnen tot veel krachtverlies leiden. Dit is echter niet altijd het geval en wel om het volgende;

Zoals eerder is besproken wordt onze schouder omgeven door de rotator cuff. De schouder wordt als het ware ‘opgehangen’ in deze pezen. Als de scheur zich beperkt tot één of twee pezen dan kunnen de overige pezen het krachtverlies nog goed opvangen. Denk weer even aan plaatje met de ‘hand’. De schouderfunctie blijft zodoende intact.

Het wordt wel een probleem als de peesscheur zicht uitbreidt naar de overige pezen. Hierbij kunnen de pezen hun ‘houvast’ op de schouder verliezen. De arm kan onder deze omstandigheden nog maar zeer beperkt geheven worden.

Grote peesscheuren zien we vaak bij oudere patiënten. De patiënt op de volgende foto heeft een grote peesscheur in de rechter schouder.
Hij kan zijn rechter arm nog maar gedeeltelijk heffen en moet veel gebruik maken van zijn nekspieren.

spierzwakte-schouder-gescheurde pees


Diagnose gescheurde schouderpees

De diagnose van een gescheurde schouderpees kan soms bij het lichamelijk onderzoek al gesteld worden. De patient is dan niet in staat de arm op te tillen en vast te houden. Ook niet als de arm door de onderzoeker omhoog is gebracht. De arm valt bij het loslaten direct naar beneden.
Dit wordt de ‘drop arm test’ genoemd.

Met behulp van echografisch onderzoek zijn peesscheuren goed in beeld te brengen. Steeds meer fysiotherapeuten hebben zich bekwaamt in deze vorm van beeldvormend onderzoek.

De echografische opnames in onderstaande video zijn bij Fysiotherapie Middenweg verricht. Het betreft een lengtescheur van de Supraspinatus,  ook wel Bovengraatspier genoemd.

MRI scan.

Naast echografische beelden vraagt de orthopedisch chirurg vaak een MRI-scan aan. Deze scan geeft namelijk een overzichtelijk beeld van de pees-
condities. Zo kan bijvoorbeeld de grootte van de peesscheur nauwkeurig worden bepaald. Ook kan beoordeeld worden of de pees nog operatief te herstellen is.

Spiervervetting.

Naast scheuren kan ‘spiervervetting’ met een MRI-scan in beeld worden gebracht. Spiervervetting is een complicatie welke kan optreden bij langer bestaande peesscheuren.

Vervetting treedt op bij langdurig functieverlies van de spier als gevolg van grote peesscheuren. Het spierweefsel neemt in hoeveelheid af en wordt vervangen door vetweefsel.

De spier en pezen verliezen zo definitief hun volume en functie. Operatief herstel is in deze situatie niet meer mogelijk.


Behandeling van een gescheurde schouderpees

De behandeling van een gescheurde schouderpees kan bestaan uit een operatie óf een afwachtend beleid met fysiotherapie. Een gescheurde schouderpees herstelt niet uit zichzelf. Dit hoeft overigens geen probleem te zijn. De meeste patiënten kunnen namelijk zonder operatie weer goed herstellen.

gescheurde-schouderpees- behandeling-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

Operatie van een peesscheur

Bij acuut peesletsel op relatief jonge leeftijd (onder de 50 jaar) kan een operatie gewenst zijn. Zo kan voorkomen worden dat de scheur groter gaat worden. Dit zou namelijk tot verder functieverlies kunnen leiden

Tijdens een operatie wordt de pees gehecht en vastgezet in het bot.
Een fraaie animatie daarvan zie je hieronder.

Ook kan een gezonde pees van de grote rugspier (Latissimus dorsi) verplaatst worden. Deze neemt dan de functie van de beschadigde pees over. In het kader links de oude en rechts de nieuwe situatie.

gescheurde-schouderpees-operatie-verplaatsing-pees
Bij oudere patiënten kan sprake zijn van schouderartrose (slijtage). Vaak zijn daarbij meerdere schouderpezen gescheurd.Dit kan tot aanhoudende pijn en blijvend krachtverlies van de schouder leiden. Deze ‘versleten’ pezen zijn niet meer operatief te herstellen.

De chirurg kan in dit geval kiezen voor het plaatsen van een bepaald type schouderprothese. Bij deze operatie worden de kop en kom omgedraaid. Dit wordt een ‘reversed schouderprothese’ genoemd.

schouderprothese omgekeerd delta

Door de bijzondere plaatsing van de prothese kan de sterke ‘Deltaspier’ de heffunctie van de arm overnemen.

Niet opereren bij een peesscheur

Niet opereren kan in veel gevallen tot goede uitkomsten leiden. Dit weet ik uit eigen ervaring en recente wetenschappelijke studies. Met name langer bestaande peesscheuren hebben geen operatieve behandeling nodig. De schouderfunctie herstelt meestal weer op acceptabel niveau.

Bij aanhoudende pijnklachten kan een injectie of ontstekingsremmer helpen. Dit maakt de weg vrij voor oefentherapie.

Een oefentraject van 3 tot 6 maanden is raadzaam. Dit is een rekbare periode omdat de herstelduur per persoon kan verschillen.


Kan een peesscheur vanzelf genezen?

Een peesscheur geneest niet meer spontaan. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat functieherstel van de schouder niet meer mogelijk is. Kleine scheuren leveren in het algemeen geen problemen op. Of er klachten en beperkingen ontstaan hangt of van de grootte en lokatie van de peesscheur. Zie ook onder kopje ‘symptomen bij een gescheurde schouderpees’.


Revalidatie na een gescheurde schouderpees

Revalidatie van een geopereerde schouderpees vraagt een serieuze aanpak en geduld. De hersteltijd kan namelijk wel 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

 • De eerste 6 weken staan in het teken van peesherstel. De gehechte pees dient namelijk weer goed vast te groeien en mag niet teveel worden belast. Om die reden wordt de arm in een sling gedragen.

gescheurde-schouderpees- immobilisatie-brace

 • Ongeveer 7 tot 12 weken na de operatie wordt accent op herstel van beweeglijkheid en spierfunctie gelegd. Je zult merken dat de schouderpijn vermindert. Je kunt de arm onder schouderniveau weer redelijk gebruiken. Fietsen, autorijden en bureauwerk is in deze periode weer toegestaan.
 • Na 3 tot 6 maanden zul je een grote vooruitgang maken.  Het accent van de therapie ligt op herstel van dagelijkse functies. Explosief schouderbelastende sporten dienen nog vermeden te worden. Bij bovenhandse sporters kan de revalidatieduur wel 9-12 maanden duren. De schouder- en schouderpezen worden bij deze groep namelijk meer belast.

Het herwinnen van de sportspecifieke kracht en -beweeglijkheid is in deze fase de voornaamste doelstelling. Zonder operatie is de revalidatie korter, er zijn immers geen pezen gehecht.
De oefentherapie kan zodoende sneller worden opgebouwd.

