Snel herstel na schouder uit de kom.

Herstel na schouder uit de kom

schouder uit de kom fysiotherapie middenweg 183 BG

Auteur: Erik Versluis, fysiotherapeut
13 oktober 2019
⏱ 6 minuten leestijd

Herstel na schouder uit de kom

Ben je herstellende van een schouder uit de kom. Of heb je het idee dat je schouder makkelijk uit de kom kan gaan.

Dan zou je bijvoorbeeld vragen kunnen hebben over de oorzaak, wat er aan te doen is, en of een operatie je verder zou kunnen helpen.

Antwoorden op deze vragen en nog veel meer lees je hier.

Bij wie komt een schouderluxatie voor?

mensen schouder uit de kom
Een schouderluxatie, ook wel ‘schouderontwrichting’ of ‘schouder uit de kom’ genoemd,  komt veel voor bij sportende mannen tussen de 21 en 30 jaar. Bij vrouwen vooral tussen de 61-80 jaar. Bij deze groep is een val meestal de oorzaak.

Met name jongeren met soepele gewrichtsbanden kunnen hun schouder makkelijker luxeren. Bij fysiotherapie Middenweg in Amsterdam-Oost worden de meeste schouderluxaties dan ook op jonge leeftijd gezien.

Ook een trauma zoals een botsing met je tegenstander of een valpartij kan tot een schouderluxatie leiden.
Dit wordt een ‘traumatische schouderluxatie’ genoemd.

Waarom kan je schouder makkelijker uit de kom gaan?

Het gebeurt zelden dat iemand zijn heup, knie of enkel uit de kom heeft gehad. Dat komt door hun stabiele anatomische vorm. Er zijn dan ook geen extreem grote bewegingsuitslagen in deze gewrichten mogelijk.

Bij je schouder is dat echter anders.
Dit is een bijzonder beweeglijk gewicht. De grote beweeglijkheid is mogelijk door een soepel en ruim gewrichtskapsel. Ook de grote schouderkop in verhouding tot een kleine gewrichtskom draagt bij aan de grote beweeglijkheid.Vergelijk deze verhouding maar met een golfbal op een tee.

Dit wordt met onderstaand plaatje geïllustreerd.

schouder-uit de kom anatomie-metafoor-fysiotherapie-middenweg- amsterdam-oost

‘Een grote bol met een klein steunvlak’

Je schouderspieren– en gewrichtskapsel houden de schouderkop goed op de plaats.
Toch zijn er situaties waarin het mis kan gaan:

Schouder uit de kom zonder trauma.

Je kunt van nature erg soepele gewrichtsbanden en zwakke schouderspieren hebben. Dit kan het risico op een schouderluxatie vergroten.

Een schouder uit de kom gebeurt vaak tijdens het omhoog én naar achter bewegen van je arm. Bijvoorbeeld je jas aan- of uittrekken, of je bij het ontwaken even uitrekken.

Een bijzondere groep zijn de ‘party dislocators’. Dit zijn mensen die demonstratief op feestjes hun schouder (deels) uit de kom kunnen bewegen. Dit doen ze door met kracht bepaalde schouderspieren aan te spannen. Door vervolgens een andere spiergroep aan te spannen schiet de schouder weer spontaan terug.

Schouder uit de kom na een trauma.

Je schouder kan door een trauma uit de kom gaan. Dit wordt de ‘traumatische schouderluxatie’ genoemd. Dit treedt vaak op tijdens contactsporten.

Door een val of botsing met een tegenstander kan veel kracht op de schouder wordt uitgeoefend.
Deze kracht kan zo groot zijn dat de kop uit de kom schiet.

Traumatische schouderluxaties kunnen op alle leeftijden voorkomen.

Hoelang duurt het herstel na een schouderluxatie?

hersteltijd bij schouderluxatie fysiotherapie middenweg amsterdam oost

Hoe lang gaat het herstel van mijn schouderluxatie duren?
Het is een vraag die mij in de praktijk vaak gesteld wordt.

Ik versta onder herstel dat je weer volledig in staat bent je arm in het dagelijks leven en sport te gebruiken.

