Frozen shoulder fysio Middenweg

De frozen shoulder

De ‘frozen shoulder’ is een Engelse benaming voor een totale verstijving van het schoudergewricht. Anders dan de naam doet vermoeden zegt het dus niets over de temperatuur van de schouder.

Het herstel verloopt traag en vraagt veel geduld. Zorgvuldig onderzoek is wel belangrijk. Er zijn namelijk schouderaandoeningen die erg lijken op een frozen shoulder.

Behandeling frozen shoulder

Fysiotherapie Middenweg in Amsterdam Oost behandelt veel patiënten met schouderklachten ten gevolge van een frozen shoulder.

Het behandeltraject is langdurig, 12 tot 16 maanden is geen uitzondering. Met een goed oefenprogramma en discipline is volledig functie herstel in de meeste gevallen weer haalbaar. De fysiotherapeut heeft een begeleidende functie in het behandeltraject. Het is in het algemeen niet nodig wekelijks naar de praktijk te komen.

Het herstel verloopt grofweg in 3 fases. In de eerste fase staat de pijn op de voorgrond. De oefeningen mogen dan niet tot toename van pijnklachten leiden. In fase 2 en 3 kunnen de oefeningen uitgebreid en geïntensiveerd worden. Dit wordt verderop uitgebreider besproken.

Wat is een frozen shoulder?

De frozen shoulder ontstaat als gevolg van uitgebreide ontstekingen van het gewrichtskapsel. Het kapsel is dunne laag weefsel (2 mm) welke de kop en kom bekleedt. De ontsteking doet het kapsel verdikken en verstijven. De rek gaat er als het ware uit en beperkt de beweeglijkheid van je schouder en arm.

caspulitis-frozen shoulder

Oorzaak frozen shoulder

Een frozen shoulder kan spontaan, zonder oorzaak ontstaan. Dit wordt de primaire of idiopatische frozen shoulder genoemd. De oorzaak is mogelijk een verhoogde immuunreactie van het lichaam.
Dit leidt tot overmatige ontstekingsactiviteit en vorming van veel bindweefsel.

Trauma

Ook een trauma zoals een val op de schouder of een schouderoperatie kan tot een frozen shoulder leiden. Dit is de secundaire vorm. Mijn ervaring is dat deze sneller herstelt.

Bij wie komt het voor?

Een frozen shoulder zien we gemiddeld tussen het 40e en 70e levensjaar. In 12% tot 30% van de gevallen kan zowel de linker- als rechter schouder aangedaan zijn.

Mensen met diabetes- of schildklieraandoeningen zijn vatbaar voor het krijgen van een frozen shoulder. Het herstel verloopt bij deze patiënten moeizamer.

Frozen shoulder bij een operatie.

Onder zie je een afbeelding van een kijkoperatie in de schouder. Het verschil wordt getoond tussen een gezonde schouder (links) en een frozen shoulder (rechts). Het ontstoken en verdikte schouderkapsel is rood gekleurd.

frozen shoulder normale abnormaal beeld

Wat zijn de klachten bij een frozen shoulder?

Klachten bij een frozen shoulder zijn pijn en bewegingsbeperking. In de beginfase is de schouder pijnlijk maar kan nog goed beweeglijk zijn. De diagnose is in deze fase dan ook moeilijk te stellen. In veel gevallen wordt de diagnose ‘pees- of slijmbeursontsteking’ gesteld.

Pijn in rust en bij bewegen staat in de beginfase op de voorgrond. Het naar buiten draaien van de arm kan pijnlijk beperkt zijn.

frozen shoulder fysiotherapie Middenweg Amsterdam OostIn de volgende fase zul je merken dat de pijn geleidelijk gaat afnemen. Wel verstijft de schouder in deze periode volledig. Al je schouder- en armbewegingen zullen daardoor flink beperkt zijn.

In de laatste fase ervaar je bijna geen pijn meer. Je schouder wordt geleidelijk soepeler. Heffen- of op de rug brengen van je arm zal weer makkelijker gaan. Veel bewegingen in het dagelijks leven zullen weer mogelijk zijn.