De intacte schouderspieren moeten nu extra worden geoefend. Zij moeten het functieverlies van de beschadigde pees namelijk overnemen.

schouderoefeningen na peesscheur revalidatie

Ook de ‘sturende’ spieren van het schouderblad dienen goed geoefend te worden. Het schouderblad begeleidt het schoudergewicht namelijk bij onze armbewegingen. Hoe goed de schouderfunctie uiteindelijk herstelt verschilt per persoon.

Volledig herstel van de schouderfunctie is overigens niet in alle gevallen mogelijk. Enig krachtverlies of beperkte beweeglijkheid wordt nog wel eens gezien. Hier hoef je gelukkig niet al te veel van te merken.

Samenvatting.

 • Ons schoudergewricht wordt omgeven door 4 schouderpezen, de rotator cuff.  Deze spelen een belangrijke rol in het bewegen en stabiel houden van het schoudergewricht.
 • Klachten als gevolg van peesscheuren kunnen variëren. Peesscheuren hoeven niet altijd tot klachten te leiden. Zoals we zien op oudere leeftijd.
 • Een gescheurde schouderpees kan na een trauma of spontaan ontstaan. Spontaan ontstane scheuren zien we als gevolg van ouderdom.
 • De diagnose is met behulp van lichamelijk onderzoek, echografie of een MRI-scan eenvoudig te stellen.
 • De behandeling kan bestaan uit afwachten met fysiotherapie of opereren. Acute peesscheuren op relatief jonge leeftijd komen in aanmerking voor operatie.
 • Bij de operatie wordt de pees gehecht of vastgezet in het bot.
 • Als de schouderfunctie redelijk goed is kan een afwachtend beleid een goede keuze zijn.
 • De revalidatie na een schouderpees operatie duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Bij bovenhandse sporters kan dit uitlopen tot 12 maanden.
 • Volledig herstel van de schouderfunctie hoeft niet altijd plaats te vinden. Een afname van beweeglijkheid en kracht wordt vaak gezien.

Deze blog is op 07-10-2018 geplaatst en geactualiseerd op 13-02-2020

Bron:

 • Journal of Shoulder Elbow Surgery Mar; 27 (3);444-448; What happens to patients when we do not repair their cuff tears.Five-year rotator cuff quality-of-ligve index outcomes following nonoperative treatment of patients with full-thickness rotator cuff tears.
 • Rotator cuff tears: An evidence based approach; World J Orthop. 2015 Dec 18; 6(11): 902–918.
 • Systematic Review of All-Arthroscopic Versus Mini-Open Repair of Rotator Cuff Tears: A Meta-Analysis; Scientific Reports volume 6, Article number: 22857 (2016)
Delen:
 • Pieter de Wit

  11 januari 2020 bij 09:59 Beantwoorden

  Goedemorgen,

  Mijn naam is Pieter de Wit, leeftijd 72 jaar. Probleem is een afgescheurde schouderpees. Tevens is de biceps pees volledig verdwenen. Geadviseerd werd door de orthopeed een schouderoperatie te laten ondergaan. Ik zelf wil via therapie het e.e.a. herstellen middels de spieren. Heeft u nog suggesties ?. Ik ben nog vitaal en en ben nog zeer actief . Krachtinspanning is nu in mindere maten aanwezig.

  • Redactie

   15 januari 2020 bij 21:19 Beantwoorden

   Peesscheuren komen op oudere leeftijd veelvuldig en spontaan voor. Dit hoeft niet tot ernstig functieverlies te leiden. Mocht de kracht in de arm nog redelijk tot goed zijn dan verdient een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden met oefentherapie de voorkeur. Mocht dit niet tot afname van pijn en functieverbetering leiden dan kan vervolgonderzoek wenselijk zijn. Een volledig verdwenen bicepspees leidt tot gering krachtverlies in de arm. Dit behoeft geen verdere behandeling. Integendeel; de bicepspees wordt tijdens een operatie vaak bewust verwijderd ten einde minder irritatie in de schouder te geven.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg

 • Cox Linda

  24 februari 2020 bij 20:49 Beantwoorden

  Beste,
  Ik heb een partiële supraspinatuspees met bursitis. Moet ik dan even stoppen met oefeningen want die oefeningen met elastische ban doen pijn.
  MVG
  Linda Cix

  • Erik Versluis

   24 februari 2020 bij 21:42 Beantwoorden

   Beste Linda,

   Het is mij niet duidelijk of de oefeningen van begin af aan al pijnlijk zijn en in welke richting deze worden uitgevoerd. Een partiële supraspinatus ruptuur kan met een tijdelijke bursitis gepaard gaan. Hefbewegingen of oefeningen uitgevoerd boven schouderniveau kunnen dan pijnlijk zijn. Mochten de pijnklachten je hinderen bij het goed kunnen uitvoeren van de oefening dan zou ik dit voor een bepaalde tijd nalaten. Je zou kunnen proberen de elastische band wat langer te maken, dit is minder belastend voor de schouder. Je zou tijdelijk ‘isometrische’ oefeningen kunnen doen. Met ‘isometrische’ oefeningen span je de spier aan zonder een beweging maken. Bijvoorbeeld duwen tegen een muur of je arm naar binnen- of buiten draaien waarbij je het elastiek nauwelijks verlengt. Dit geeft in het algemeen minder pijn. Hoop dat je met deze adviezen even verder aan de slag kunt gaan. Met groet, Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg, Amsterdam

 • Annette Deckers

  5 juli 2020 bij 17:27 Beantwoorden

  Ik heb een afgescheurde schouderpees
  Maar ik krijg geen opaatje ivm leeftijd 67
  Jaar is nu 3 weken geleden
  Hoelang duurt redelijk herstel

  • Erik Versluis

   7 juli 2020 bij 11:49 Beantwoorden

   Geachte mevrouw Deckers,

   Indien er sprake is van 1 gescheurde schouderpees mag u er vanuit gaan dat uw schouderfunctie binnen 3 maanden weer op acceptabel niveau is. Van belang is de eerste fase de schouder binnen de pijngrens te bewegen. Meestal zijn dit de armbewegingen onder schouderniveau. Absolute rust is dus niet nodig. Het is wel verstandig u bij de oefeningen te laten adviseren / begeleiden door een (schouder) fysiotherapeut.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • Maria Cathalina

  18 september 2020 bij 15:16 Beantwoorden

  Ik ben een vrouw van 50 jaar. Als gevolg van een val is mijn supraspinatus volledig afgebroken. Er zijn inmiddels 3.5 maanden voorbij. Ook fysio gekregen intussen. Op de mri is te zien dat de gebroken pees inmiddels is weggetrokken. Die pees moet weer teruggetrokken worden om vastgezet te worden.Ik rook niet. drink bij gelegenheden. Ik ben niet erg sportief maar ben sinds een jaar wel flink in beweging. Wat is aan te raden, doorgaan met fysio of operatie.

  • Erik Versluis

   20 september 2020 bij 18:01 Beantwoorden

   Beste mevrouw Cathalina.

