Schouderklachten
Schouderklachten

Schouderklachten komen vaak voor. Jaarlijks heeft ca. 31% van de bevolking pijn in de schouder. Daarvan is  60% vrouw.
De schouderpezen en slijmbeurzen hebben het grootste aandeel in schouderklachten. Deze kunnen goed herstellen met een afwachtend beleid en fysiotherapie.

Herstel van je schouderklacht kan belemmerd worden door chronische overbelasting, zoals bovenhands werken, bijkomende nekklachten, stress en een inactieve levensstijl.
Al deze factoren dienen aandacht te krijgen in het behandel- en herstel traject.

Ook een trauma, zoals een val met uitgestrekte kan de schouderfunctie ernstig beperken. Soms is een operatie nodig.

Voorbeelden zijn schouderbreuken, instabiliteit na een schouder uit de kom of een gescheurde schouderpees.

De behandeling van schouderklachten

Sinds de komst van echografie zijn we beter in staat de schouderstructuren op hun conditie te beoordelen. Zo kan beoordeeld worden of behandeling door middel van fysiotherapie succesvol kan zijn.

Over het algemeen kunnen de meeste schouderklachten prima door huisarts en fysiotherapeut behandeld worden. Fysiotherapie Middenweg beschikt over een modern echografisch systeem en ruime ervaring op het gebied van de schouderrevalidatie.

 

Inzicht in je herstel

Je schouder wordt tijdens het behandeltraject nauwkeurig beoordeeld op functievoortgang. Er vindt daarbij continue aanpassing of bijstelling plaats van de therapievorm. Dit alles om de kans op optimaal herstel te waarborgen.

Na afloop van het behandeltraject ontvangt je huisarts of medisch specialist een eindrapportage. Natuurlijk alleen met jouw goed bevinden.

Hoe verder als je klachten blijft houden?

Het kan voorkomen dat het herstelproces niet naar verwachting verloopt. In samenspraak met je huisarts of specialist bekijken we of er dan nog andere behandelmogelijkheden zijn. Dit kan medicatie zijn of een ontstekingsremmende injectie.

Over het algemeen is de herstelprognose gunstig. Bij chronische klachten is na 6 maanden ongeveer 80% van de patiënten tevreden. Na een jaar zelfs 90%.

 

×
Top