Een gescheurde schouderpees

Schouderpees gescheurd?

behandeling gescheurde schouderpees fysiotherapie Amsterdam Oost
Auteur: Erik Versluis, fysiotherapeut
17 augustus 2019
⏱ 6 minuten leestijd

De gescheurde schouderpees

Een gescheurde schouderpees wordt ook wel ‘rotator cuff ruptuur’ genoemd.

Je kunt je pees scheuren door een trauma, bijvoorbeeld een val. De meeste scheuren zien we echter zonder voorafgaand trauma en boven de 60 jaar. Per 10 jaar neemt de kans met 15% toe. Dit worden degeneratieve scheuren genoemd.

De behandeling van de gescheurde schouderpees kan per persoon verschillen. Soms is een snelle operatie gewenst, vaak heeft een afwachtend beleid de voorkeur. Beide methoden kunnen goede vooruitzichten hebben.

Maar wat is nu de beste keuze en behandeling? Je leest het hier.


Functie van de schouderpezen

Om de werking van de schouderpezen beter te kunnen begrijpen beschrijf ik de anatomie en functie even in het kort.

Ons schoudergewricht wordt omgeven door een viertal spieren, de ‘rotator cuff’.
De functie van deze spieren met hun pezen is bewegen en stabiliseren van het schoudergewricht. 

De schouderkop wordt door de rotator cuff goed in de schouderkom gehouden. Samen met de spieren van het schouderblad helpt de rotator cuff bij alle hefbewegingen van de arm.

Op onderstaand plaatje zie je deze 4 schouderspieren afgebeeld.

rotator cuff schouder

Hieronder wordt de ‘hand metafoor’ afgebeeld. Het geeft je een indruk over de ligging van de schouderpezen.

metafoor schouderpezen anatomie ligging

De duim en vingers vertegenwoordigen allemaal een schouderpees.
De bovenste 3 pezen (vingers) liggen dicht naast elkaar. Een scheur van één pees kan zo makkelijk doorlopen naar de naastgelegen schouderpees.

Vergelijk het met een scheur midden in een vel papier. Als je het papier uit elkaar trekt wordt de scheur groter en breidt zich uit.

De ‘grip’ op de schouder wordt minder als meerdere pezen scheuren.
Het heffen van je arm zal dan ook moeizamer gaan. Gelukkig ontstaan peesscheuren niet zo snel op jonge leeftijd. De pezen zijn dan namelijk nog sterk en elastisch. 

Echter, als we ouder worden neemt de sterkte van onze pezen af. We zien de meeste peesscheuren dan ook op latere leeftijd.


Wat zijn de symptomen bij een gescheurde schouderpees? 

Pijn en krachtverlies kunnen symptomen zijn van een gescheurde schouderpees.
Een scheur kan ontstaan na een trauma, zoals een val of een schouder uit de kom. Ook een bestaande, groter wordende scheur kan klachten geven. Dit komt voor op oudere leeftijd.

Krachtverlies bij een gescheurde schouderpees

schouderpees-scheur-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer
Grote peesscheuren kunnen tot krachtverlies leiden. Dit is echter niet altijd het geval.

Zoals eerder is besproken wordt onze schouder omgeven door de rotator cuff. De schouder wordt als het ware ‘opgehangen’ in deze pezen.

Als de scheur zich beperkt tot één of twee pezen dan kunnen de overige pezen het krachtverlies nog goed opvangen. Denk weer even aan plaatje met de ‘hand’. De schouderfunctie blijft zodoende intact.

Het wordt wel een probleem als de peesscheur zicht uitbreidt naar de overige pezen. Dit kan leiden tot een grote scheur waarbij de pezen hun ‘houvast’ op de schouder verliezen. De arm kan onder deze omstandigheden nog maar zeer beperkt geheven worden.

spierzwakte-schouder-gescheurde pees
Grote peesscheuren zien we vaak bij oudere patiënten. De patiënt op de bovenste foto heeft een grote peesscheur in de rechter schouder.
Hij kan zijn rechter arm nog maar gedeeltelijk heffen.


Diagnose gescheurde schouderpees

De diagnose ‘gescheurde schouderpees’ kan soms bij het lichamelijk onderzoek al gesteld worden. De arm kan niet in de lucht worden gehouden nadat deze door de onderzoeker omhoog is gebracht.
Deze test wordt de ‘drop arm test’ genoemd.

schouderpees scheur echoMet behulp van echografisch onderzoek zijn peesscheuren goed in beeld te brengen. Steeds meer fysiotherapeuten bekwamen zich in deze vorm van beeldvormend onderzoek.