   Van de 4 schouderpezen is de supraspinatus wat betreft zijn functie het minst belangrijkst. We weten uit studies dat, ondanks een peesscheur, er zonder operatie weer goed tot acceptabel functieherstel kan plaatsvinden. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden met fysiotherapie is belangrijk.

   Zou men wel willen opereren dan dient hier niet te lang mee gewacht te worden. De kwaliteit van het peesrestant en spier neemt namelijk af.
   De kans op succes wordt daardoor aanzienlijk minder.

   Ik kan uit uw verhaal niet opmaken hoe uw schouderfunctie is. Maar als u merkt dat er geleidelijk verbetering in uw schouder en armfunctie optreedt, dan heeft doorgaan met fysiotherapie wat mij betreft de voorkeur. U zou dit natuurlijk ook nog met uw behandelend fysiotherapeut en orthopedisch chirurg kunnen bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • claeys christiaan

  13 december 2020 bij 14:48 Beantwoorden

  beste, een vraag,
  ik ben 59 jaar en geopereerd aan beide schouders van spierscheuren
  links is in orde,
  maar rechts is terug een grote scheur ontdekt via de scan ,
  deze is ontstaan volgens mij daar ik gevallen ben enkele maanden geleden
  na bespreking met de artsen is een voorstel gedaan om terug te opereren en te zien, als de herstlling nog kan gebeuren
  en de bestaande pees nog hechtbaar is
  dit zien ze als ze aan het opereren zijn
  mijn vraag , indien er geen herstelling meer mogelijk is kunnen er dan geen andere pezen of stukjes gebruikt worden van ergens anders ,
  heb ik mij laten vertellen , of is dit niet mogelijk
  indien niet meer mogelijk is, kan ik verder zonder deze pees ,
  en zoniet wat dan,
  tis dat ik zelfstandig ben en nog enkele jaren zou willen verder werken,
  dan wel op een lager ritme ,
  ik ben aan het luisteren om toch te proberen en aanvaardbare oplossing te vinden
  alvast bedankt voor de moeite

  • Erik Versluis

   14 december 2020 bij 10:21 Beantwoorden

   Geachte heer Claes,

   Vooropgesteld is het bekend dat gehechtte peesscheuren in de schouder in de tijd opnieuw kunnen scheuren. Dit gebeurt veelal zonder symptomen en functieverlies van de de schouder. Mocht in u geval de pezen niet meer te hechten zijn dat kan er mogelijk een peesverplaatsing gedaan worden. De chirurg kan dan de pees van de grote rugspier (Latissimus dorsi) verplaatsen. De overige schouderpezen moeten dan nog wel een acceptabele functie hebben.

   Zoniet, dan kan er in geval van ernstig functieverlies een omgekeerde schouderprothese geplaatst worden. Zie ook: https://fysiotherapiemiddenweg.nl/nieuws/herstel-na-een-schouderprothese/

   Chirurgen gaan echter niet over een nacht ijs. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden wordt vaak aangehouden. Dit om te zien of de schouder op natuurlijke wijze nog in functie kan verbeteren.
   Bij een redelijke schouderfunctie ben ik voorstander van een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden. De meeste progressie in deze periode te verwachten.

   Bespreek uw vragen in ieder geval ook met uw behandelend artsen en behandelend fysiotherapeut/kinesist.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg Amsterdam

 • Spiltyns peter

  11 januari 2021 bij 20:18 Beantwoorden

  Hallo, ik ben 55 jaar en altijd zwaar werk gedaan ( keukenplaatser kasten,graniet enz….) nu heb ik onlangs een spierscheur opgelopen in de bovenarm aan het capsel volgens de ortopedist, na echo heeft hij mij een cortisone spuit gezet vooraan de schouder.
  Nu,hij zegt mij dat een spierscheur nooit meer zal herstellen maar dat door de cortisone de ontsteking en pijn na een paar dagen gaat verdwijnen en dat ik nooit meer zwaar werk kan doen omdat de spier tot halfweg gescheurd is een opp. Van 7x4x5 mm en dat dit nooit meer hersteld alleen door zwaar te tillen ze naderhand helemaal gaat doorscheuren wat denk je hiervan.
  Grt peter

  • Erik Versluis

   12 januari 2021 bij 12:59 Beantwoorden

   Beste Peter,

   Weet je ook om welke pees het gaat? De orthopeed heeft gelijk dat de de pees niet meer gaat herstellen. Dit betekent overigens niet dat je een slechte armfunctie overhoudt, zelfs niet als de pees verder scheurt.

   Ik zou op voorhand dan ook niet durven zeggen dat je nooit meer zwaar werk kunt doen. Je kunt ook met een peesscheur prima functioneren. Dit leert ook de praktijk.

   Mogelijk zou je wel wat meer meer moeite kunnen hebben met bovenhands werk.

   MvG Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • i Talas

  15 februari 2021 bij 23:36 Beantwoorden

  beste ,
  mijn moeder is 76 jaar oud en diabetes patient, bijna 1 jaar terug is ze gevallen en hierbij is haar schouderpees gescheurd., blijkt uit foto.
  operatie is niet mogelijk. ze heeft pijn en minderkracht. wat kan er gebeuren tijdens operatie en na operatie. is dit met andere middelen te behandelen

  • Erik Versluis

   16 februari 2021 bij 09:26 Beantwoorden

   Beste meneer/mevrouw,

   Gezien de leeftijd en diabetes van uw moeder is men erg terughoudend met schouderpeesoperaties. De kans op complicaties is bij deze patiënten groter. En een pees na een jaar nog proberen te hechten is niet mogelijk. Mogelijk wegen de nadelen dus niet op tegen de te behalen voordelen.

   Fysiotherapie in combinatie met een ontstekingsremmende injectie kan de pijn verminderen en haar schouderfunctie verbeteren. Ik kan alleen niet uit uw bericht opmaken of zij dit ook gehad heeft. Mocht zij dit niet of slechts beperkt gehad hebben dan zou het zinvol kunnen zijn dit weer op te pakken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Tirza Atsma

  19 februari 2021 bij 08:42 Beantwoorden

  Goedemorgen,
  toevalig kom ik op deze site omdat ik onderzoek wat ik wel en niet mag.
  Ik heb na een jaar eindelijk duidelijkheid, een jaar gelden ben ik tegen een kast gelipen met mn schpuder ik ben een vrouw van 44 jaar. Eerst dacht ik dit wordt een flinke blauwe plek, maar eindelijk een fot, ze zagen niks. Een maand later een echo toen werd er eenbreukje geconstateerd, een week later een spuit en nu is na een MRI, we zijn een jaar verder, eindelijk duidelijk geworden dat ik een scheur in de schouderpees en een breukje in het ravensbekuitsteeksel heb.
  Nu werk ik 4 dagen met kleuters en mn werkgever zit me op de nek. Wat mag ik wel en niet doen.
  Ik heb veel pijn.
  Nu wil de orthopeet weer twee spuiten zetten en fysio. Maar ik heb er geen goed gevoel over…
  Ik kan mn arm vrij bewegen de schouderkom is vrij.
  Maar bij enige belasting heb ik al weer veel pijn en slaap ik weer niet en heb krachtverlies . Ik kan zeg maar niet een bloemenspuit bedienen. Die knijp beweging lukt niet
  Onderarm van rechts naar links draaien gaat wel redelijk maar voel ik wel. Van rechts naar links is pijnlijk
  Heeft u advies

  • Erik Versluis

   19 februari 2021 bij 16:50 Beantwoorden

   Beste mevrouw Atsma,

   U geeft aan al een jaar klachten te hebben waarbij destijds sprake was van een botbreukje en scheur in de schouderpees. Dit is erg lang. Doorgaans moet er binnen een aantal maanden toch wel een acceptabele verbetering zijn opgetreden.

