Tarieven Fysiotherapie Middenweg

Fysiotherapie Middenweg streeft naar duidelijkheid in je behandeltraject. Dit geldt dus ook voor de behandeltarieven. Onderstaande tarieven zijn van toepassing als je niet (meer) voor fysiotherapeutische zorg verzekerd bent óf geen recht op vergoeding uit je aanvullende verzekering meer hebt.

Tarieven voor 2021

* Intake en onderzoek zonder verwijzing€ 47,50
* Intake en onderzoek na verwijzing€ 47,50
* Fysiotherapeutische behandeling€ 38,-
* Fysiotherapeutische rapportage€ 65,00
* Lange fysiotherapeutische behandeling€ 45,00
* Eenvoudige rapporten€ 17,50
* Uitgebreide rapporten€ 55,-
* Toeslag behandeling aan huis€ 15,-
* Niet nagekomen afspraak€ 25,-
* Telefonisch/email consult€ 0,-

* Betreft een eenmalig consult op verzoek van huisarts of medisch specialist waarin de mening van de fysiotherapeut wordt gevraagd.
Jouw arts ontvangt na afloop een schriftelijke rapportage.

** Echografisch onderzoek is onderdeel van intake en onderzoek. Er worden geen extra kosten berekend.

Bankrekening:

Rabobank: Iban NL31 RABO 0300 6930 95
Ten name van: Fysiotherapie Middenweg Amsterdam

×
Top