Fysiotherapie Middenweg beschikt over een modern echografiesysteem voor schouderdiagnostiek.

Naast echografische beelden vraagt de orthopedisch chirurg vaak een MRI-scan aan. Deze scan geeft namelijk een overzichtelijk beeld van de pees-
condities.

Zo kan bijvoorbeeld de grootte van de peesscheur nauwkeurig worden bepaald. Tegelijkertijd kan beoordeelt worden of de pees nog operatief te herstellen is.

Ook ‘spiervervetting’ kan met een MRI-scan in beeld worden gebracht. Spiervervetting is een complicatie welke kan optreden bij langer bestaande peesscheuren.

Spiervervetting

Vervetting treedt op bij functieverlies van de spier als gevolg van grote peesscheuren. Het spierweefsel neemt in hoeveelheid af en maakt plaats voor vetweefsel.

De spier en pezen verliezen zo definitief hun volume en functie. Operatief herstel is in deze situatie niet meer mogelijk.


Behandeling van een gescheurde schouderpees

De behandeling van een gescheurde schouderpees kan bestaan uit een operatie óf een afwachtend beleid met fysiotherapie. Verreweg de meerderheid van de patiënten kan zonder operatie weer op goed dagelijks niveau terugkeren.

gescheurde-schouderpees- behandeling-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

Operatie van een peesscheur

Bij acuut peesletsel op relatief jonge leeftijd (onder de 50 jaar) kan een operatie gewenst zijn. Zo kan voorkomen worden dat de scheur groter gaat worden. Dit zou namelijk tot verder functieverlies kunnen leiden

Tijdens een operatie wordt de pees gehecht en vastgezet in het bot.
Een fraaie animatie daarvan zie je hieronder.

Ook kan een gezonde pees van de grote rugspier (Latissimus dorsi) verplaatst worden. Deze neemt dan de functie van de beschadigde pees over. In het kader links de oude en rechts de nieuwe situatie.

gescheurde-schouderpees-operatie-verplaatsing-pees
Bij oudere patiënten kan sprake zijn van schouderartrose (slijtage). Vaak zijn daarbij meerdere schouderpezen gescheurd.Dit kan tot aanhoudende pijn en blijvend krachtverlies van de schouder leiden. Deze ‘versleten’ pezen zijn niet meer operatief te herstellen.

De chirurg kan in dit geval kiezen voor het plaatsen van een bepaald type schouderprothese. Bij deze operatie worden de kop en kom omgedraaid. Dit wordt een ‘reversed schouderprothese’ genoemd.

schouderprothese omgekeerd delta

Door de bijzondere plaatsing van de prothese kan de sterke ‘Deltaspier’ de heffunctie van de arm overnemen.

Niet opereren bij een peesscheur

Niet opereren kan in veel gevallen tot goede uitkomsten leiden. Dit weet ik uit eigen ervaring en recente wetenschappelijke studies. Met name langer bestaande peesscheuren hebben geen operatieve behandeling nodig. De schouderfunctie herstelt meestal weer op acceptabel niveau.

Bij aanhoudende pijnklachten kan een injectie of ontstekingsremmer helpen. Dit maakt de weg vrij voor oefentherapie.

Een oefentraject van 3 tot 6 maanden is raadzaam. Dit is een rekbare periode omdat de herstelduur per persoon kan verschillen.


Kan een peesscheur vanzelf genezen?

Een peesscheur geneest niet meer spontaan. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat functieherstel van de schouder niet meer mogelijk is. Kleine scheuren leveren in het algemeen geen problemen op. Of er klachten en beperkingen ontstaan hangt of van de grootte en lokatie van de peesscheur. Zie ook onder kopje ‘symptomen bij een gescheurde schouderpees’.


Revalidatie na een gescheurde schouderpees

Revalidatie van een geopereerde schouderpees vraagt een serieuze aanpak en geduld. De hersteltijd kan namelijk wel 6 tot 9 maanden in beslag nemen.

