Schouderfysiotherapie in Amsterdam

schouderklachten-advies-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

Erik Versluis fysiotherapeut
Gepubliceerd: 01-11-2020
⏱ Leestijd: 6 minuten

Schouder
fysiotherapie in Amsterdam

Schouderfysiotherapie is een specialisme bij Fysiotherapie Middenweg in Amsterdam.
De praktijk komt hiermee tegemoet aan de zorgbehoefte van mensen met (chronische) schouderklachten uit Amsterdam en de omliggende regio’s.

Schouderklachten komen veel voor.
Zo wordt geschat dat per jaar 31% van de Nederlandse bevolking schouderklachten heeft. In een periode van 1-3 jaar geeft zelfs 40%-54% van de mensen aan aanhoudende klachten te blijven ervaren.

In dit artikel worden de meest voorkomende schouderklachten bij Fysiotherapie Middenweg besproken. Bij aantal onderwerpen kun je uitgebreidere informatie krijgen door op de link in de tekst te klikken.

Vind je geen of onvoldoende antwoord op je vraag? Stel deze dan gerust in het reactieformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt gegarandeerd binnen enkele dagen een antwoord.


Diagnostiek van de schouder

Het schoudergebied bestaat uit diverse pezen, spieren banden en gewrichten. Letsel van één of meerdere van deze structuren kan tot pijn tijdens het bewegen leiden.

Het succes van de behandeling wordt bepaald door de juiste klinische diagnose, lokatie van het letsel en inzicht in de afwijkende bewegingspatronen.

schouderfysio Amsterdam
Lichamelijk onderzoek

Met behulp van het lichamelijk onderzoek wordt de schouderfunctie beoordeelt. Het schoudergewricht kan op pijn, kracht en beweeglijkheid onderzocht worden.

Zonder beeldvormend onderzoek zijn we echter niet goed in staat de exacte lokatie van het schouderprobleem te bepalen.

Dit komt omdat alle schouderweefsels zeer nauw met elkaar verbonden zijn.  Functie en pijnprovocatie onderzoek geeft dan ook geen betrouwbare informatie over de exacte lokatie van het schouderprobleem.

echografie schouderfysiotherapie Amsterdam
Echografie

Echografisch onderzoek heeft een toegevoegde waarde. Met echografie kunnen alle schouderstructuren goed in beeld worden gebracht.

Met behulp van echografie kan bepaald worden of er sprake is van een pees- of slijmbeursontsteking. Ook kleine- of grote peesscheuren kunnen zichtbaar worden gemaakt.

Echografie heeft een meerwaarde als een snelle medische behandeling wenselijk is. Bijvoorbeeld in geval van een peesscheur of schouderbreuk.

Meer informatie over echografie bij Fysiotherapie Middenweg 


Schouder
fysiotherapie 

Schouderklachten worden bij Fysiotherapie Middenweg ingedeeld in een aantal categorieën. Deze bespreek ik hieronder.

 • Klachten vanuit de schouderspieren

Spieren in de schouder en de regio van het  schouderblad kunnen pijnlijk zijn. Dit worden in de literatuur myofasciale triggerpoints genoemd.

De voornaamste oorzaken zijn acute- of chronische overbelasting. Te denken valt aan een spierverrekking door een val of intensief beeldscherm werk.

triggerpoints schouderfysiotherapie Amsterdam
Myofaciale triggerpoints zijn druk -en rekpijnlijke punten in de spier. Deze kunnen verantwoordelijk zijn voor de uitstralende pijn naar nek, arm en hand.

Dit type schouderklachten zie ik in toenemende mate gedurende de Coronacrisis. Mensen werken meer thuis waarbij het werkcomfort vaak te wensen overlaat.

De behandeling richt zich op verminderen van spierspanning, behandeling van triggerpoints, stressvermindering en houding- en leefstijladviezen.

Meer informatie over myofasciale triggerpoints 

 • Pees- en slijmbeursgerelateerde schouderklachten

Dit zijn de meest voorkomende schouderklachten. Pees- en slijmbeursklachten vallen onder het ‘Subacromiaal Pijnsyndroom‘.

Je ervaart een pijnlijk bewegingstraject tijdens het heffen van je arm. Bij het volledig omhoog brengen van de arm verdwijnt de pijn meestal weer.

Schouderfysiotherapeut Amsterdam slijmbeursontsteking
De behandeling richt zich op het verminderen van pees- en slijmbeursbelasting. Daarnaast wordt de schouder- en schoudergordel functie geoefend.

 • Instabiliteit klachten van de schouder

Er is sprake van een instabiele schouder als de schouderkop bijna of helemaal uit de kom gaat. Fysiotherapeuten spreken ook van een instabiele schouder als de patiënt het gevoel heeft dat de schouder uit de kom gaat.

Een trauma, bewegingsangst, een overbeweeglijk schoudergewricht met onvoldoende spierfunctie kunnen tot instabiliteit óf een gevoel van instabiliteit leiden.

schouder uit de kom schouderfysiotherapeut Amsterdam
In beide gevallen richt de behandeling zich op functietraining van de schouder- en schouderbladspieren. Deze hebben een belangrijke stabiliserende functie. Een operatie kan in sommige gevallen overwogen worden als oefentherapie geen effect heeft.

