Algemene voorwaarden van Fysiotherapie Middenwegfysiotherapie-middenweg-algemene-voorwaarden

 1. Verzekeringsgegevens en legitimatie plicht

 • Bij eerste bezoek dient legitimatiebewijs en verzekeringspas meegebracht te worden.
 • De patiënt moet weten voor welk bedrag of behandelaantal hij/zij verzekerd is.
 • Behandelingen na overschrijding van de vergoedingslimiet worden aan de patiënt gefactureerd.
 • De patiënt moet op de hoogte zijn over de vergoeding (maximaal aantal behandelingen) voor fysiotherapie.
 1. Geen aanvullende verzekering?

 • Als je geen aanvullende verzekering hebt, worden de fysiotherapeutische behandelingen niet vergoed.
 • Verrichte behandelingen worden aan de patiënt gefactureerd. In geval van een chronische indicatie zijn dit alleen de 1e 20 behandelingen.
 1. Verplichtingen van de behandelaar

 • De fysiotherapeut behandelt volgens de voorschriften, richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep.
 • Alle informatie, welke voortkomt uit de behandelingen, wordt vastgelegd in een beveiligd dossier.
 • De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Er kan dossierinformatie worden uitgewisseld met andere (zorg)partijen indien de patiënt hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • De fysiotherapeut is verplicht de patiënt te informeren over het onderzoek, de daaruit voortkomende behandeling, de behandelduur en diens fysieke conditie.
 1. Ook bij andere fysiotherapeut/oefentherapeut in behandeling?

 • Veel verzekeraars vergoeden geen behandelingen aan meerdere fysiotherapeuten welke in verschillende praktijken werkzaam zijn.
 • Dit geldt zeker voor twee fysiotherapeutische behandelingen gegeven op één dag.
 • Je wordt verzocht dit bij aanvang van de behandeling te melden.
 • Mocht de verzekeraar niet, of slechts gedeeltelijk, tot vergoeding overgaan dan is de patiënt verantwoordelijk voor het voldoen van de betaling.
 1. Verhindering afspraak

 • Bij verhindering dient dit bij voorkeur 24 uur van tevoren worden aangeven.
 • Afspraken die niet of te laat zijn geannuleerd worden in rekening gebracht.
 1. Contact met Fysiotherapie Middenweg

 • Fysiotherapie Middenweg streeft ernaar het telefoonverkeer tijdens behandeling tot een minimum te beperken.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een telefoonservice. Bij onbereikbaarheid word je op werkdagen binnen het uur teruggebeld.
 • Vragen kunnen ook via de mail worden gesteld: info@fysiomiddenweg.nl

  8.  Betalingsverplichting

 • Voor betaling van de behandelfactuur geldt een termijn van 15 dagen.
 • De facturen worden verzorgd door Infomedics.
×
Top