 • De eerste 6 weken staan in het teken van peesherstel. De gehechte pees dient namelijk weer goed vast te groeien en mag niet teveel worden belast. Om die reden wordt de arm in een sling gedragen.

gescheurde-schouderpees- immobilisatie-brace

 • Ongeveer 7 tot 12 weken na de operatie wordt accent op herstel van beweeglijkheid en spierfunctie gelegd. Je zult merken dat de schouderpijn vermindert. Je kunt de arm onder schouderniveau weer redelijk gebruiken. Fietsen, autorijden en bureauwerk is in deze periode weer toegestaan.
 • Na 3 tot 6 maanden zul je een grote vooruitgang maken.  Het accent van de therapie ligt op herstel van dagelijkse functies. Explosief schouderbelastende sporten dienen nog vermeden te worden. Bij bovenhandse sporters kan de revalidatieduur wel 9-12 maanden duren. De schouder- en schouderpezen worden bij deze groep namelijk meer belast.

Het herwinnen van de sportspecifieke kracht en -beweeglijkheid is in deze fase de voornaamste doelstelling. Zonder operatie is de revalidatie korter, er zijn immers geen pezen gehecht.
De oefentherapie kan zodoende sneller worden opgebouwd.

De intacte schouderspieren moeten nu extra worden geoefend. Zij moeten het functieverlies van de beschadigde pees namelijk overnemen.

schouderoefeningen na peesscheur revalidatie

Ook de ‘sturende’ spieren van het schouderblad dienen goed geoefend te worden. Het schouderblad begeleidt het schoudergewicht namelijk bij onze armbewegingen. Hoe goed de schouderfunctie uiteindelijk herstelt verschilt per persoon.

Volledig herstel van de schouderfunctie is overigens niet in alle gevallen mogelijk. Enig krachtverlies of beperkte beweeglijkheid wordt nog wel eens gezien. Hier hoef je gelukkig niet al te veel van te merken.

Samenvatting.

 • Ons schoudergewricht wordt omgeven door 4 schouderpezen, de rotator cuff.  Deze spelen een belangrijke rol in het bewegen en stabiel houden van het schoudergewricht.
 • Klachten als gevolg van peesscheuren kunnen variëren. Peesscheuren hoeven niet altijd tot klachten te leiden. Zoals we zien op oudere leeftijd.
 • Een gescheurde schouderpees kan na een trauma of spontaan ontstaan. Spontaan ontstane scheuren zien we als gevolg van ouderdom.
 • De diagnose is met behulp van lichamelijk onderzoek, echografie of een MRI-scan eenvoudig te stellen.
 • De behandeling kan bestaan uit afwachten met fysiotherapie of opereren. Acute peesscheuren op relatief jonge leeftijd komen in aanmerking voor operatie.
 • Bij de operatie wordt de pees gehecht of vastgezet in het bot.
 • Als de schouderfunctie redelijk goed is kan een afwachtend beleid een goede keuze zijn.
 • De revalidatie na een schouderpees operatie duurt gemiddeld 6 tot 9 maanden. Bij bovenhandse sporters kan dit uitlopen tot 12 maanden.
 • Volledig herstel van de schouderfunctie hoeft niet altijd plaats te vinden. Een afname van beweeglijkheid en kracht wordt vaak gezien.

Deze blog is op 07-10-2018 geplaatst en geactualiseerd op 13-02-2020

Bron:

 • Journal of Shoulder Elbow Surgery Mar; 27 (3);444-448; What happens to patients when we do not repair their cuff tears.Five-year rotator cuff quality-of-ligve index outcomes following nonoperative treatment of patients with full-thickness rotator cuff tears.
 • Rotator cuff tears: An evidence based approach; World J Orthop. 2015 Dec 18; 6(11): 902–918.
 • Systematic Review of All-Arthroscopic Versus Mini-Open Repair of Rotator Cuff Tears: A Meta-Analysis; Scientific Reports volume 6, Article number: 22857 (2016)
Delen:
 • Pieter de Wit

  11 januari 2020 bij 09:59 Beantwoorden

  Goedemorgen,

  Mijn naam is Pieter de Wit, leeftijd 72 jaar. Probleem is een afgescheurde schouderpees. Tevens is de biceps pees volledig verdwenen. Geadviseerd werd door de orthopeed een schouderoperatie te laten ondergaan. Ik zelf wil via therapie het e.e.a. herstellen middels de spieren. Heeft u nog suggesties ?. Ik ben nog vitaal en en ben nog zeer actief . Krachtinspanning is nu in mindere maten aanwezig.