Meer weten over een schouder uit de kom

 • klachten na breuk van de schouder

Een schouderbreuk ontstaat vaak na een val. Ook een schouderontwrichting (uit de kom)kan tot een breuk leiden. Breuken kun variëren van klein tot groot. Bij grote breuken kan een operatie noodzakelijk zijn om de breuk te stabiliseren.

gebroken-schouderkop-tuberculum majus/
De behandeling richt zich op herstel van beweeglijkheid, spierkracht en armfuncties zoals tillen en reiken. De schouderfunctie kan over het algemeen weer prima herstellen.

Na een operatie kan de schouderbeweeglijkheid voor een tijd beperkt zijn. Ik zie hier veel variaties in. De uiteindelijke schouderfunctie kan na ongeveer een jaar vastgesteld worden.

 Meer informatie over de schouderbreuk.

 • Bewegingsbeperking van de schouder

Schouderslijtage (artrose) en een Frozen Shoulder kunnen tot ernstige bewegingsbeperking van de schouder leiden

 • Schouderarthrose/slijtage

Schouderslijtage wordt ook wel omartrose genoemd. Het treedt in het algemeen op latere leeftijd op. Symptomen zijn aanhoudende pijn en  toenemende bewegingsbeperking van de schouder.

Soms komt schouderslijtage al op jongere leeftijd voor. Een trauma zoals een ernstige schouderbreuk kan hier aan vooraf zijn gegaan.

schouderslijtage schouderfysio Amsterdam
Schouderfysiotherapie kan tot pijnafname en functieverbetering leiden. Een operatie kan zo worden voorkomen of uitgesteld.

Een schouderprothese kan uitkomst bieden als de fysiotherapeutische behandeling geen effect meer heeft.

Meer informatie over de schouderprothese 

 • Frozen shoulder

Een frozen shoulder is een totale verstijving van de schouder. Dit kan spontaan ontstaan of het gevolg zijn van een trauma of operatie.

De ontwikkeling van een frozen schouder verloopt geleidelijk. Meestal is de schouder in het begin nog goed beweeglijk en staan de pijnklachten op de voorgrond.

De fysiotherapie is gericht op het herstellen van de schouderbeweeglijkheid en dagelijkse functies. Volledig functieherstel is vrijwel altijd mogelijk.

Meer informatie over de frozen shoulder

ac gewricht klachten fysiotherapie middenweg amsterdam oost

 • Klachten aan het ‘sleutelbeengewricht’

Het sleutelbeen is een langwerpig rond bot. Deze verloopt tussen het borstbeen en de top van de schouder. De verbinding met het borstbeen wordt het SC gewricht genoemd. De verbinding met de schouder het AC gewricht.

Klachten van het AC gewricht komen het vaakst voor. Overbelasting, een val op de schouder of slijtage (artrose) zijn de meest voorkomende oorzaken.

De fysiotherapeutische behandeling richt zich op het aanleren van een goed bewegingsgedrag. Dit zou overbelasting van het gewricht kunnen verminderen. Uit ervaring blijkt dat dit een positieve invloed op de pijnklachten en schouderfunctie kan hebben.

Indien er sprake is van ernstige slijtage dan kan een operatie uitkomst bieden.

Meer weten over klachten aan het AC gewricht

 • Schouderklachten bij jeugdigen

Hoewel minder vaak, kunnen ook bij jongeren schouderklachten voorkomen. Slijtage en chronische schouderpeesontstekingen kunnen bij deze groep worden uitgesloten.

schouderklachten kinderen schouderfysio Amsterdam
Een verkeerde houding, een erg soepel schoudergewricht met slechte spierfunctie en inactieve levensstijl kunnen schouderklachten veroorzaken. Het toegenomen gebruik van (spel) computers, tablets en smartphones zijn hier mede schuldig aan.

Van belang is bewustwording te realiseren bij ouders en kinderen. Het stimuleren van gezond leef- en beweeggedrag zou de sleutel tot succes moeten zijn.

 • Chronische schouderklachten

Niet iedere schouderklacht herstelt voorspoedig. Zo weten we dat 50% van de mensen na 6 maanden nog klachten ervaart. 60% zelfs na een jaar.

Chronische schouderklachten kunnen tot een achteruitgang in functie leiden. Dit kan de kwaliteit van leven flink verminderen.

Het herstel kan door meerdere factoren vertragen. Voorbeelden zijn: – werkloosheid, – fysieke overbelasting, -onbegrip uit de omgeving en een slechte lichamelijke conditie.

De fysiotherapie richt zich op het oefenen van de fysieke beperkingen, stimuleren van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Een multidisciplinaire behandeling (meerdere zorgverleners) kan nodig zijn

 • Nek-schouderklachten met uitstraling

Nek-schouderklachten kunnen uitstralende pijn en tintelingen in de arm en hand geven. Van belang is te onderzoeken of de klachten hun oorsprong in nek of schouderregio hebben.

schouderklachten-uitstralende pijn-illustratie
Uitstralende pijn in arm of nek komt veel voor bij mensen met bureauwerk. Zeker in de Coronatijd waarbij veel wordt thuis gewerkt.

Grofweg kun je stellen dat schouder en armpijn tijdens nekbewegingen meer in de nek zijn gelokaliseerd. Pijn bij het bewegen van de arm is over het algemeen meer in de schouder gelokaliseerd.

Meer informatie over nek schouderklachten met uitstraling

Delen:

Plaats een Reactie

×
Top