   Het is mij niet duidelijk of u al fysiotherapie heeft gehad en weer moet hervatten, of nu pas moet gaan starten. Mocht u nog geen therapie hebben gehad dan kan schouderfysiotherapie u een eind verder brengen. Een breukje van het ravebekuitsteeksel kan in deze fase naar mijn mening geen klachten meer geven.

   Dit geldt wel voor een scheur in de schouderpees, als deze groot is en doorloopt van de voorkant naar de achterkant. Dit kan ik helaas niet uit uw verhaal opmaken. Een grote scheur in de infraspinatus (achterzijde schouder) of subscapularis (voorzijde schouder) kan tot krachtverlies en aanhoudende functiebeperking leiden.

   Een injectie kan de pijn verlichten maar verhelpt het euvel niet. De effectiviteit van injecties is bij langdurige klachten trouwens heel beperkt.
   Mocht u al uitgebreid therapie hebben gehad dan zou u nog eens een 2e mening kunnen aanvragen.

   Alvorens dit te doen is het wellicht goed uw klachten eerst met de (behandelend) fysiotherapeut en orthopeed te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Sil

  6 maart 2021 bij 08:08 Beantwoorden

  Goedemorgen,

  Ik ben 18 dec jl. geopereerd.
  Cuffruptuur ( cuffrepair scopisch, bicepspees tenodese) rechts .
  Ik ben 50 jaar en hoe dit gebeurt is weet ik niet . Ik werd er 5 nov. mee wakker !?

  Nu is mijn vraag wanneer mag ik weer gaan hardlopen ? Mijn fysio therapeut zegt dat ik het zelf uit moet proberen. Maar ik durf niet goed. Onderhands kan ik al veel maar de dreun in de schouder is dat wel goed?

  • Erik Versluis

   7 maart 2021 bij 11:25 Beantwoorden

   Beste Sil,

   Scheuren van de cuff (schouderpezen) kunnen spontaan ontstaan, bijvoorbeeld tijdens het omdraaien in bed. De kwaliteit van de pezen moet dan al wel slecht geweest zijn.

   Bijvoorbeeld door jarenlang zwaar werk, langdurig medicijngebruik (cortisonen) of een doormaakt trauma (val)

   In deze fase van de revalidatie is hardlopen toegestaan. Wel is het zo dat de schouder als gevolg van het armzwaaien gevoelig kan worden. Dit heeft geen nadelig effect op de gehechtte pezen.

   Wellicht zou je eerst met intervaltraining op laag niveau kunnen beginnen?
   Alternatieven zijn; looptijd inkorten, rust intervallen (in dagen) verlengen, of tempo matigen.

   Veel succes,

   Me vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Jessica van Ee

  18 maart 2021 bij 22:52 Beantwoorden

  Hallo,
  Dinsdag werd ik wakker met een hele schelle/stevige pijn in mijn bovenarm, aangezien ik dit niet vertrouwde (de pijn was intens en ik heb echt geen lage pijngrens) heb ik dus mijn vaste fysiotherapeut gevraagd of ik dus dinsdag middag terecht kon, dit kon. Echo gemaakt en hij zag inderdaad dat ik niet voor niks pijn heb. Er zit dus een scheur in mijn schouder, ingetapet voor ondersteuning en pijnstillers. Hij vond het nogal ‘speciaal’ want ik ben afgelopen tijd niet gevallen en ik heb geen specifiek moment meegemaakt wanneer het dus gebeurd zou moeten zijn. Hierbij komt ook nog dat ik pas 25 ben. Kan het zo zijn dat het er al langer was, maar ik er gewoon geen last van had en het toen verder is gaan scheuren…? (Want ik heb wel al langer tintelingen in mijn vingers) en 2jaar geleden heb ik een scooter ongeluk gehad dus misschien dat ik het toen daar heb opgelopen….? (Maar dat die klein was en nu dus groter is geworden)? Of kan dit niet?
  Mvg Jessica

  • Erik Versluis

   19 maart 2021 bij 10:48 Beantwoorden

   Beste Jessica,

   Ik weet niet precies wat je/jullie met ‘scheur’ bedoelen. Een scheur in je schouderpees vind ik, gezien je leeftijd en het feit je niet gevallen bent, niet erg waarschijnlijk.

   Een scheur in het bot moet door een trauma komen. Dit kan niet zomaar spontaan in de nacht ontstaan. Het kan zijn dat dit destijds bij het scooterongeval is ontstaan, maar kan onmogelijk in 2 jaar groter worden. Bot herstelt in het algemeen binnen 4-6 weken.

   Mogelijk heeft je therapeut een oud breukje geconstateerd. Onwaarschijnlijk dat je hier nu last van hebt. Een slijmbeursontsteking zou goed mogelijk kunnen zijn, Dit kan s’nachts ontstaan en hevige, tijdelijke pijn geven.

   Ik hoop dat ik je iets duidelijkheid en geruststelling heb kunnen geven.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Kristine Jagers

  19 april 2021 bij 12:16 Beantwoorden

  Een jaar geleden werd ik doorverwezen naar kinesist omwille van schouderproblemen. Uiteindelijk bleek er verkalking op de supraspinatuspees te zitten en was de slijmbeurs permanent ontstoken. onderging 3 x shockwave en infiltratie. Onlangs toch doorverwezen voor MRI wegens aanhoudende pijn bij oefenen. Bleek een partiële zijdescheur en verkalking in de pees de oorzaak. Ik heb ook een cervikale nekfusie van 3 wervels. deze combinatie geeft me chronische spierspanning en vaak wakker worden met nek/schouder en hoofdpijn. Kreeg doorverwijzing voor operatief herstel peesscheur maar orthopedist wenst niet te opereren wegens slechte kwaliteit pees. Ik ben 49 en loop hier al een jaar mee te sukkelen. Ik moest mijn leven aanpassen en rekening houden met mijn schouderbeperking. Nu ben ik nog vollop actief en kan ik niet zomaar minderen met werken. Kan er nu echt niets gedaan worden aan deze scheur? ik ben bang dat ze verder zal doorscheuren en ik heb best veel pijn.