Zonder complicaties kun je een hersteltermijn van 4 tot 24 weken aanhouden. Daar zit dus best wat marge tussen. De herstelduur is namelijk afhankelijk van een aantal factoren.

 • Ben je bijvoorbeeld wél of niet geopereerd?
 • Is je schouder vaker uit de kom geweest?
 • En hoe snel pak je de schouderoefeningen op?
 • Is er sprake van een optredende complicatie zoals een schouderverstijving?

Na een schouderontwrichting naar voren is er 48% kans op beschadiging van de okselzenuw. (Latijnse naam: Nervus Axillaris).

zenuwbeschadiging schouderletsel fysiotherapie middenweg amsterdam oost

Letsel van deze zenuw kan tot gevoelsstoornissen en krachtverlies van je schouder leiden. Je zult dit merken aan moeite met het heffen van je arm.
Het herstel van je schouderspierkracht maanden duren.

Ook een schouderbreuk, kapselscheur- of botbeschadiging van de schouderkom zijn bekende complicaties na een schouderluxatie. Deze letsels bespreek ik verderop.

Wat is de behandeling na een schouder uit de kom?

Optimaal herstel na een schouder uit de kom vraagt om een goed advies en beleid. Na een traumatische, eerste schouderluxatie geldt een behandeladvies per leeftijdscategorie.

Dit advies is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en de mening van experts.

schouderklachten-advies-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

 • Jonger dan 25 jaar?

Ben je onder de 25 jaar en is je schouder voor de 1e keer uit de kom geweest? Dan is binnen 6 weken een gesprek met de orthopedisch chirurg gewenst. Uit studies blijkt dat de kans op een nieuwe schouderluxatie na operatie wordt verkleind.

 • Tussen de 25 en 40 jaar?

Ben je tussen de 25 en 40 jaar dan is het advies 3 tot 6 maanden af te wachten.
De schouder dient onder leiding van een schouder-fysiotherapeut
snel te worden gemobiliseerd (bewogen) en geoefend. Tussen de 3 en 6 maanden moet de schouder op functie worden beoordeeld.  Aanhoudende pijn en functiebeperking kan een reden voor operatie zijn.

 • Ouder dan 40 jaar?

Ben je ouder dan 40 jaar dan kunnen bij een luxatie één of meerdere schouderpezen scheuren. Vroegtijdig opsporen en hechten van de gescheurde pezen kan een verlies van schouderfunctie in de toekomst voorkomen.

Diagnostiek kan gedaan worden met behulp van echografisch onderzoek. Een specialisme dat bij fysiotherapie Middenweg aanwezig is.

Let wel, dit zijn slechts adviezen. Het beleid kan dus best per persoon verschillen.

De mening van de behandelend fysiotherapeut, orthopedisch chirurg ée de patiënt zijn bepalend voor het uiteindelijke behandelplan. Je hebt daar als patiënt dus een belangrijke stem in.

Moet ik een mitella na een schouderluxatie dragen?

schouder uit de kom mitella fysiotherapie middenweg amsterdam oost watergraafsmeer
Een mitella of sling wordt na een operatie voor 3 tot 6 weken voorgeschreven. Het heeft als doel het operatiegebied te beschermen.

Mocht je schouder er spontaan een keer zijn uitgeschoten dan is het advies 1-2 weken een mitella te dragen. Uit recente studies blijkt overigens dat het niet veel uitmaakt of je een mitella korter of langer dan een week draagt.

Zonder operatie adviseer ik minimaal 1 week de mitella te gebruiken. Zeker als je je buitenshuis, onder de mensen begeeft. In huis mag de mitella af.

Kan ik mijn schouder zelf terugzetten?

Je ziet het nog wel eens in films. Op niet al te zachtzinnige wijze wordt de schouder teruggezet door ergens hard tegen aan te lopen. Zelf terugzetten leidt meestal niet tot een succesvolle afloop. Ook complicaties liggen op de loer, zoals beschadiging van de schouder/arm zenuwen.

Er is een specifieke handeling voor nodig om de schouder weer terug in de kom te krijgen. Deze is alleen voorbehouden aan ambulancepersoneel en artsen. Dit gebeurt meestal onder lichte verdoving.

