Oefeningen bij slijmbeurs- en peesontsteking schouder fase 3

De oefeningen bij een slijmbeurs of peesontsteking fase 3 zijn gericht op herstel van onze dagelijkse activiteiten, zoals reiken, tillen, duwen en heffen.

Voorwaarde is dat de oefeningen uit fase 2 makkelijk en zonder pijn kunnen worden uitgevoerd.

Schouderoefening bij peesontsteking

 

Ook voor fase 3 geldt dat de keuze van de oefeningen is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur en ervaring met patiënten met pees- en slijmbeurs gerelateerde schouderpijn.

Dit wil niet zeggen dat deze oefeningen voor iedereen goed uitvoerbaar en passend zijn. Ga zonodig (tijdelijk) terug naar fase 2 of pas de weerstand van het elastiek of gewicht aan.

Achtergrondinformatie over de peesontsteking.

‘Shoulder Press’ oefening voor diepe en oppervlakkige schouderspieren

‘Diagonale hef- en strekbeweging’ Oefening voor schouder- en schouderbladspieren

‘Hefoefening met buitenwaartse draai’ oefening voor schouderspieren

‘Hefoefening bovenhands’ Oefening voor schouder-schouderbladspieren

‘Hefoefening met aanspannen” Oefening schouder- en schouderbladspieren

‘Verticale duwoefening’ Oefening voor schouder- en schouderbladspieren

×
Top