  • Redactie

   15 januari 2020 bij 21:19 Beantwoorden

   Peesscheuren komen op oudere leeftijd veelvuldig en spontaan voor. Dit hoeft niet tot ernstig functieverlies te leiden. Mocht de kracht in de arm nog redelijk tot goed zijn dan verdient een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden met oefentherapie de voorkeur. Mocht dit niet tot afname van pijn en functieverbetering leiden dan kan vervolgonderzoek wenselijk zijn. Een volledig verdwenen bicepspees leidt tot gering krachtverlies in de arm. Dit behoeft geen verdere behandeling. Integendeel; de bicepspees wordt tijdens een operatie vaak bewust verwijderd ten einde minder irritatie in de schouder te geven.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg

 • Cox Linda

  24 februari 2020 bij 20:49 Beantwoorden

  Beste,
  Ik heb een partiële supraspinatuspees met bursitis. Moet ik dan even stoppen met oefeningen want die oefeningen met elastische ban doen pijn.
  MVG
  Linda Cix

  • Erik Versluis

   24 februari 2020 bij 21:42 Beantwoorden

   Beste Linda,

   Het is mij niet duidelijk of de oefeningen van begin af aan al pijnlijk zijn en in welke richting deze worden uitgevoerd. Een partiële supraspinatus ruptuur kan met een tijdelijke bursitis gepaard gaan. Hefbewegingen of oefeningen uitgevoerd boven schouderniveau kunnen dan pijnlijk zijn. Mochten de pijnklachten je hinderen bij het goed kunnen uitvoeren van de oefening dan zou ik dit voor een bepaalde tijd nalaten. Je zou kunnen proberen de elastische band wat langer te maken, dit is minder belastend voor de schouder. Je zou tijdelijk ‘isometrische’ oefeningen kunnen doen. Met ‘isometrische’ oefeningen span je de spier aan zonder een beweging maken. Bijvoorbeeld duwen tegen een muur of je arm naar binnen- of buiten draaien waarbij je het elastiek nauwelijks verlengt. Dit geeft in het algemeen minder pijn. Hoop dat je met deze adviezen even verder aan de slag kunt gaan. Met groet, Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg, Amsterdam

 • Annette Deckers

  5 juli 2020 bij 17:27 Beantwoorden

  Ik heb een afgescheurde schouderpees
  Maar ik krijg geen opaatje ivm leeftijd 67
  Jaar is nu 3 weken geleden
  Hoelang duurt redelijk herstel

  • Erik Versluis

   7 juli 2020 bij 11:49 Beantwoorden

   Geachte mevrouw Deckers,

   Indien er sprake is van 1 gescheurde schouderpees mag u er vanuit gaan dat uw schouderfunctie binnen 3 maanden weer op acceptabel niveau is. Van belang is de eerste fase de schouder binnen de pijngrens te bewegen. Meestal zijn dit de armbewegingen onder schouderniveau. Absolute rust is dus niet nodig. Het is wel verstandig u bij de oefeningen te laten adviseren / begeleiden door een (schouder) fysiotherapeut.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • Maria Cathalina

  18 september 2020 bij 15:16 Beantwoorden

  Ik ben een vrouw van 50 jaar. Als gevolg van een val is mijn supraspinatus volledig afgebroken. Er zijn inmiddels 3.5 maanden voorbij. Ook fysio gekregen intussen. Op de mri is te zien dat de gebroken pees inmiddels is weggetrokken. Die pees moet weer teruggetrokken worden om vastgezet te worden.Ik rook niet. drink bij gelegenheden. Ik ben niet erg sportief maar ben sinds een jaar wel flink in beweging. Wat is aan te raden, doorgaan met fysio of operatie.

  • Erik Versluis

   20 september 2020 bij 18:01 Beantwoorden

   Beste mevrouw Cathalina.

   Van de 4 schouderpezen is de supraspinatus wat betreft zijn functie het minst belangrijkst. We weten uit studies dat, ondanks een peesscheur, er zonder operatie weer goed tot acceptabel functieherstel kan plaatsvinden. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden met fysiotherapie is belangrijk.

   Zou men wel willen opereren dan dient hier niet te lang mee gewacht te worden. De kwaliteit van het peesrestant en spier neemt namelijk af.
   De kans op succes wordt daardoor aanzienlijk minder.