Moet ik na een schouderluxatie wél of niet geopereerd worden?

operatie bij herstel na schouder uit de kom

Vooral jonge actieve mannen, tussen de 20 en 28 jaar, kunnen baat hebben bij een operatie. Dit blijkt uit 2 wetenschappelijke studies.

Dit geldt met name als de schouder door een trauma voor de eerste keer uit de kom is geweest. De schouderfunctie bleek bij de geopereerde groep beter te zijn.

Je zult je afvragen of iedereen tussen de 20 en 28 jaar dan maar geopereerd moet worden? Dit leert ons de praktijk niet. De studies beoordeelden slechts een specifieke groep jonge mannen.

Hoe vrouwen het doen, of personen van oudere leeftijd is niet duidelijk onderzocht. Mijn ervaring is dat veel schouderpatiënten na een goed revalidatie traject weer prima kunnen functioneren.

Wanneer is een operatie dan wel verstandig? Dit wordt geadviseerd als de schouder uit de kom blijft gaan en er aantoonbare beschadiging in het schoudergewricht is.

Er is een reële kans dat het schouderkapsel inscheurt. Ook de botrand van de schouderkom kan beschadigen. Beide letsel zijn operatief te herstellen.

Welke operatie na een schouderluxatie?

Ik zal de twee meest voorkomende herstel operaties kort bespreken.

 • ‘Bankart operatie’

Als de schouder uit de kom schiet kan het kapsel samen met de kraakbeenring (labrum) losscheuren van de gewrichtskom. Dit wordt een ‘Bankart letsel’ genoemd.

Het komt in 80-100% van de gevallen voor. In onderstaande animatie kun je zien hoe dit letsel ontstaat.
De kraakbeenring rond de kom is hier wit van kleur. 

De chirurg kan het kapsel operatief inkorten en samen met het labrum weer vasthechten aan de schouderkom. Dit heet een ‘Bankart repair’.

 • Latarjet operatie’

Bij een schouderluxatie naar voren schiet de schouderkop met kracht langs de rand van de kom. De botrand van de schouderkom kan hierdoor beschadigen en zelfs afbreken.

De schouderkop kan door dit letsel nog sneller uit de kom schieten. Dit heet een ‘Bony Bankart’ letsel.

De chirurg kan de beschadiging herstellen door een stukje bot inclusief twee aanhechtende pezen van het schouderblad los te maken. Deze wordt vervolgens aan de beschadigde rand van de kom vastgezet.

De operatie heeft als doel de vorm en oppervlakte van de schouderkom te herstellen.

De pezen aan het verplaatste botstuk houden de schouderkop tijdens het bewegen op de plaats.

Fysiotherapie na een schouderluxatie.

Het herstel na een schouder uit de kom kent bij Fysiotherapie Middenweg 3 fasen. De tijdsduur van het revalidatie traject kan variëren van 6 weken tot 6 maanden.

Zonder operatie en complicaties (zoals schouderverstijving) is de revalidatieduur ongeveer 6 weken.

Zoals eerder aangegeven duurt het herstel na een operatie langer. Dit geldt trouwens ook voor terugkeer in de (top) sport.

 • Fase 1. de beschermingsfase 1-6 weken

Of je nu wel of niet geopereerd bent, na een schouderluxatie is er sprake van kapselbeschadiging.
Te snelle en grote bewegingen van je arm kunnen dit herstelproces belemmeren.

Een mitella wordt daarom minimaal 1 week gedragen. Naast bescherming geeft het de patiënt ook een stukje zekerheid.

schouderoefening-schouder uit de kom-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost

Het heffen en naar achter bewegen van de arm moet in deze periode worden vermeden. De schouder mag door de fysiotherapeut in veilige richtingen bewogen worden.

Om de spierconditie van schouder en schouderblad te verbeteren worden ‘ isometrische’  oefeningen doorgenomen.

Je spant hierbij de betreffende spiergroep aan zonder dat er beweging plaatsvindt. Dit is een veilige manier van oefenen.

 • Fase 2. Herstel van dagelijkse functies; 6-8 weken 

Er wordt in deze periode gestreefd naar volledig herstel van je schouderbeweeglijkheid- en functie. Dat wil zeggen; het goed kunnen uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten.