Volledig herstel van de schouderfunctie kan soms 3 jaar in beslag nemen.

Herstel van een frozen shoulder

Zoals boven al kort is besproken wordt het verloop van de frozen shoulder in 3 fasen verdeeld. De symptomen en beperkingen veranderen gedurende deze fasen geleidelijk. Dit is van invloed op de leefregels en behandeling.

freezingfase-frozen shoulder

Fase 1: ‘bevriezingsfase’ (freezing)

De ‘bevriezingsfase’ 🙁

Duurt ongeveer 2 tot 9 maanden. Voor de meeste patiënten is dit de vervelendste fase. De schouder is pijnlijk in rust en tijdens het bewegen. Er treedt een geleidelijke verstijving van de schouder op.
Vaak is de nachtrust verstoord. Vanwege de pijn is op schouder liggen niet mogelijk.

Een ontstekingsremmende injectie kan pijnstilling geven en je nachtrust ten goede komen. Daarnaast zou  het een verdere verstijving van de schouder kunnen afremmen.

injectie-schouder-frozen-shoulder
Licht bewegen binnen de pijngrens is in deze fase toegestaan. De fysiotherapeut kan door middel van massage, TENS (stroomtherapie) of ijs de pijnklachten verminderen. Intensieve oefentherapie wordt afgeraden.

kruipoefening-frozen shoulder- verboden

De zogenaamde katrol- of kruipoefeningen tegen de muur raad ik wel af. Het leidt namelijk tot veel compensatiebeweging in de overige gewrichten rond de schouder en is bovendien een pijnlijke beweging.
Het verstijfde schouderkapsel wordt echter nauwelijks gerekt en zal de heffunctie dus niet verbeteren.


 

herstel-frozen shoulder-ontdooifase-thawing fase

De ‘ontdooi fase’: 🙂

Deze fase kan 9-36 maanden duren. Een ruime marge omdat de snelheid van herstel per patiënt verschilt. In deze periode zijn de pijnklachten nauwelijks meer aanwezig.

Je merkt dat de beweeglijkheid van de schouder steeds meer toeneemt. Het heffen en op de rug brengen van je arm gaat bijvoorbeeld makkelijker.

Mijn ervaring is dat men in deze fase weer prima kan functioneren. Dagelijkse activiteiten en sport kunnen weer op redelijk normale wijze worden hervat. Bovenhandse sporters zoals bijvoorbeeld tennissers en volleyballers kunnen nog beperkingen ervaren.

De rek- en spieroefeningen kunnen door de fysiotherapeut worden verzwaard. Oefenen van de schouder versnelt het herstel als dit dagelijks gedaan wordt. Dit wordt door meerdere wetenschappelijke studies ondersteund. Wel vraagt het de nodige discipline.

Oefeningen frozen shoulder fysiotherapie Middenweg
Oefeningen bij een frozen shoulder

Oefeningen bij een frozen shoulder zijn afgestemd op de bovengenoemde fasen. Zo is in fase 1 het doel ‘onderhoud van de beweeglijkheid en pijncontrole.

In fase 2 , waar de pijn meer op de achtergrond komt te staan, wordt de intensiteit en bewegingen vergroot.

In fase 3 zijn de pijnklachten niet meer hinderlijk aanwezig. De rek- en spieroefeningen mogen daarom meer verzwaard worden.

Frozen shoulder en werken

Of je weer kunt werken is afhankelijk van de mate van pijn, bewegingsbeperking en het soort werk. Iemand met een bureaufunctie zal eerder in staat zijn het werk te hervatten dan bijvoorbeeld een stukadoor.

Ook de mate van pijn kan een invloed op het werk hebben. Dit is met name in de eerste fase (freezing) aan de orde. Grote armbewegingen kunnen in deze fase de klachten verergeren.

In het algemeen kan in fase 3, waarbij de pijn nauwelijks meer aanwezig is, veel werkzaamheden weer verricht worden.

×
Top