   Ik kan uit uw verhaal niet opmaken hoe uw schouderfunctie is. Maar als u merkt dat er geleidelijk verbetering in uw schouder en armfunctie optreedt, dan heeft doorgaan met fysiotherapie wat mij betreft de voorkeur. U zou dit natuurlijk ook nog met uw behandelend fysiotherapeut en orthopedisch chirurg kunnen bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapeut

 • claeys christiaan

  13 december 2020 bij 14:48 Beantwoorden

  beste, een vraag,
  ik ben 59 jaar en geopereerd aan beide schouders van spierscheuren
  links is in orde,
  maar rechts is terug een grote scheur ontdekt via de scan ,
  deze is ontstaan volgens mij daar ik gevallen ben enkele maanden geleden
  na bespreking met de artsen is een voorstel gedaan om terug te opereren en te zien, als de herstlling nog kan gebeuren
  en de bestaande pees nog hechtbaar is
  dit zien ze als ze aan het opereren zijn
  mijn vraag , indien er geen herstelling meer mogelijk is kunnen er dan geen andere pezen of stukjes gebruikt worden van ergens anders ,
  heb ik mij laten vertellen , of is dit niet mogelijk
  indien niet meer mogelijk is, kan ik verder zonder deze pees ,
  en zoniet wat dan,
  tis dat ik zelfstandig ben en nog enkele jaren zou willen verder werken,
  dan wel op een lager ritme ,
  ik ben aan het luisteren om toch te proberen en aanvaardbare oplossing te vinden
  alvast bedankt voor de moeite

  • Erik Versluis

   14 december 2020 bij 10:21 Beantwoorden

   Geachte heer Claes,

   Vooropgesteld is het bekend dat gehechtte peesscheuren in de schouder in de tijd opnieuw kunnen scheuren. Dit gebeurt veelal zonder symptomen en functieverlies van de de schouder. Mocht in u geval de pezen niet meer te hechten zijn dat kan er mogelijk een peesverplaatsing gedaan worden. De chirurg kan dan de pees van de grote rugspier (Latissimus dorsi) verplaatsen. De overige schouderpezen moeten dan nog wel een acceptabele functie hebben.

   Zoniet, dan kan er in geval van ernstig functieverlies een omgekeerde schouderprothese geplaatst worden. Zie ook: https://fysiotherapiemiddenweg.nl/nieuws/herstel-na-een-schouderprothese/

   Chirurgen gaan echter niet over een nacht ijs. Een afwachtende periode van 3 tot 6 maanden wordt vaak aangehouden. Dit om te zien of de schouder op natuurlijke wijze nog in functie kan verbeteren.
   Bij een redelijke schouderfunctie ben ik voorstander van een afwachtend beleid van minimaal 6 maanden. De meeste progressie in deze periode te verwachten.

   Bespreek uw vragen in ieder geval ook met uw behandelend artsen en behandelend fysiotherapeut/kinesist.

   Veel sterkte.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapeut, Fysiotherapie Middenweg Amsterdam

 • Spiltyns peter

  11 januari 2021 bij 20:18 Beantwoorden

  Hallo, ik ben 55 jaar en altijd zwaar werk gedaan ( keukenplaatser kasten,graniet enz….) nu heb ik onlangs een spierscheur opgelopen in de bovenarm aan het capsel volgens de ortopedist, na echo heeft hij mij een cortisone spuit gezet vooraan de schouder.
  Nu,hij zegt mij dat een spierscheur nooit meer zal herstellen maar dat door de cortisone de ontsteking en pijn na een paar dagen gaat verdwijnen en dat ik nooit meer zwaar werk kan doen omdat de spier tot halfweg gescheurd is een opp. Van 7x4x5 mm en dat dit nooit meer hersteld alleen door zwaar te tillen ze naderhand helemaal gaat doorscheuren wat denk je hiervan.
  Grt peter

  • Erik Versluis

   12 januari 2021 bij 12:59 Beantwoorden

   Beste Peter,

   Weet je ook om welke pees het gaat? De orthopeed heeft gelijk dat de de pees niet meer gaat herstellen. Dit betekent overigens niet dat je een slechte armfunctie overhoudt, zelfs niet als de pees verder scheurt.

   Ik zou op voorhand dan ook niet durven zeggen dat je nooit meer zwaar werk kunt doen. Je kunt ook met een peesscheur prima functioneren. Dit leert ook de praktijk.