Om dit te bereiken worden oefeningen voor beweeglijkheid- en spierfunctie doorgenomen.

schouderoefening-uit de kom- functietraining-fysioptherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

 • Fase 3 : Herstel van schouderfunctie gericht op bovenhands werk /sport; 8 weken tot 6 maanden.

In deze fase de wordt de arm in specifieke richtingen getraind. Dit kunnen krachtoefeningen boven het hoofd zijn of specifieke bewegingen uit de sport, zoals werpen, slaan of serveren,

Het goed leren activeren van de beschermende spiergroepen (rotator cuff) is hierbij belangrijk.

 

schouderoefeningen-functioneel-na schouder uit de kom-fysiotherapie-middenweg-amsterdam-oost-watergraafsmeer

Tijden het sporten worden krachten via onze benen , heupen en romp op onze schouders overgebracht.

Training van deze lichaamsregio’s zijn dan ook een belangrijk onderdeel in de schouderrevalidatie.

 Alle informatie nog even voor je samengevat.

 • Een schouder kan spontaan of na een ongeval uit de kom schieten. Meestal is dit naar voren.
 • Het herstel van een schouder uit de kom kan variëren van enkele weken tot maanden. Een operatie, terugkeer naar sport en complicaties zoals een schouderverstijving vragen een langere herstelduur.
 • Het beleid na een schouderluxatie verschilt per leeftijdscategorie. Jonge mannen met een eerste traumatische schouderluxatie herstellen goed na een operatie.
 • Bij ouderen wordt tot 6 maanden afgewacht. Bij onvoldoende functieverbetering kan een operatie overwogen worden.
 • Boven de 40 jaar kunnen schouderpezen scheuren. Vroegtijdige diagnostiek door middel van echografisch onderzoek is geadviseerd.
 • Een mitella wordt na een operatie 3-6 weken voorschreven. Zonder operatie is er geen vaste richtlijn. Een draagduur van 1-2 weken is gebruikelijk.
 • Een schouder zelf terugzetten wordt vanwege kans op complicaties niet aangeraden.
 • In geval van bijkomend letsel zijn er 2 gangbare operaties. De ‘Bankart’ en ‘Latarjet’ operatie voor herstel van stabiliteit.
 • Fysiotherapie helpt je de schouderfunctie op dagelijks- en sportniveau te herstellen. Het revalidatietraject kan 6 weken tot 6 maanden in duren.

 

Delen:
 • Anoniem

  8 april 2020 bij 16:37 Beantwoorden

  Goede middag, zondag 5 april is mijn linker schouder uit de kom gegaan bij het leunen tegen de muur waarbij ik uit balans ben geraakt. De schouder is in het ziekenhuis diezelfde dag terug gezet. Na 5a6 dagen mag de mitella af.De bel afspraak met de arts is pas 16 april.. Maar de schouder voelt na 36uur al heel goed. Ik ben al met wat oefeningen begonnen zoals elleboog strekken, schouders ophalen, schouders ronddraaien en de arm tot 90⁰ omhoog brengen. En dit alles is pijnloos. Ik weet dat ik mijn arm nog niet verder omhoog kan brengen. Maar zou ik na 8 dagen al mogen/kunnen fietsen?

  Alvast bedankt

  • Erik Versluis

   9 april 2020 bij 09:32 Beantwoorden

   Goedemorgen,

   Als de schouder goed voelt en niet pijnlijk is dan is fietsen toegestaan. Mogelijk zou overmatig steunen op het stuur (wielrennen) wel wat pijnklachten of ongemak kunnen veroorzaken. Van belang is de eerste 6 weken de arm niet achterwaarts of, zoals u al aangaf, maximaal omhoog te bewegen. Het schouderkapsel is namelijk verrekt en gedurende deze periode kwetsbaar. Beschouw het maar als een gescheurde of verrekte enkelband. Hier dien je de eerste weken ook voorzicht mee om te gaan zijn.