  • Erik Versluis

   19 april 2021 bij 14:13 Beantwoorden

   Geachte mevrouw Jagers,

   Ik heb het vermoeden dat de aanwezige kalk in de schouderpees de voornaamste oorzaak is van de aanhoudende klachten. Het is mij overigens niet duidelijk welke pees deels gescheurd is. Mocht dit de Supraspinatus zijn dan heeft dit geen grote gevolgen voor uw schouderfunctie.

   Uit studies weten we dat (degeneratieve) scheuren ten gevolge van leeftijd veel voorkomen, veelal zonder symptomen.

   Mijn ervaring is dat klachten, mogelijk als gevolg van een peesscheur, na een oefentraject van aan aantal maanden weer herstellen. Alleen indien de pees verder scheurt zou dit een toename of terugkeer van pijnklachten kunnen geven.

   Wat betreft de kalk in uw schouderpees;

   Shockwavetherapie kan op langere termijn verlichting bieden. Een behandelalternatief zou barbotage kunnen zijn. Hierbij wordt onder echogeleide de kalk met een naald aangeprikt. Dit met als doel het oplossen te doen versnellen. Dit is alleen mogelijk indien de kalk nog compact van vorm is.

   Indien de kalk gefragmenteerd is in kleine deeltjes zal dit geleidelijk via de slijmbeurs oplossen. Totdat dit volledig gebeurd bestaat de de kans dat de pijnklachten in wisselende mate terugkomen.

   Veel sterkte met uw revalidatie.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut

 • Peter van Eekelen

  21 april 2021 bij 13:08 Beantwoorden

  Goedemiddag,
  In mei 2020 is een AC operatie uitgevoerd, waarvan het herstel prima verliep. In begin februari 2021 kreeg ik behoorlijk last van mijn arm en na 3 weken ging ik ermee naar mijn behandelend orthopeed. Hij vermoedde een peesscheuring. Er is daarna een MRI gemaakt en dat bevestigde zijn eerste diagnose. Een volledig cuff ruptuur.
  Nu is mijn leeftijd 64 jaar, werk met heel veel plezier en de gezondheid is verder prima. Ik heb natuurlijk veel op Google zitten zoeken naar de betekenis van de diagnose, en vraag mij ook af wat ik nu moet doen, ik heb de orthpeed nog eens gebeld en wat vragen gesteld over het herstel en ook een fysiotherapeut op het dorp. Op mijn vragen; Hoeveel kans maak ik op een blijvend volledig herstel, werd ik niet helemaal vrolijk. De kans op blijvend herstel is rond de 50% en de tijd die het in beslag neemt kan wel een jaar zijn. Mijn werk is heel veel autorijden, en momenteel heb ik nauwelijks klachten, volgens de fysio kan dit zijn omdat mijn andere pezen en spieren bepaalde functies overnemen. Ik heb best veel kracht in mijn arm, kan de arm ook prima omhoog doen.
  Ik sta voor een groot dilemma, kunt u mij misschien een advies geven?

  Met vriendelijke groet,

  • Erik Versluis

   21 april 2021 bij 14:33 Beantwoorden

   Geachte heer van Eekelen,

   Het klopt dat de kans op herstel gemiddeld genomen 50% is. Dit is in geval van pijnklachten waarbij de kracht nog redelijk is. Vrij recente studies laten zien dat de kans op succes binnen 2 jaar richting de 75% gaat indien er een oefentherapeutisch beleid heeft plaatsgevonden.

   Gezien uw leeftijd ga ik uit van een degeneratieve scheur (slijtage) welke doorgaans veel en zonder symptomen voorkomt. U geeft aan dat er momenteel weinig klachten zijn en u veel kracht heeft. Naar mijn mening en ervaring zal een operatie dan geen extra voordelen opleveren.

   Ik zou als ik u was een afwachtend beleid aanhouden eventueel ondersteund met oefeningen, waarbij de intacte spieren rond de schouder extra geoefend worden. Dit zou u met een (schouder) fysiotherapeut kunnen afstemmen.

   Ik wens u veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Spiltyns peter

  25 mei 2021 bij 15:18 Beantwoorden

  Hallo,
  onlangs heb ik u nog een bericht gestuurd en er een heel duidelijk antwoord op gekregen daarvoor dank.
  Drie maanden terug heb ik een o.p.aan de rotator cuff gehad die was voor 85 % afgescheurd en ben al een maand fisio aan het volgen, de beweeglijkheid van de schouder is tamelijk goed maar heb nog regelmatig bliksems in de bovenarm en ratelende pezen na de oefeningen.
  Volgende week moet ik terug op onderzoek gaan bij de orthopedist en heb angst dat hij mij terug werken gaat sturen, ik heb zwaar werk (keukenplaatser)
  tillen van zware kasten en dergelijke. Wat denk u van mijn situatie is het al verantwoord daar terug mee te beginnen en hoe lang denk je dat ik nog moet revalideren voor dergelijk werk aan te kunnen.
  Ben ondertussen 55 jaar.
  Groeten peter

  • Erik Versluis

   27 mei 2021 bij 15:04 Beantwoorden

   Beste Peter,

   Wetenschappelijke studies geven aan dat na 3 maanden werkzaamheden (onder schouderniveau) weer mogelijk zijn. Tillen van zware kasten valt daar naar mijn mening nog niet onder, mede om dat u aangeeft dat de rotator cuff voor 85% was afgescheurd. Deze handeling vraagt veel van de cuff.

   Zwaar werk, waarbij veel boven schouderniveau moet worden belast, adviseert men na 6 maanden weer te hervatten. Van belang is dan wel dat beweeglijkheid van de schouder terug naar normaal is.

   Ik verwacht overigens niet dat uw orthopedisch chirurg u al terug naar uw werk zal sturen. In neem aan dat hij de termijn van minimaal 6 maanden aanhoudt.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • gemma van heusden

  29 mei 2021 bij 15:01 Beantwoorden

  Vrouw 71 jaar
  Woensdag 26 mei j.l. ben ik tijdens het tennissen op mijn linkerschouder gevallen.
  de huisarts heeft foto’s laten maken …niets gebroken daarna zou ik nog langs gaan bij de chirurg op advies van de huisarts.
  Er kwam geen chirurg ik ben 71 jaar en bij ouderen wordt niet meer geopereerd was het antwoord. Ik ben een fitte 70+er en heb nog nooit pijn in mijn schouder gehad
  terug naar de huisarts die mij heeft aangeraden om een echo te laten maken….16 juni pas aan de beurt.
  De pijn was zeer heftig de eerste twee dagen. Nu een constante zeurende pijn in mijn schouder.

  Mijn bovenarm heb ik tegen mijn lichaam gebonden.
  Arm kan niet omhoog en wel enigszins achterwaarts en 5 cm zijwaarts….geen krachtverlies. nou ja een beetje
  Mijn vraag : wat is nu verstandig om te doen? ..alleen maar rust .tot 16 juni…rust roest of bepaalde oefeningen bij een fysiotherapeut z.s.m

  • Erik Versluis

   30 mei 2021 bij 09:20 Beantwoorden

   Geachte mevrouw van Heusen,

   Absolute rust tot 16 juni is wat mij betreft niet nodig. Het is belangrijk de schouder binnen bepaalde grenzen beweeglijk te houden.

