Schouderklachten na vaccinatie

schouderklachten na vaccinatie

Auteur: Erik Versluis, fysiotherapeut
Gepubliceerd 30-10-2021
⏱ Leestijd 6 minuten

Schouder-
klachten na vaccinatie

Nu er tijdens de Coronapandemie volop wordt gevaccineerd wordt er geregeld melding gemaakt van (aanhoudende) schouderklachten. Dit merk ik ook in mijn praktijk voor schouderfysiotherapie.

Meestal zijn schouderklachten na vaccinatie van korte duur. Dit wordt als een kortdurende bijwerking beschouwd.
Aanhoudende, heftige schouderklachten na (Covid-19) vaccinatie zijn zeldzaam maar worden wel in de literatuur gemeld.

Wat zou de oorzaak hiervan kunnen zijn?

Schouderpijn na vaccinatie bijzonder?

Veel mensen ervaren kortdurende schouderklachten na een (Covid-19) vaccinatie. Bekende symptomen zijn pijn, roodheid en soms zwelling ter plaatse van de injectie. Dit is een bekende en onschuldige bijwerking.

De schouder is een aantal dagen pijnlijk en het heffen van de arm zal een aantal dagen moeizaam kunnen gaan. .

schouderklachten na vaccinatieSIRVA

Hoewel zeldzaam, zijn er gevallen bekend waarbij sprake is van aanhoudende schouderklachten na vaccinatie.
In de internationale literatuur worden deze klachten ook wel beschreven als SIRVA; Shoulder Injury Related to Vaccine Administration.

SIRVA kenmerkt zich door snel optredende schouderpijn en bewegingsbeperking na toediening van een vaccinatie. Deze klachten kunnen weken tot soms wel maanden aanhouden.

Verklaring schouderpijn

Aanhoudende schouderklachten kunnen na vaccinatie meerdere oorzaken hebben. Met aanhoudende klachten bedoel ik dan de groep mensen die 5 dagen en langer pijn en beperkingen van de schouder ervaren.

Biologische variatie

Ieder mens is anders en kan verschillend reageren op pijnprikkels, voeding, blessures én vaccinatie. Factoren als geslacht, gewicht, lichaamsbouw, conditie en persoonseigenschappen kunnen hier bepalend in zijn. Dit wordt met een mooi woord ook wel  ‘biologische variatie’ genoemd.

Spierpijn

Schouderpijn na vaccinatie kan gelokaliseerd zijn in de Deltaspier (Deltoideus). Dit is de spier waar de prik in wordt gegeven. Als je deze spier tijdens de vaccinatie niet goed kunt ontspannen dan kan er lichte spierschade ontstaan. Dit kun je vergelijken met spierpijn. Deze klachten zijn na enkele dagen weer verdwenen.

Slijmbeursontsteking

In de literatuur worden gevallen beschreven waar een acute slijmbeursontsteking na vaccinatie optrad. De slijmbeurs bevindt zich deels onder de Deltoideus.
In deze spier wordt het vaccin geplaatst.

Slijmbeurs vaccinatie

Verkeerde injectietechniek

Men vermoedt dat een verkeerde injectietechniek een slijmbeursontsteking kan veroorzaken.
Normaal gesproken moet het vaccin in de schouderspier terecht komen. Echter, wanneer de injectie te hoog of te schuin gezet wordt kan de slijmbeurs geraakt worden.

De vaccinatievloeistof kan in de slijmbeurs terecht komen en een heftige afweer(immuun)reactie veroorzaken. Dit kan met veel pijn functieverlies gaan. Soms kan er koorts optreden.

Studies naar schouderklachten

Er zijn een aantal studies in de internationale literatuur die deze complicatie beschrijven.

Onderstaande afbeelding is overgenomen uit een zogenaamde ‘case studie’ (1). In deze studie wordt van één persoon de vaccinatie en de gevolgen daarvan uitgebreid beschreven.

vaccinatietechniek in de schouder

Deze persoon kreeg 30 minuten na vaccinatie ondraaglijke pijn en ontwikkelde ernstige schouderklachten. Deze waren het gevolg van een heftige slijmbeurs ontsteking.

Op de rechter foto zijn de lokatie van de slijmbeurs en juiste injectieplaats getekend aangegeven. Je kunt zien dat hoog in de schouder de slijmbeurs (bursa) vlak onder de schouderspier ligt (rood met zwarte belijning).

De juiste plaatsing van het vaccin wordt met de rode stip weergegeven. Een stuk lager zoals je ziet.

Voorkomen is beter dan genezen

Een goede injectietechniek kan ernstige- of langdurige schouderklachten mogelijk voorkomen. Zo wordt in een studie van I.F. Cook (5)  een wetenschappelijk onderbouwde injectietechniek beschreven. Complicaties zouden zo voor een groot deel te voorkomen zijn.

Procedure

De hand van de patient dient ontspannen op de heup te rusten. De wijsvinger van degene die het vaccin toedient wordt hoog op de schouder geplaatst. De duim aan de onderzijde van de schouderspier. De injectie wordt precies in het midden geplaatst (gele pijl)

Naaldkeuze

De lengte van de naald is 25 mm. Als deze loodrecht op de spier wordt ingebracht zal deze 5 mm in de spier doordringen. Dit is de gewenste diepte.

Bij vrouwen boven de 90 kg en mannen boven de 118 kg is het advies een langere naald te gebruiken. Bij personen onder de 60 kg kan een korte naald gebruikt worden.

Samenvatting

Schouderklachten na vaccinatie worden vaak gehoord. In de meeste gevallen is dit een kortdurende en onschuldige bijwerking .

Ernstige en aanhoudende schouderklachten komen voor. In de literatuur worden deze beschreven als SIRVA.  Een verkeerde vaccinatietechniek lijkt hier verantwoordelijk voor te zijn.

Schoudervaccinaties dienen niet te hoog en niet te laag in schouderspier geplaatst te worden. De slijmbeurs van de schouder maar ook het bot van de bovenarm kunnen in dat geval aangeprikt worden.

De gemiddelde naaldlengte moet 25 mm bedragen. Bij personen met overgewicht zal een langere naald gebruikt moeten worden. Bij magere personen kan men een korte naald gebruiken.

Literatuur

(1) Subacromial-subdeltoid bursitis following COVID-19 vaccination*
Skeletal Radiol. 2021 May 4 : 1–5.

(2) Risk of bursitis and other injuries and dysfunctions of the shoulder following vaccinations
Vaccin. 2017 Sep 5;35(37)

(3)(Pseudo)septische artritis na schoudervaccinatie
Tijdschrift voor Geneeskunde en Gezondheidszorg, 16 maart 2021

(4) Shoulder injury related to Sinovac COVID-19 vaccine: A case report
Ann Med Surg (Lond). 2021 Aug; 68: 102622.

(5) An evidence based protocol for the prevention of upper arm injury related to vaccine administration (UAIRVA)
Human Vaccin 2011;7:845-848, Cook IF

Delen:

Plaats een Reactie

×
Top