   Ik adviseer wel de schouder na een aantal weken goed op spierfunctie te oefenen. De stabiliserende schouderspieren zijn namelijk als gevolg van de ontwrichting ook in functie verminderd. Veel sterkte bij het herstel.

   mvg Erik Versluis, fysiotherapeut

   Fysiotherapie Middenweg, Amsterdam

 • Davy Lelieveld

  8 oktober 2020 bij 23:56 Beantwoorden

  Hallo
  Ik ben een gezonde 16 jarige jongen
  Ik heb gister tijdens het trefballen met de gym iets te lomp gespeeld en toen schoot mijn schouder uit de kom.
  Ik ben meteen naar de gym docent gegaan die mij samen met een andere gym docent hebben geholpen
  Niemand in onze school mocht mijn schouder weer goed zetten, dus werd de ambulance gebeld.
  Ik had eigenlijk niet heel veel pijn.
  Ik weet niet of dat komt door de adrenaline.
  Op de een of andere manier na een beweging van mij schoot mijn schouder weer terug en werd de ambulance afgebeld
  Ik ben naar de huisarts gegaan en die hadden mij geadviseerd om rustig aan te doen
  Dit is de dag na het incident en ik heb veel pijn.
  Wat kan ik hier tegen doen en zijn er oefeningen voor?
  Met vriendelijke groet Davy.

  • Erik Versluis

   9 oktober 2020 bij 10:49 Beantwoorden

   Beste Davy,

   Het zou kunnen zijn dat je schouder gedeeltelijk uit de kom is geweest. In ieder geval is het positief dat je schouder uit zichzelf weer is teruggeschoten. Het is verklaarbaar dat je nu pijn hebt. Het gewrichtskapsel van je schouder is namelijk overrekt. Vergelijk dit maar met een verzwikking van een enkel. Deze wordt dik en is een paar dagen pijnlijk. Ik verwacht dat de komende dagen de pijn gaat afnemen. Je mag je schouder/arm bewegen binnen de pijngrens. Meestal is dit in voorwaartse richtingen. Naar buiten draaien van je schouder (bijvoorbeeld bij het aantrekken van je jas) moet je even vermijden. Je arm hoeft overigens niet in een mitella. Als je pijnklachten verdwenen zijn is het goed je schouder te oefenen. Na 3-4 wk verwacht ik dat je je arm weer volledig kunt gebruiken. Je zou eens een kijkje kunnen nemen op deze site:

   https://www.youtube.com/playlist?list=PLz6j_c6S1Pge7w8e15FOfUgxQNMA-Lgoz.

   Daar staan een aantal oefeningen die mogelijk voor jou geschikt zijn. Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg.

 • Sandra Dolfing

  19 oktober 2020 bij 18:30 Beantwoorden

  Hallo!

  Onze zoon van 16 heeft vorige week tijdens een voetbal wedstrijd zijn schouder uit de kom gekregen. Hij is in het ziekenhuis terug gezet. Nu draagt hij een mitella. Vandaag bij de arts geweest na 9 dagen. En de arts geeft aan dat het sowieso 8 week gaat duren. Hij heeft wel wat oefeningen mee gekregen. Nu doet onze zoon de opleiding sport en bewegen.. Wij lezen op internet dat het ook wel weer eerder belast kan worden. Wat is nu het juiste om te doen ?
  En kan hij straks weer volledig zijn sport voetbal beoefenen ?

  • Erik Versluis

   20 oktober 2020 bij 13:21 Beantwoorden

   Goedendag,

   Het is mij niet duidelijk wat de arts met 8 weken aangeeft. Ik veronderstel dat hij /zij volledig functieherstel bedoelt. Het is belangrijk de schouder in deze tijd te oefenen waarbij de komende weken geleidelijk wordt toegewerkt naar functietraining in bovenhandse posities. Een brace/mitella wordt in de regel voor 1 à 2 weken voorschreven. Absolute rust is niet nodig. Hij mag de arm tot op schouderniveau heffen. De’hoera’ positie (met de armen geheven en ellebogen maar achter) dient de komende weken nog vermeden te worden. Gezien zijn sportieve opleiding vind ik het raadzaam wat begeleiding door een (schouder) fysiotherapeut te vragen. Ik ga er, gezien zijn jonge leeftijd, vanuit dat binnen 8 weken voorspoedig herstel weer mogelijk is.

   Mvg Erik Versluis, fysiotherapie Middenweg

Plaats een Reactie

×
Top