Schouderpijn na een val

schouderpijn na een val fysiotherapie middenweg

Erik Versluis fysiotherapeut
Gepubliceerd: 12-12-2021
⏱ Leestijd: 6 minuten

Schouderpijn na een val

Schouderklachten na een val worden in de fysiotherapiepraktijk veel gezien.

Deze kunnen uiteenlopen van slechts een lichte kneuzing tot ernstig letsel zoals een schouderbreuk op peesscheur. Soms is men zich daar niet altijd bewust van. De ernst van het letsel is, zeker in het acute stadium niet altijd goed in te schatten.

Ik zal de meestvoorkomende schouderaandoeningen ten gevolge van een val bespreken.


Gekneusde schouder

Een kneuzing kan ontstaan na een val op de schouder of tegen een hard voorwerp. Binnen alle schouderongevallen is de kneuzing de lichtste variant.

Een kneuzing ontstaat door een zogenaamd ‘stomp trauma’. Dit is een van buitenaf inwerkende kracht op het lichaam, zonder dat hierbij de huid doordrongen wordt.

gekneusde schouder Fysiotherapie Middenweg

Een kneuzing leidt tot een beschadiging van het weefsel onder de huid, zoals de schouderspier. Dit spierweefsel is rijk voorzien van bloedvaten en kan bij letsel een bloeduitstorting geven.

Hoe voelt een schouderkneuzing?

Na een kneuzing voelt je schouder ‘beurs’ aan en is een aantal dagen pijnlijk bij het bewegen. Het heffen of strekken van je arm zal dus tijdelijk gevoelig zijn. Ook druk op je schouder, bijvoorbeeld tijdens het liggen, kan pijnlijk zijn. Dit kan ongemak geven tijdens het slapen.

Wat moet ik doen?

Belast arm de eerste dagen niet te teveel. Zo geef je de kneuzing rust.Dus niet teveel reiken en heffen van je arm. Je zult merken dat na een aantal dagen de pijnklachten afnemen en je arm weer beter te heffen is.

Hoe verloopt het herstel?

Een kneuzing van de schouderspier herstelt gemiddeld genomen binnen 2 weken. Verdere behandeling is niet nodig.


Schouderluxatie

Tijdens een val met uitgestrekte arm naar voren of opzij kan de arm uit de kom gaan (luxatie). Dit kan in voor- of achterwaartse richting zijn.
De luxatie naar achter komt minder vaak voor.

schouder uit de kom schouderfysiotherapeut Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

Hoe voelt een schouderluxatie?

Vrijwel iedere patient voelt ‘dat de schouder niet goed zit’. De schouder is erg pijnlijk en nauwelijks te bewegen.

Een schouderluxatie veroorzaakt een ‘bult’ aan de voor- of achterzijde van het schoudergewricht. Daarbij kan er een zichtbare deuk aanwezig zijn. Dit wordt veroorzaakt door de  verplaatste schouderkop.

Wat moet ik doen?

Soms kan de schouder niet helemaal uit de kom gaan en uit zichzelf terugschieten. Dit wordt een subluxatie genoemd. Je merkt dit doordat je arm plots weer vrij kunt bewegen. Een subluxatie hoeft doorgaans niet verder onderzocht of behandelt te worden.

Bij een volledige luxatie ben je niet meer in staat de arm te bewegen. De ontwrichtte schouderkop en daarbij optredende spierspanning beletten je dit te doen.

De schouder moet door ambulancepersoneel of bij de eerste hulp in het ziekenhuis teruggezet worden. Dit gebeurt onder een lichte verdoving (roesje). Een röntgenfoto en verder onderzoek moet bijkomend letsel uitsluiten.

Meestal wordt je voor fysiotherapeutische behandeling doorverwezen.

Hoe verloopt het herstel?

Als je je schouder uit de kom hebt gehad is volledig herstel na 6 weken weer mogelijk. Mocht je schouder te vaak en te makkelijk uit de kom gaan, dan kan een operatie uitkomst bieden.

