De frozen shoulder
frozen shoulder fysiotherapie Middenweg Amsterdam Oost

De ‘frozen shoulder’ is een Engelse benaming voor een volledige verstijving van het schoudergewricht. Anders dan de naam doet vermoeden zegt het dus niets over de temperatuur van de schouder.

De behandeling van de frozen shoulder vraagt om veel geduld. Het herstel verloopt namelijk traag. Zorgvuldig onderzoek is wel belangrijk. Er zijn namelijk meerdere aandoeningen die tot een verstijfde schouder kunnen leiden.

caspulitis-frozen shoulder

Behandeling frozen shoulder

Fysiotherapie Middenweg in Amsterdam Oost behandelt veel patiënten met schouderklachten ten gevolge van een frozen shoulder.

Het behandeltraject is langdurig. 12 tot 16 maanden is geen uitzondering. Dit hoeft echter niet intensief bij de fysiotherapeut plaats te vinden. Met een goed oefenprogramma en discipline kun je op zelfstandige wijze een heel eind komen.

Het herstel verloopt in 3 fases. Ik kom daar later op terug. In de eerste fase staat de pijn op de voorgrond. De oefeningen mogen dan niet tot toename van pijnklachten leiden. In fase 2 en 3 kunnen de oefeningen uitgebreid en geïntensiveerd worden.

Wat is een frozen shoulder?

De frozen shoulder ontstaat als gevolg van uitgebreide ontstekingen van het gewrichtskapsel. Als reactie daarop gaat het kapsel verdikken en verstijven. De rek gaat er als het ware uit en beperkt de beweeglijkheid van je schouder en arm.

Een frozen shoulder kan spontaan, zonder oorzaak ontstaan. Dit wordt de primaire frozen shoulder genoemd. Ook een trauma of operatie kan tot een frozen shoulder leiden. Dit is de secundaire vorm. Mijn ervaring is dat deze sneller herstelt.

Bij wie komt het voor?

De frozen shoulder komt tussen ons 40e en 70e levensjaar voor. In 12% tot 30% van de gevallen kan zowel de linker- als rechter schouder aangedaan zijn.

Mensen met diabetes- of schildklieraandoeningen zijn vatbaar voor het krijgen van een frozen shoulder. Het herstel verloopt bij deze patiënten moeizamer.

Het beeld bij een operatie.

Onder zie je een afbeelding van een kijkoperatie in de schouder. Het verschil wordt getoond tussen een gezonde schouder (links) en een frozen shoulder. Het ontstoken en verdikte schouderkapsel is rood gekleurd.

frozen shoulder normale abnormaal beeld

Wat zijn de klachten bij een frozen shoulder?

Klachten bij een frozen shoulder zijn pijn en bewegingsbeperking. In de beginfase kan de shoulder nog goed beweeglijk zijn. De diagnose is in deze fase dan ook moeilijk te stellen.

Pijn in rust en bij bewegen staat op de voorgrond. Het naar buiten draaien van de arm kan in de vroege fase al pijnlijk beperkt zijn.

In de volgende fase zul je merken dat de pijn geleidelijk gaat afnemen. Wel verstijft de schouder in deze periode volledig. Al je schouder- en armbewegingen zullen daardoor flink beperkt zijn.

In de laatste fase ervaar je bijna geen pijn meer. Je schouder wordt geleidelijk soepeler. Heffen- of op de rug brengen van je arm zal weer makkelijker gaan. In het dagelijks leven kan men in het algemeen weer redelijk tot goed functioneren.

Volledig herstel kan wel 3 jaar in beslag nemen.

Herstel van een frozen shoulder

Zoals boven al kort is besproken kent de frozen shoulder 3 fasen. De symptomen en beperkingen veranderen gedurende deze fasen geleidelijk. De behandeling en leefregels kunnen per fase verschillen.

freezingfase-frozen shoulder

Fase 1: ‘bevriezingsfase’ (freezing)

De ‘bevriezingsfase’ 🙁

Duurt 2 tot 9 maanden. De schouder is pijnlijk tijdens het bewegen en verstijft geleidelijk.
Vaak is de nachtrust verstoord. Op de schouder liggen is door pijn niet goed mogelijk.

Een ontstekingsremmende injectie kan pijnstilling geven en je nachtrust ten goede komen.

injectie-schouder-frozen-shoulder

Injectie schoudergewricht bij frozen shoulder

 

Licht bewegen binnen de pijngrens is in deze fase toegestaan. De fysiotherapeut kan door middel van massage, TENS (stroomtherapie) of ijs de pijnklachten verminderen. Intensieve oefentherapie wordt afgeraden.


 

frozen fase-verstijving-frozen shoulder

Fase 2: ‘bevroren’ fase (frozen)

De ‘bevroren fase’: 😐      

Duurt 4-12 maanden. In deze fase zal de schouder volledig gaan verstijven.

Het naar buiten draaien van de arm is nog beperkt mogelijk. Voorwaarts heffen tot horizontaal is nog wel mogelijk. Dit is komt door de grote beweeglijkheid van het schouderblad. Het zijwaarts heffen van de arm is slechts beperkt mogelijk. Je zult merken dat je je schouder daarbij erg optrekt.

De pijnklachten kunnen in deze fase per patiënt verschillen. Snelle armbewegingen zullen nog pijn veroorzaken. Zowel op de pijnlijke als op de andere schouder liggen is in het algemeen niet mogelijk. Uiteindelijk nemen de pijnklachten steeds meer af.

kruipoefening-frozen shoulder- verboden

‘Kruip’ oefening

Er mag voorzichtig worden geoefend.
De zogenaamde kruip- of katroloefeningen tegen de muur raad ik wel af. Het leidt namelijk tot overmatige compensatiebeweging in de overige gewrichten rond de schouder. Het verstijfde schouderkapsel wordt hiermee echter nauwelijks gerekt.


 

herstel-frozen shoulder-ontdooifase-thawing fase

Fase 3: ‘ontdooi’ fase (thawing)

De ‘ontdooi fase’: 🙂

Duurt 9-36 maanden. In deze periode zijn de pijnklachten nauwelijks meer aanwezig.

Je merkt dat de beweeglijkheid van de schouder steeds meer toeneemt.  Het heffen en op de rug brengen van je arm gaat makkelijker.

Mijn ervaring is dat men in de laatste fase weer prima in het dagelijks leven kan functioneren. Dagelijkse activiteiten en sport kunnen weer op redelijk normale wijze worden hervat. Bovenhandse sporters zoals bijvoorbeeld tennissers en volleyballers kunnen nog lichte beperkingen kunnen ervaren.

De rek- en spieroefeningen kunnen door de fysiotherapeut worden verzwaard. Regelmatig oefenen versnelt het herstel en dient dagelijks gedaan te worden. Dit wordt door meerdere wetenschappelijke studies ondersteund.

×
Top