   Realiseer uw wel dat een afwijking van een of meerdere schouderpezen geconstateerd zou kunnen worden. Boven de 60 jaar is er namelijk bij 40% van de mensen sprake van een peesscheur welke geen klachten veroorzaakt. Oftewel, deze horen bij het ouder worden. Dit is dan ook de reden dat er op uw leeftijd geen of weinig peesoperaties verricht worden.

   U geeft aan dat u op uw schouder bent gevallen. Mijn ervaring is de dat de kans op uitgebreid traumatisch peesletsel dan minder groot is.
   Als uw schouderfunctie binnen 6 weken weer goed op gang komt is verdere medische behandeling niet nodig.

   Het lijkt mij verstandig een afspraak bij een (schouder) fysiotherapeut te maken. Hij of zij kan u adviseren in oefeningen en leefregels voor de komende weken.
   Via onderstaande link kunt u zien welke schouderfysiotherapeuten er in uw buurt zijn.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

   https://www.schoudernetwerk.nl

 • Anoniem

  4 juni 2021 bij 15:15 Beantwoorden

  Kan een huisarts ook een injectie geven bij pijn van een scheurtje in de schouder pees?

  • Erik Versluis

   6 juni 2021 bij 11:32 Beantwoorden

   Goedendag,

   Er zijn veel huisartsen die dit doen. Maar ook die het liever overlaten aan de arts in het ziekenhuis.

   Dit wordt vaak onder echogeleide gedaan. Men wilt namelijk in de slijmbeurs en liever niet in de beschadigde pees injecteren.

   Men besluit hier meestal toe als de pijnklachten binnen 6 weken niet verminderen of zelfs verergeren.

   Let wel dat na een injectie de functie van schouder en schouderpezen nog niet optimaal is. Van belang is daarom de schouder nog wel een aantal weken te ontzien.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Annet

  20 juni 2021 bij 21:39 Beantwoorden

  Hallo,
  4,5 maand geleden ben ik tijdens het schaatsen gevallen, rechtstreeks op mijn schouder. Uit een röntgenfoto bleek een communitieve subcapitale humurus fractuur en tuberculum malus. Omdat de pijn bleef is na 4 maanden een echo gemaakt door een radioloog. Hieruit bleek dat ook 2 pezen voor 50% gescheurd zijn. Het betreft supraspinatuspees ( rafelige pees) en subscapularispees
  Verder wordt aangegeven: verdikte bursa bladen. Impingement. En Impingement en opstropen van de pees bij heffen.
  Fysiotherapie heeft mij al veel gebracht. Maar hoe nu verder nu ook de pees scheuren bekend zijn? Heffen op zij en naar achteren is zeer beperkt, naar voren tot neushoogte. Op aangedane zijde liggen is pijnlijk, ook regelmatig zeurende pijn in bovenarm. Ik ben benieuwd naar uw advies.

  • Erik Versluis

   21 juni 2021 bij 08:33 Beantwoorden

   Beste Annet,

   Na een breuk in de schouder is bekend dat pijnklachten nog maanden aanwezig kunnen zijn.

   Het is mij niet duidelijk of je nadien nog bij een orthopedisch chirurg geweest bent.
   Een scheur van de supraspinatus geeft op langere termijn in het algemeen geen problemen. Dit kan voor de subscapularis anders zijn.

   Deze pees heeft een belangrijke sturende en stabiliserende functie op je schouder. Ook het niet goed naar achter kunnen bewegen kan een gevolg zijn van de subscapularisscheur.
   De impingement kan veroorzaakt worden door de verdikte bursabladen, echter het proces kan ook in stand worden gehouden door stijfheid en krachtverlies van de schouder.

   Door het gecompenseerd bewegen kan een impingement (inklemming van slijmbeurs en pezen) in stand worden gehouden.

   Mocht je nog geen bezoek aan de orthopedisch chirurg hebben gebracht zou ik je adviseren eerst met hem/haar een afspraak te maken.
   Indien er een afwachtend beleid wordt voorgesteld dan dient in eerste instantie veel accent op herstel van schouderbeweeglijkheid en spierfunctie (waaronder de subscapularis) worden gelegd.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Sofie Vincke

  7 juli 2021 bij 10:40 Beantwoorden

  Beste
  Ik ben 54 jaar en onlangs opnieuw een echo laten nemen na 2 infiltraties in de schouder.
  Verdikt is een volledige diktescheur in de supraspinatuspees aan de medediale insertie. de ruptuur heeft een lengte van 10mm en breedte van 13mm. deze ruptuur is toegenomen bij 3 maanden geleden.
  De subscapuralispees is hypotroof
  De infraspinatuspees is gaaf
  De subacromiale bursa heeft een dikte van 2.5mm
  Denk je dat een opratie nodig is? Of kan ik dit voorkomen?
  Alvast dank
  Mvg
  Sofie

  • Erik Versluis

   7 juli 2021 bij 15:04 Beantwoorden

   Beste Sofie.

   We zijn tegenwoordig meer geneigd eerst naar de schouderfunctie te kijken en daarna pas naar de afwijkingen op een echo of scan. Wat er op de echo e zien is kan het gevolg zijn van een trauma, zoals een val.

   Ook kunnen deze afwijkingen leeftijdsgebonden zijn. Dit zien we vaak en hoeft verder geen behandeling. Dus als je voldoende kracht in je arm en schouder hebt dan kan met een afwachtend beleid (icm fysiotherapie) weer prima herstel optreden.

   Een peescheur nabij de insertie (aanhechting) leidt meestal niet tot krachtverlies. Van belang is dat de infraspinatus (bij jou gaaf) en de subscapularispees (bij jou wat ‘mager) functioneren. Deze pezen maken het mogelijk dat je je arm tot boven je hoofd kunt optillen. Deze pezen functioneren bij jou.

   Mocht de toename van de peesscheur wel gepaard gaan met flinke krachtafname, waarbij je niet meer in staat bent je arm hoog te heffen, dan kan een operatie uitkomst bieden. Ik heb de indruk dat dit (voorlopig) niet op jouw situatie van toepassing is.

   Ik hoop je bij deze voldoende geïnformeerd te hebben.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  14 juli 2021 bij 09:22 Beantwoorden

  Ik woon België,tijd geleden ook met Vietnam en armen,zie op mijn leeftijd grote hard stuk rust en dicht bij luchtpijp,wat kan gedaan worden,ik ben nu 68
  Mijn arts zegt dat dit artrose isgraag antwoorden

  M.simoemail7803@gmail.com

  • Erik Versluis

   14 juli 2021 bij 11:23 Beantwoorden

   Geachte heer/mevrouw.