Lees hier meer over de ‘schouder uit kom’


Schouderbreuk

Een schouderbreuk kan optreden door een val op de schouder of met gestrekte arm. De breuk kan variëren van zeer klein tot groot waarbij de stand van de schouder en arm veranderd kan zijn.

Kleine breuken kunnen gemist worden. Men denkt bijvoorbeeld slechts een kneuzing te hebben opgelopen en wacht geduldig af. Maar zelfs een röntgenfoto kan een kleine breuk missen.

gebroken schouder schouderprothese fysiotherapie Middenweg Amsterdam OOst

Hoe voelt een schouderbreuk?

Kleine breuken kunnen in het acute stadium dezelfde klachten geven als een flinke kneuzing. Wel is het zo dat pijn en functiebeperking langere hersteltijd vragen. Weken tot een paar maanden zijn geen uitzondering.

In geval van een grote schouderbreuk kan er, zoals gezegd, een veranderde stand van je arm optreden. Je arm is niet meer op te tillen en doorgaans wordt de diagnose spoedig in het ziekenhuis gesteld.

Wat moet ik doen?

Bij een kleine breuk is over het algemeen geen medische behandeling nodig. Een mitella kan voor de eerste 3 weken de schouder comfort bieden. Daarna mag op geleide van pijn je arm weer verder bewogen worden.

Bij grote breuken is de immobilisatieduur langer. Houdt rekening met 6 weken. Dit geldt ook voor geopereerde breuken.

Hoe verloopt het herstel?

Kleine schouderbreuken herstellen voorspoedig. Je schouder en arm kunnen nog wel een aantal weken pijnlijk zijn.

Grote schouderbreuken vragen langere hersteltijd. 3 tot 6 maanden is geen uitzondering. Na een operatie kan er (tijdelijke) verstijving van het schoudergewricht optreden. Dit kan de langere revalidatieduur verklaren.

Een blijvende functiebeperking kan na een grote breuk niet helemaal uitgesloten worden. Door de breuk kan de oorspronkelijke vorm (anatomie) van de schouder blijvend veranderd zijn. Dit kan bijvoorbeeld een draaibeperking van je schouder geven.

Lees hier meer over ‘de schouderbreuk’ 


Sleutelbeenbreuk

Een sleutelbeenbreuk ontstaat als gevolg van een val op de schouder. Bij wielrenners komt dit letsel veel voor.

Je zult ongetwijfeld wel eens de onfortuinlijke Tour de France-renner na een valpartij langs de kant van de weg hebben zien staan. Zijn onderarm met pijn verbeten gezicht ondersteund tegen het lichaam aangedrukt.

gebroken sleutelbeen fysiotherapie Middenweg

Hoe voelt een breuk van het sleutelbeen?

De stand van het sleutelbeen kan door de breuk zichtbaar veranderd zijn. Er kan dan een bult of knik te zien zijn. Men grijpt na een val in een reflex de onderarm vast en houdt deze tegen het lichaam aan.

Wat moet ik doen?

Ga bij het vermoeden van een sleutelbreenbreuk altijd naar de huisarts of eerste hulp. Een röntgenfoto kan bij twijfel uitsluitsel brengen. Het medische beleid wordt bepaald door de ernst van de breuk en standverandering,

Hoe verloopt het herstel?

Mijn ervaring is dat de meeste sleutelbeenbreuken zonder operatie, en met fysiotherapeutische hulp prima kunnen herstellen. Een termijn van 6-8 weken wordt hierbij aangehouden. Na een sleutelbeen operatie kan de hersteltijd wat langer zijn.


Letsel van het AC gewricht

Het AC gewricht wordt gevormd door het uiteinde van het sleutelbeen en een botrand van het schouderblad. Het bevindt zich bovenop de schouder. Door de val kunnen de gewrichtsbandjes verrekken of zelf scheuren. Dit kan tot een hoogstand van het sleutelbeen leiden.

val schouder AC letsel fysiotherapie Middenweg

De grootte van het letsel worden weergeven in zogenaamde ‘Tossy’ of ‘Rockwood’ gradaties. Dit kan variëren van mild (1) tot ernstig (6).

Hoe voelt een AC gewrichtletsel?