   Mogelijk zou je wel wat meer meer moeite kunnen hebben met bovenhands werk.

   MvG Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

 • i Talas

  15 februari 2021 bij 23:36 Beantwoorden

  beste ,
  mijn moeder is 76 jaar oud en diabetes patient, bijna 1 jaar terug is ze gevallen en hierbij is haar schouderpees gescheurd., blijkt uit foto.
  operatie is niet mogelijk. ze heeft pijn en minderkracht. wat kan er gebeuren tijdens operatie en na operatie. is dit met andere middelen te behandelen

  • Erik Versluis

   16 februari 2021 bij 09:26 Beantwoorden

   Beste meneer/mevrouw,

   Gezien de leeftijd en diabetes van uw moeder is men erg terughoudend met schouderpeesoperaties. De kans op complicaties is bij deze patiënten groter. En een pees na een jaar nog proberen te hechten is niet mogelijk. Mogelijk wegen de nadelen dus niet op tegen de te behalen voordelen.

   Fysiotherapie in combinatie met een ontstekingsremmende injectie kan de pijn verminderen en haar schouderfunctie verbeteren. Ik kan alleen niet uit uw bericht opmaken of zij dit ook gehad heeft. Mocht zij dit niet of slechts beperkt gehad hebben dan zou het zinvol kunnen zijn dit weer op te pakken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, Fysiotherapie Middenweg

 • Tirza Atsma

  19 februari 2021 bij 08:42 Beantwoorden

  Goedemorgen,
  toevalig kom ik op deze site omdat ik onderzoek wat ik wel en niet mag.
  Ik heb na een jaar eindelijk duidelijkheid, een jaar gelden ben ik tegen een kast gelipen met mn schpuder ik ben een vrouw van 44 jaar. Eerst dacht ik dit wordt een flinke blauwe plek, maar eindelijk een fot, ze zagen niks. Een maand later een echo toen werd er eenbreukje geconstateerd, een week later een spuit en nu is na een MRI, we zijn een jaar verder, eindelijk duidelijk geworden dat ik een scheur in de schouderpees en een breukje in het ravensbekuitsteeksel heb.
  Nu werk ik 4 dagen met kleuters en mn werkgever zit me op de nek. Wat mag ik wel en niet doen.
  Ik heb veel pijn.
  Nu wil de orthopeet weer twee spuiten zetten en fysio. Maar ik heb er geen goed gevoel over…
  Ik kan mn arm vrij bewegen de schouderkom is vrij.
  Maar bij enige belasting heb ik al weer veel pijn en slaap ik weer niet en heb krachtverlies . Ik kan zeg maar niet een bloemenspuit bedienen. Die knijp beweging lukt niet
  Onderarm van rechts naar links draaien gaat wel redelijk maar voel ik wel. Van rechts naar links is pijnlijk
  Heeft u advies

  • Erik Versluis

   19 februari 2021 bij 16:50 Beantwoorden

   Beste mevrouw Atsma,

   U geeft aan al een jaar klachten te hebben waarbij destijds sprake was van een botbreukje en scheur in de schouderpees. Dit is erg lang. Doorgaans moet er binnen een aantal maanden toch wel een acceptabele verbetering zijn opgetreden.

   Het is mij niet duidelijk of u al fysiotherapie heeft gehad en weer moet hervatten, of nu pas moet gaan starten. Mocht u nog geen therapie hebben gehad dan kan schouderfysiotherapie u een eind verder brengen. Een breukje van het ravebekuitsteeksel kan in deze fase naar mijn mening geen klachten meer geven.

   Dit geldt wel voor een scheur in de schouderpees, als deze groot is en doorloopt van de voorkant naar de achterkant. Dit kan ik helaas niet uit uw verhaal opmaken. Een grote scheur in de infraspinatus (achterzijde schouder) of subscapularis (voorzijde schouder) kan tot krachtverlies en aanhoudende functiebeperking leiden.

   Een injectie kan de pijn verlichten maar verhelpt het euvel niet. De effectiviteit van injecties is bij langdurige klachten trouwens heel beperkt.
   Mocht u al uitgebreid therapie hebben gehad dan zou u nog eens een 2e mening kunnen aanvragen.

   Alvorens dit te doen is het wellicht goed uw klachten eerst met de (behandelend) fysiotherapeut en orthopeed te bespreken.

   Met vriendelijke groet,

   Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

Plaats een Reactie

×
Top