   Ik begrijp helaas uw vraag niet. Wat bedoelt u met een ‘groot hard stuk rust’ ? Als uw arts zegt dat het artrose is dan bedoelt hij/zij waarschijnlijk uw nek.

   In dat geval zou ik uw nek eens door een kinesist/fysiotherapeut in België laten onderzoeken. Mogelijk kan hij/zij iets voor u betekenen.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  22 juli 2021 bij 08:11 Beantwoorden

  Goedemorgen,
  Na een valpartij heb ik een rotator cuff ruptuur aan mijn rechter schouder opgelopen waarvoor ik 5 maanden geleden ben geopereerd. Nu vrijwel pijnvrij en heb ook 80/90% van mijn functies terug. Echter probeerde ik weer te tennissen, maar dat viel nog tegen, de slagen waren heel licht gevoelig, dat was dus niet echt een probleem, maar een lage backhand die ik omhoog wilde slaan deed erg pijn. Het zijn dan ook de diagonale bewegingen, van links onder naar rechts boven, die pijn doen. Mijn vraag is dan ook, is het wel verstandig om het tennissen weer op te pakken, of is het beter om het tennissen te vergeten? Naar mijn idee blijft zo’n schouder een zwakke plek die ik dan ook beter niet meer met tennissen kan belasten. Oh ja, ik ben inmiddels 70 jaar.
  Met vriendelijke groet, Mars

  • Erik Versluis

   23 juli 2021 bij 12:17 Beantwoorden

   Goedemorgen,

   Er kan na een operatie een blijvend, (licht) krachtverlies blijven bestaan. Een omhooggaande backhand beweging vraagt veel van de gehechte rotator cuff. Mogelijk is de huidige kracht niet toereikend voor deze beweging. Dit zou een verklaring voor de pijnklachten kunnen zijn.

   Echter, u geeft aan dat de operatie 5 maanden geleden is. Voor hervatting van de tennissport is dit nog relatief vroeg. Het is dan ook goed mogelijk dat wat extra schouderoefeningen (zie onderstaande links) en meer hersteltijd uw klachten kunnen verminderen of zelfs oplossen.

   De eindstatus na een operatie is pas na een jaar te bepalen, ofwel, u schouder kan de komenden 7 maanden nog beter worden.

   Het is prima om de tennissport te blijven beoefenen, maar de pijnlijke backhand zou ik voorlopig mijden.

   Via onderstaande link treft u oefeningen aan waarmee u de spieren traint die actief zijn bij de backhand.

   https://fysiotherapiemiddenweg.nl/oefeningen-bij-instabiele-schouder-fase-2/ (oefening 1 tot 4 en oef 6)

   https://fysiotherapiemiddenweg.nl/oefeningen-bij-slijmbeurs-of-peesontsteking-schouder-fase-3/. (oef 2 en 5)

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Anoniem

  29 juli 2021 bij 23:07 Beantwoorden

  Beste Erik,
  Hartelijk dank voor de informatie, ik zal de oefeningen van de filmpjes zeker opvolgen.
  Mvg, Mars

 • Jose Tromp

  2 augustus 2021 bij 11:12 Beantwoorden

  Goedemiddag Erik heb een vraag mijn operatie schouder afgescheurde pees half september. Mijn vraag is wat is beter een blokverdoving of algehele narcose.. HG Mevrouw Tromp.. Ik ben 62 jaar..

  • Erik Versluis

   2 augustus 2021 bij 13:02 Beantwoorden

   Beste mevrouw Tromp,

   Bij een schouderoperatie wordt in de regel een blokverdoving in combinatie met een algehele narcose gegeven.
   Het is namelijk gebleken dat een blokverdoving (lokale verdoving van de schouder- en armzenuwen in de nek) de eerste dagen na de operatie minder napijn geeft.

   Een enkele uitzondering wordt gemaakt bij patiënten die onder geen beding onder algehele narcose kunnen of willen. Ik heb dit in mijn carrière overigens maar 1 keer meegemaakt.

   Mocht u toch nog twijfels of vragen houden dan is het mijns inziens raadzaam dit even met uw behandelend anesthesist te bespreken.

   Mvg Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Sofie

  9 augustus 2021 bij 23:03 Beantwoorden

  Beste

  U hebt mijn vraag beantwoord op 7 juli waarvoor dank.
  Ik heb echter nog veel pijn in mijn schouder bij een zijwaartse beweging in mijn arm.
  Ondertussen heb ik een arto-CT laten nemen en in het verslag lees ik het volgende.
  een volledige en brede diktescheur op het niveau van het anterieur verloop van de supraspinatuspeesinsertie. mijn arts vertelde me dat de pees is afgescheurd en dit kan opgelost worden met een operatie. Ik heb niet veel krachtverlies, maar heb wel last van de pijn bij beweging.. Zal mijn pijn ook verdwijnen met een operatie?
  Verder heb ik de angst voor een dikke arm na de operatie, daar ik al mijn okselklieren kwijt langs deze kant na een borstoperatie 10 jaar geleden. Of moet ik hier niet echt voor vrezen?
  Alvast dank.
  M.v.g.
  Sofie

  • Erik Versluis

   10 augustus 2021 bij 21:41 Beantwoorden

   Beste Sofie,

   Als injectie, therapie en afwachten geen effect hebben dan kan een operatie helpen. Naast het hechten van de pees wordt ook de geïrriteerde /ontstoken slijmbeurs verwijderd. Deze kan een belangrijk aandeel in de pijnklachten hebben.

   Het is goed mogelijk dat nadien de pijnklachten verdwenen of sterk verminderd zijn. Er worden vaak operaties verricht bij patiënten waarvan de okselklieren verwijderd zijn. Dit kan tot wat meer oedeem (vocht) in de arm leiden.

   Uw behandeld arts en oncoloog kunnen u hier goed over inlichten.

   Ik wens u veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis

 • Sascha

  11 augustus 2021 bij 03:45 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Ik ben 3 weken geleden van een ladder op mijn schouder gevallen. Direct naar SEH gegaan en foto laten maken. Geen botbreuk maar na 3 weken nog steeds pijn en een schouder die absoluut geen beweging naar buiten of omhoog kan maken. Na mij in te lezen weet ik bijna zeker dat er een of meerdere pezen gescheurd moeten zijn. De eerste mogelijke orthoafspraak is over 3 weken en dan wordt er ook gelijk een echo gemaakt. Ben ik er dan op tijd bij voor een eventuele hersteloperatie? Ik ben 42 jaar. Nu werk ik voor mezelf en is het bewegen van nijn arm cruciaal. Als ik toch geopereerd moet worden, hoelang duurt het dan meestal van diagnose tot herstel?

  • Erik Versluis

   11 augustus 2021 bij 11:44 Beantwoorden

   Beste Sacha,

   Mocht een operatie nodig zijn dan ben je zeker op tijd.

   In de praktijk zie ik mensen die 3-5 maanden na peestrauma alsnog met succes geopereerd zijn. Mocht men uitgebreid peesletsel bij je vaststellen dan zal een operatiedatum op korte termijn waarschijnlijk wel volgen.