Na de val  voel je scherpe pijn bovenop je schouder. Er kan een lokaal een ‘bult’ zichtbaar zijn. Dit is het omhooggekomen uiteinde van het sleutelbeen.

Wat moet ik doen?

Een röntgenfoto of echografie kan de diagnose bevestigen. Daarnaast kan er bijkomend botletsel in beeld brengen worden gebracht.

De meeste AC letsels (Tossy 1 tot 4) kunnen met fysiotherapeutische hulp behandeld worden. Bij letsels hoger dan Tossy 4 wordt soms een operatie voorgesteld.

Hoe verloopt het herstel?

Verreweg de meeste AC letsels herstellen voorspoedig. De hersteltijd kan 6 weken tot 6 maanden bedragen. Hier zit, zoals je leest een grote marge tussen. De ernst van het AC letsel is hier vreemdgenoeg niet bepalen in.

Lees hier meer over het ‘AC gewicht’ 


Gescheurde schouderpees

Aanhoudende schouderpijn na een val kan veroorzaakt worden door een scheur van 1 of zelfs meerdere schouderpezen. De kans hierop wordt groter als we ouder worden. Met toename van de leeftijd wordt de sterkte van onze pezen namelijk minder.

gescheurde schouderpezen schouderprothese fysiotherapie middenweg amsterdam oost

Hoe voelt een schouderpeesscheur?

Een scheur van de schouderpees is lastig waar te nemen. De ernst van de pijn en functiebeperking van de arm zijn vlak na de val namelijk geen goede graadmeter.

De klachten kunnen hetzelfde zijn als die van een schouderkneuzing of zelfs een (kleine) breuk. Het gebeurt dan ook vaak dat de diagnose ‘peesletsel’ later gesteld wordt.

Wat moet ik doen?

Zou je zekerheid willen hebben dan is echografisch onderzoek een betrouwbare methode om een peesscheur aan te tonen. Met dit onderzoek kunnen de verschillende pezen en andere weefselstructuren van de schouder goed in beeld worden gebracht.

Op oudere leeftijd (boven de 60 jaar) wordt in het algemeen voor een afwachtend beleid met fysiotherapie gekozen. De schouderfunctie kan binnen 8 weken tot 3 maanden namelijk weer goed herstellen.

Onder deze leeftijd kan er soms gekozen worden voor een operatie. Wel of niet opereren wordt bepaald door de de lokatie en grootte van het peesletsel.

Hoe verloopt het herstel?

De schouderfunctie kan in de meeste gevallen weer goed herstellen. Na 6-8 weken is de arm weer goed te gebruiken. Als de pezen operatief hersteld moeten worden dien je rekening te houden met 4-6 maanden hersteltijd.

Lees hier meer over ‘ de gescheurde schouderpees’ 


Samenvatting ‘schouderpijn na een val’

Schouderklachten na een val kunnen in ernst verschillen. Zonder beeldvormend onderzoek zoals röntgen, MRI  of echo is de diagnose niet altijd goed te stellen.

Sommige letsels kunnen onopgemerkt bijven. Een schouderluxatie kun je voelen. Dit geldt echter niet voor een breuk of peesscheur.
Zowel een kneuzing als een breuk of peesscheuring kunnen pijn en bewegingsbeperking in het acute stadium geven.

Leeftijd, armpositie tijdens de val en lichamelijke conditie kunnen bepalend zijn voor de ernst van het schouderletsel. Zo is op oudere leeftijd de kans op een peesscheur of breuk groter. Een schouderluxatie zien we meer op jongere leeftijd.

Bij een val op de zijkant van de schouder kan letsel van het sleutelbeen en AC gewicht kan optreden. Een overrekking van de arm bij een val van de trap kan de schouder doen ontwrichten (luxeren)

In de meeste gevallen kan een afwachtend beleid met fysiotherapie tot uitstekend herstel leiden. Soms is er een operatie nodig. Deze wordt bepaald door de grootte van het letsel, de leeftijd en eisen die iemand, bijvoorbeeld bij sport, aan zijn schouderfunctie stelt.

Delen:

Plaats een Reactie

×
Top