Behandeling frozen shoulder

 frozen shoulder

Inleiding.

De behandeling van de frozen shoulder vraagt om veel geduld, het is namelijk een traag herstellende aandoening. De ‘frozen shoulder’ is een Engelse benaming voor een volledige verstijving van het schoudergewricht. Anders dan de naam doet vermoeden zegt het dus niets over de temperatuur van de schouder.

Zorgvuldig onderzoek is belangrijk. Een verstijfde schouder kan namelijk meerdere oorzaken hebben.

Alles wat je verder wilt weten over het ontstaan, de behandeling en herstel van de frozen shoulder lees je hier.

caspulitis-frozen shoulder

Wat is een frozen shoulder?

De frozen shoulder ontstaat als gevolg van uitgebreide ontstekingen van het gewrichtskapsel. Als reactie daarop gaat het kapsel verdikken en verstijven.  Dit wordt een contractuur genoemd. Het leidt tot flinke beperkingen van je schouderfunctie. Vergelijk het met plastic dat verhit wordt. Het krimpt en er ontstaan verdikkingen in het materiaal wanneer dit afgekoeld is.

Een frozen shoulder kan spontaan ontstaan, zonder oorzaak. Dit wordt de primaire frozen shoulder genoemd. Ook een trauma of operatie kan tot een frozen shoulder leiden. Dit is de secundaire vorm. Mijn ervaring is dat deze sneller herstelt.

Bij wie ?

De frozen shoulder komt tussen ons 40e en 70e levensjaar voor.  In 12% tot 30%  van de gevallen kan zowel de linker- als rechter schouder aangedaan zijn. Ben je eenmaal hersteld dan komt de aandoening niet meer terug. Mensen met diabetes- of schildklieraandoeningen zijn vatbaar voor het krijgen van een frozen shoulder. Het herstel verloopt bij deze patiënten moeizamer.

Beeld van een frozen shoulder.

Onder zie je een afbeelding van een kijkoperatie in de schouder. Het verschil wordt getoond tussen een gezonde schouder (links) en een frozen shoulder. Het ontstoken en verdikte schouderkapsel is rood gekleurd.

frozen shoulder normale abnormaal beeld

Wat zijn de klachten bij een frozen shoulder?

Klachten bij een frozen shoulder zijn pijn en bewegingsbeperking. In de beginfase kan de shoulder nog goed beweeglijk zijn. De diagnose is in deze fase dan ook moeilijk te stellen.

Pijn in rust en bij bewegen staat op de voorgrond. Het naar buiten draaien van arm kan in de vroege fase al pijnlijk beperkt zijn.

In de volgende fase zul je merken dat de pijn geleidelijk gaat afnemen. Wel verstijft de schouder in deze periode volledig. Al je schouder- en armbewegingen zullen daardoor flink beperkt zijn.

In de laatste fase ervaar je bijna geen pijn meer. Je schouder wordt geleidelijk soepeler. Heffen- of op de rug brengen van je arm zal weer makkelijker gaan. In het dagelijks leven kan men in het algemeen weer redelijk tot goed functioneren. Geheel herstel van functie kan 3 jaar in beslag nemen.

De fasen van de frozen shoulder

Zoals boven al kort is besproken kent de frozen shoulder 3 fasen. De symptomen en beperkingen veranderen gedurende deze fasen geleidelijk.  De behandeling en leefregels kunnen per fase verschillen.

freezingfase-frozen shoulder

Fase 1: ‘bevriezingsfase’ (freezing)

  1. De ‘bevriezingsfase’ 🙁

Duurt 2 tot 9 maanden. De schouder geeft pijn bij het bewegen. De beweeglijkheid kan geleidelijk of heel snel afnemen.

Vaak is de nachtrust beperkt. Op de schouder liggen is door pijn niet goed mogelijk.

Een ontstekingsremmende injectie kan veel pijnstilling geven en komt je nachtrust ten goede.

injectie-schouder-frozen-shoulder

Injectie schoudergewricht bij frozen shoulder

Licht bewegen binnen de pijngrens is in deze fase toegestaan. De fysiotherapeut kan door middel van massage, TENS (stroomtherapie) of ijs een positieve invloed uitoefenen op de pijnklachten. Intensieve oefentherapie wordt afgeraden.

frozen fase-verstijving-frozen shoulder

Fase 2: ‘bevroren’ fase (frozen)

  1. De ‘bevroren fase’: 😐      

Duurt 4-12 maanden. In deze fase kan de schouder compleet verstijven tot er een stabiele situatie wordt bereikt. De arm kan nog wel voorwaarts tot horizontaal worden geheven. Dit is mogelijk dankzij de grote beweeglijkheid van het schouderblad.

Het zijwaarts heffen van de arm is maar beperkt mogelijk. Je zult merken dat je je schouder daarbij erg optrekt.

De pijnklachten kunnen per patiënt verschillen. Snelle armbewegingen veroorzaken nog veel ongemak.  Zowel op de pijnlijke- als op de andere schouder liggen kan pijn veroorzaken. Uiteindelijk nemen de pijnklachten steeds meer af.

kruipoefening-frozen shoulder- verboden

‘Kruip’ oefening

Er mag voorzichtig worden geoefend. De bekende kruip- of katroloefeningen tegen de muur raad ik wel af. Het leidt tot overmatige compensatiebeweging in de overige gewrichten rond de schouder. Het verstijfde schouderkapsel wordt echter nauwelijks gerekt.

herstel-frozen shoulder-ontdooifase-thawing fase

Fase 3: ‘ontdooi’ fase (thawing)

  1. De ‘ontdooi fase’: 🙂

Duurt 9-36 maanden. In deze periode zijn de pijnklachten nauwelijks meer aanwezig. Je merkt dat de beweeglijkheid van de schouder steeds meer toeneemt.  Het heffen en op de rug brengen van de arm gaat bijvoorbeeld makkelijker.

Mijn ervaring is dat de groep patiënten in deze laatste fase weer prima in het dagelijks leven kunnen functioneren. Dagelijkse activiteiten en sport kunnen weer op redelijk normale wijze worden hervat.

Bovendien kunnen de rek- en spieroefeningen door de fysiotherapeut worden verzwaard. Regelmatig oefenen is wel van belang. Het is dus verstandig de oefeningen ook dagelijks zelf te doen.

Dit wordt door wetenschappelijke studies ondersteund.

×
Top