   Het herstel van schouderfunctie na een operatie duurt 3-6 maanden met soms een uitloop naar 9 maanden. Dit wordt voor een groot deel bepaald door het soort werk dat men doet. Een stukadoor zal bijvoorbeeld meer hersteltijd nodig hebben dan iemand met een bureaufunctie.

   Ik hoop dat ik je bij deze voldoende geïnformeerd heb.

   Ik wens je veel sterkte!

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Thijs van Rijthoven

  25 augustus 2021 bij 12:25 Beantwoorden

  Hi Erik,

  Afgelopen maandag is bij mij geconstateerd dat ik scheurtjes in mijn supraspinatuspeea heb. Dit komt door zwaar trainen (sportschool) en ook het langdurig oefenen van handstands (doe ik dan meestal zonder een goede warming up). Ik ben 26 jaar en hou ervan sportief bezig te zijn en 2 keer per week naar de sportschool te gaan. Nu is mijn vraag: kan ik nog oefeningen doen met licht gewicht (lees 5/6 kilo) of beter niet de beweging maken waarbij mijn arm naar voren of naar boven gaat (voor de oefening). Is het bewegen van de arm juist goed of ook nog schadelijk aangezien het gevoelig is door de betreffende scheurtjes, geconstateerd met een echo.
  Over 4 weken wordt er weer naar gekeken.
  Opdrukken, handstand en oefeningen waarbij de arm naar voren of naar boven ga doe ik dus niet meer.
  Hoor graag wat uw advies is.

  Met vriendelijke groet,
  Thijs van Rijthoven

  • Erik Versluis

   26 augustus 2021 bij 08:08 Beantwoorden

   Beste Thijs,

   Is er een echo gemaakt omdat je schouderklachten hebt? In mijn praktijk kom ik niet vaak ‘scheurtjes’ tegen. Een pees kan een kleine- of grote scheur vertonen. Dit zien we meestal na een ongeval of op oudere leeftijd.
   Over ‘scheurtjes’ zou ik mij dus niet echt zorgen maken.

   Indien je de schouderoefeningen met lichter gewicht pijnvrij en gecontroleerd kan doen, dan is dit toegestaan. Dit kun je dan geleidelijk opbouwen. Opdrukken is wat mij betreft mogelijk, maar hierbij geldt hetzelfde.

   Handstandoefeningen zijn erg schouderbelastend. Mocht je deze voor een beroep of sportbeoefening niet nodig hebben dan zou ik dit nalaten. Er zijn genoeg alternatieven om je schouders te trainen.

   Ik hoop dat ik je met deze info heb kunnen helpen.

   Mvg Erik versluis, fysiotherapie Middenweg

 • Thijs van Rijthoven

  26 augustus 2021 bij 14:49 Beantwoorden

  Beste Erik,

  Hartelijk dank voor je reactie! Het was inderdaad naar aanleiding van aanhoudende pijn bij bepaalde oefeningen of bewegingen. Het ware scheurtjes in de lengte zei de fysiotherapeut. Kleine in ieder geval, dat wel. Fijn dat ik nog oefeningen kan doen, ligt en opbouwend zodat het geen pijn doet. En handstands achterwege laten is jammer maar geen probleem. Nogmaals bedankt!

  Prettige dag gewenst,
  Met vriendelijke groet,
  Thijs van Rijthoven

 • Tonnie van Geffen

  28 augustus 2021 bij 22:24 Beantwoorden

  Vraag heb al maanden pijn in boven arm3x een spuit in gehad daar na deur opdoen een klap van de wind klap op arm hevige pijn foto en echo gemaakt pees afgescheurd en een pees met scheuring weer spuit erin nu 14 dagen verder pijn begint weer in bovenarm schouderblad en nek vooral s nachts pijn wat zou u mij adviseren huisarts raad operatie af slechte ervaring mee nu eindelijk verwijzing voor naar orthopeed maar duurst nog 3 weken voordat ik daar terecht kan
  Graag advies

  • Erik Versluis

   29 augustus 2021 bij 09:45 Beantwoorden

   Beste Tonnie,

   Het is verstandig de schouder door een orthopeed te laten beoordelen. 3 weken wachten zal de schouder niet doen verslechteren.
   Injecties hebben geen zin meer, en doen bij herhaling op de lange duur meer kwaad dan goed.

   De vraag is welke pees is gescheurd, dit bepaalt namelijk voor een groot deel het beleid. Een grote scheur in de Infraspintus (achterzijde schouderblad) en Subscapularis (voorzijde) kan negatieve gevolgen voor de schouderfunctie op lange termijn hebben. Dit zijn namelijk belangrijke ‘stuur’ spieren en zorgen ervoor dat de arm opgetild en in de lucht gehouden kan worden. Deze pezen kunnen operatief gehecht worden.

   Ik deel de mening van uw huisarts overigens niet. Ik heb veel mensen behandeld die met succes geopereerd zijn. Er dient vooraf wel een grondige overweging te worden gemaakt. Ofwel, zal een operatie tot een betere uitkomsten leiden? Dit kan per persoon verschillen.

   Het soort peesletsel, leeftijd en verlies van schouderfunctie zijn onder andere bepalend voor het te volgen beleid.

   Een groot deel van de patiënten met een schouderpeesscheur kunnen zonder operatie en met fysiotherapie weer goed herstellen. De tijdsuur kan variëren van enkele maanden tot een klein jaar.

   Ik neem aan dat uw behandelend orthopeed de opties met u zal bespreken.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis fysiotherapie Middenweg

 • Tonnie van Geffen

  29 augustus 2021 bij 12:14 Beantwoorden

  Hallo graag advies heb al van af okt. Pijn in bovenarm heb 3x spuit voor pijn erin op 25 aug met deur open doen klap van wind brak er iets ofzo in arm weer naar huisarts eindelijk foto en echo
  Uitslag vollediger ruptuur van supraspinatuspees en partieel letsel van de infraspinatuspees rechts op echo
  Foto randwoekering tgv het gleno#d ac artrose in de zin van gewrichrsspleetversmalling lichte haakvorming van het acromion eindelijk mag ik nu naar orthopeed maar dat duurd nog enkele wegen graag advies van u

  • Erik Versluis

   1 september 2021 bij 12:51 Beantwoorden

   Beste Tonnie,

   In navolging op mijn eerdere reactie; de afwijkingen op de foto hebben niets met het trauma te maken. Deze zijn leeftijdgerelateerd en geven naar mijn idee geen klachten.

   Tot de afspraak met de orthopeed zou ik de arm te niet zwaar belasten. Dus beweeg zoveel mogelijk onder schouderniveau. Til geen zware lasten en voer geen bovenhandse klussen uit als dit met meer pijn gepaard zal gaan.

   Alle bewegingen welke binnen de pijngrens mogelijk zijn mogen gewoon uitgevoerd worden.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg.

Plaats een Reactie

×
Top